Institut d'Història de la Ciència (IHC)
The IHC crowns a long trajectory of research and teaching in the History of Science in the UAB: from the creation, in 1983, of the Seminari d'Història de les Ciències, its transformation into the Centre d'Història de la Ciència (CEHIC) in 1995, to its current conversion into a research institute in its own right. The IHC main task focuses on teaching at several University levels (Degree, Master Degree and Phd) and on the History of Science in the 19th and 20th centuries, from diverse perspectives: the relations between science, politics and power; the role of science audiences as active agents in the construction of knowledge; the material, spatial and urban dimensions of science; the history of medicalisation processes and of human science; and the relations between science, health and gender. The IHC also focuses on the relations of the history of science with disciplines such as philosophy, anthropology, sociology and science and technology studies (STS).
Usage statistics Most popular
Latest additions:
2023-11-13
11:55
10 p, 175.9 KB Reglament de l'Institut d'Història de la Ciència (IHC) / Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Història de la Ciència
Reglament de funcionament de l'Institut d'Història de la Ciència (iHC), institut propi de la UAB. Aquest reglament va ser aprovat per Acord del Consell de Govern de 14 de març de 2013 i modificat per acord de 17 de març de 2021.
2021  
2023-07-20
06:18
La Agrupación Astronómica de Sabadell y la astronomía amateur en Catalunya (1970-1980) / Romero Miranda, Luis ; Roqué, Xavier, dir. ; Ruiz Castell, Pedro, dir.
A la dècada de 1970, l'Agrupació Astronòmica de Sabadell (AAS) es va convertir en la major associació astronòmica d'Espanya. Les seves activitats, centrades des de la seva fundació al 1960 en la divulgació, van adquirir caràcter científic i es van difondre a l'estranger. [...]
En la década de 1970, la Agrupación Astronómica de Sabadell (AAS) se convirtió en la mayor asociación astronómica de España. Sus actividades, centradas desde su fundación en 1960 en la divulgación, adquirieron carácter científico y se difundieron en el extranjero. [...]
In the 1970s, the Agrupación Astronómica de Sabadell (AAS) became the largest astronomical association in Spain. Its activities, focused since its foundation in 1960 on popularization, acquired a scientific character and were disseminated abroad. [...]

2023  
2023-07-20
06:17
14.0 MB Aspiraciones psicológicas en el aula : maestros midiendo la inteligencia infantil en españa (1900-1934) / Núñez Araya, Génesis ; Mülberger, Annette, dir.
Aquesta tesi doctoral estudia el mesurament de la intel·ligència, com una pràctica de la qual es va apropiar el col·lectiu de mestres espanyols al primer terç del segle XX. He analitzat aquest procés a través de la incorporació gradual d'una formació psicològica cada vegada més actualitzada i pràctica. [...]
La presente tesis doctoral estudia la medición de la inteligencia, como una práctica de la que se apropió el colectivo de maestros españoles en el primer tercio del siglo XX. He analizado este proceso a través de la paulatina incorporación de una formación psicológica cada vez más actualizada y práctica. [...]
This doctoral thesis studies the measurement of intelligence, practiced by Spanish teachers in the first third of the 20th century. I have analyzed this appropriation process through the gradual incorporation a psychological training that was increasingly up-dated and practical oriented. [...]

2023  
2023-05-22
07:47
5.4 MB Cultura material i ensenyament de l'anatomia a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, 1860s-1940s / Torres Gallardo, Begoña ; Morente Parra, María Isabel, dir. ; Zarzoso, Alfons, dir. ; Nieto-Galan, Agustí, dir.
En aquesta tesi s'estudia i analitza la materialitat emprada en l'ensenyament de la medicina de la Universitat de Barcelona des dels anys 60 del segle XIX als anys 40 del segle XX. És a dir, el període d'instauració i consolidació d'una nova universitat impulsada per l'Estat liberal espanyol i de creació d'un nou model d'ensenyament superior de la medicina, on l'anatomia juga un paper central al mateix temps que redefineix els seus continguts disciplinars. [...]
En esta tesis se estudia y analiza la materialidad utilizada en la enseñanza de la medicina de la Universidad de Barcelona desde los años 60 del siglo XIX a los años 40 del siglo XX. Es decir, el período de instauración y consolidación de una nueva universidad impulsada por el Estado liberal español y de creación de un nuevo modelo de enseñanza superior de la medicina, donde la anatomía juega un papel central al mismo tiempo que redefine sus contenidos disciplinares. [...]
In this thesis, it is studied and analysed the materiality used in the teaching of medicine at the University of Barcelona from the 60s of the 19th century to the 40s of the 20th century. In other words, the period of establishment and consolidation of a new university promoted by the Spanish liberal state and creation of a new educational model of medicine, where anatomy plays a central role and, at the same time, redefines its disciplinary contents. [...]

2022  
2023-05-22
07:47
937.3 KB Computational intractability, artificial intelligence, and the Cold War / Poveda Figueroa, Javier Ramiro ; Kurt Sturm, Thomas, dir.
Aquesta tesi té com a objectiu explicar el descobriment de la intractibilitat computacional fora de la intel·ligència artificial durant la Guerra Freda. La intractibilitat computacional és un concepte descobert en la lògica matemàtica que explica si un algorisme informàtic no pot resoldre un problema particular en un temps raonable (P) o no (NP). [...]
Esta tesis tiene como objetivo explicar el descubrimiento de la intratabilidad computacional fuera de la inteligencia artificial durante la Guerra Fría. La intratabilidad computacional es un concepto descubierto en la lógica matemática que explica si un algoritmo informático no puede resolver un problema particular en un tiempo razonable (P) o no (NP). [...]
This thesis aims to explain the discovery of computational intractability outside artificial intelligence during the Cold War. Computational intractability is a concept discovered in mathematical logic which explains whether a computer algorithm cannot solve a particular problem in a reasonable amount of time (P) or not (NP). [...]

2022  
2023-04-25
11:19
9 p, 177.9 KB Joan Oró i Emili Gelpí : de l'exobiologia a l'espectrometria de masses. Entrevista a Emili Gelpí Montenys / López García, Iván ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Història de la Ciència
Aquest article és una transcripció de l'entrevista mantinguda amb Emili Gelpí Monteys l'1 de març de 2023. Emili Gelpí Monteys va ser el primer deixeble català d'en Joan Oró Florensa a la Universitat de Houston, bioquímic lleidatà que va participar en els estudis sobre l'origen de la vida i en les principals investigacions exobiològiques, dutes a terme a les missions Apollo 11 i Viking. [...]
2023  
2023-03-30
03:13
29 p, 10.1 MB Child-Robot Interactions Using Educational Robots : An Ethical and Inclusive Perspective / Tarrés-Puertas, Marta I. (Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC) ; Costa, Vicent (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Història de la Ciència) ; Pedreira Álvarez, Montserrat (Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya) ; Lemkow-Tovias, Gabriel (Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya) ; Rossell, Josep M. (Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Matemàtiques) ; Dorado, Antonio D. (Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filosofia
The Qui-Bot H2O project involves developing four educational sustainable robots and their associated software. Robots are equipped with HRI features such as voice recognition and color sensing, and they possess a humanoid appearance. [...]
2023 - 10.3390/s23031675
Sensors (Basel, Switzerland), Vol. 23, Issue 3 (February 2023) , art. 1675  
2023-01-02
07:25
1.9 MB "… el vientre está ya cansado de dar carne para el cañón o para el yugo" : mujer, neomalthusianismo y amor libre en la prensa anarquista de la región chilena (1898-1927) / Miranda González, Carolina Isabel ; Jiménez-Lucena, Isabel, dir. ; Molero Mesa, Jorge, dir.
Aquesta tesi descriu i analitza la primerenca penetració i difusió de les idees i discursos que van polititzar el cos i la sexualitat de dones i homes (aspectes que fins aquell moment es consideraven propis del "privat") a la regió xilena per mitjà de la revisió de la premsa anarquista entre els anys 1900 i 1927, període caracteritzat per la progressiva modernització i transformació del país producte de l'expansió capitalista, però les conseqüències del qual van impactar al llarg dels anys de forma diferenciada a la població, sobretot a les dones i homes de les classes populars que vivien en una aclaparadora pobresa en el context de l'anomenada "qüestió social". [...]
La presente tesis describe y analiza la temprana penetración y difusión de las ideas y discursos que politizaron el cuerpo y la sexualidad de mujeres y hombres (aspectos que hasta ese momento se consideraban propios de "lo privado") en la región chilena por medio de la revisión de la prensa anarquista entre los años 1900 y 1927, periodo caracterizado por la progresiva modernización y transformación del país producto de la expansión capitalista, pero cuyas consecuencias impactaron a lo largo de los años de forma diferenciada a la población, sobre todo a las mujeres y hombres de las clases populares que vivían en una agobiante pobreza en el contexto de la llamada "cuestión social". [...]
This thesis describes and analyzes the early impact and diffusion of ideas and discourses that politicized the body and sexuality of women and men (aspects that until then were considered typical of "the private") in the Chilean region through the review of the anarchist press between 1900 and 1927, a period characterized by the progressive modernization and transformation of the country as a result of capitalist expansion, but whose consequences had a different impact on the population over the years, especially women and men of the popular classes who lived in overwhelming poverty in the context of the so-called "social question". [...]

2022  
2022-11-08
17:11
564 p, 4.9 MB El "útil y viril" boxeo. La prensa deportiva y la construcción de masculinidades en Chile en el primer tercio del siglo XX / Reveco Sepúlveda, Constanza Belen ; Molero Mesa, Jorge, dir. ; Lugo-Márquez, Sara, dir.
L'objectiu principal d'aquesta tesi és contribuir al coneixement històric sobre la construcció de masculinitats a través de l'esport al Xile del primer terç del segle XX. Específicament a través de la lectura de la premsa esportiva d'aquella època i especialment la revista Los Sports. [...]
El objetivo principal de esta tesis es contribuir al conocimiento histórico sobre la construcción de masculinidades a través del deporte en el Chile del primer tercio del siglo XX. Específicamente a través de la lectura de la prensa deportiva de aquella época y especialmente la revista Los Sports. [...]
The main objective of this thesis is to contribute to the historical knowledge about the construction of masculinities through sport in Chile in the first third of the 20th century. Specifically through the reading of the sports press of that time and especially the magazine Los Sports. [...]

2022  
2022-04-26
11:15
19 p, 394.5 KB Combining finite and infinite elements : Why do we use infinite idealizations in engineering? / De Bianchi, Silvia (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis d'Història de les Ciències)
This contribution sheds light on the role of infinite idealization in structural analysis, by exploring how infinite elements and finite element methods are combined in civil engineering models. This combination, I claim, should be read in terms of a 'complementarity function' through which the representational ideal of completeness is reached in engineering model-building. [...]
2019 - 10.1007/s11229-018-1864-y
Synthese, Vol. 196 (May 2019) , p. 1733-1748  
Focus on:
Jordi Bigues - Archive Palomares (380)
Antoni Lloret (254)
Ramón Ortiz Fornaguera  (429)
Ramón Ortiz Fornaguera. Correspondence (298) Ramón Ortiz Fornaguera. Documents (83) Ramón Ortiz Fornaguera. Original works (48)
Pedro Pascual (3,346)
Pedro Pascual, notes (43) Pedro Pascual correspondence (3,303)
Ferran Sunyer i Balaguer (1,159)
Ferran Sunyer i Balaguer correspondence (1,159)
Miquel Tomàs Ondiviela  (263)