Institut de Neurociències (INc)

L'any 2003 un grup de biòlegs moleculars, fisiòlegs, neuropatòlegs, històlegs, psicòlegs, psicobiòlegs i bioinformàtics que treballen a la UAB van crear el INc amb l'objectiu estratègic de deixar enrere les disciplines tradicionals, i abordar de manera multidisciplinària i translacional qüestions claus del cervell al segle XXI com són la neurodegeneració, la neuroregeneració i les bases de la ment normal o trasbalsada. Ens interessa com funciona el cervell normal, què passa quan esdevé malalt, i com es cura. Explorem tots els nivells de l'organització biològica des de la interacció de molècules al comportament fent servir per a això cultius cel·lulars, models animals i pacients. El nostre objectiu final és desenvolupar noves teràpies cel·lulars, moleculars, i genètiques pel tractament de patologies cerebrals.

Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2019-01-14
12:50
1 p, 614.9 KB Study of children's fear in the lab: An analysis of a modified version of a fear conditioning paradigm developed by Neumann et al. (2008) / Ivanova, Anastasya (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Neurociències) ; Torrents Rodas, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Neurociències) ; Molinuevo Alonso, Beatriz (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Neurociències) ; Monguillot Alonso, Marina (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Neurociències) ; Corrales, Montserrat (Vall d'Hebron Institut de Recerca) ; Bonillo Martín, Albert (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut) ; Martínez Membrives, Esther (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Neurociències) ; Ramos Quiroga, Josep Antoni (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal) ; Torrúbia, Rafael (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Neurociències) ; Universitat Autònoma de Barcelona. CORE Salut Mental
2018
Seminari del CORE: El cervell adicte. Barcelona, : 2018  
2018-03-19
04:19
131 p, 3.3 MB Role of lysophosphatidic acid receptors in spinal cord injury physiopathology / López Serrano, Clara, autor. ; López Vales, Rubén, supervisor acadèmic. ; Navarro, X. (Xavier) supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Neurociències.
La médula espinal, la cual constituye una parte vital para el sistema nervioso central (SNC), puede resultar dañada a pesar de estar muy bien protegida por la columna vertebral, dando lugar a importantes consecuencias. [...]
The spinal cord is an extremely vital part of the central nervous system (CNS) and, although it is well protected by the spinal column, it can be damaged, resulting in serious consequences. Spinal cord injury (SCI) leads to a disruption of the neuronal networks that are involved in many physiological functions. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
2018-03-09
12:50
3 p, 303.0 KB Tractaments dependents d'activitat per al dolor neuropàtic / López Álvarez, Victor Manuel (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Neurociències)
El dolor neuropàtic ocorre per danys al sistema nerviós somatosensorial, produint típicament hiperalgesia o alodinia. En el seu treball de tesi, Victor Manuel López ha desenvolupat un protocol d'exercici en cinta que sembla reduir el dolor neuropàtic en rates amb el nervi perifèric danyat, així com una estimulació nerviosa perifèrica que alleuja els efectes de la hiperalgesia.
2018
UAB divulga, Febrer 2018, p. 1-3  
2018-03-05
04:01
251 p, 5.3 MB Activity-dependent treatments for neuropathic pain / López Álvarez, Víctor Manuel, autor. ; Navarro, X. (Xavier) supervisor acadèmic. ; Cobianchi, Stefano, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Neurociències.
El inicio y el mantenimiento del dolor neuropático después de una lesión de nervio periférico implica muchos mecanismos tales como cambios en la transducción, sensibilización central o periférica y numerosos cambios plásticos a nivel central. [...]
The onset and maintenance of neuropathic pain following a peripheral nerve injury involves many mechanisms such as changes in transduction, central or peripheral sensitization, and numerous plastic changes at the central level. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
2018-02-22
05:11
173 p, 7.0 MB Caracterización de nuevas dianas terapéuticas para el tratamiento farmacológico de la disfagia orofaríngea asociada a enfermedades neurológicas y al envejecimiento / Alvarez Berdugo, Daniel, autor. ; Clavé i Civit, Pere, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Neurociències.
La disfagia orofaríngea (DO) se describe como la alteración de la correcta función deglutoria y como la dificultad para transportar el bolo alimentario y los líquidos de la boca al esófago de forma segura y eficaz. [...]
Oropharyngeal dysphagia (OD) is described as a disorder of the swallowing function and as difficulty or discomfort while safely and efficiently transporting the alimentary bolus and liquids from the mouth to the esophagus. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
2018-02-22
05:11
121 p, 2.8 MB Metallothionein family : the multipurpose protein : / Comes Orpinell, Gemma, autor. ; Hidalgo Pareja, Juan, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Neurociències.
La malaltia d'Alzheimer és la demència més comuna que afecta el 40% de la població de més de 80 anys d'edat. Amb l'envelliment de la població i la falta de teràpies efectives, s'ha estimat que la prevalença de la malaltia d'aquí 30 anys serà el doble, convertint-se així en una important càrrega sanitària i econòmica. [...]
Alzheimer's disease (AD) is the most common form of dementia affecting 40% of the population over 80 years old. Reflecting an ageing population and lack of effective therapies, AD is estimated to double the number of cases in 30 years, becoming a major health and economic burden. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
2018-02-22
05:10
209 p, 3.4 MB A Biphasic model for cortical structural changes in preclinical AD : a multimodal MRI, CSF and PET study / Vilaplana Martínez, Eduard, autor. ; Lleó Bisa, Alberto, supervisor acadèmic. ; Fortea Ormaechea, Juan, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Neurociències.
La enfermedad de Alzheimer (EA) se caracteriza neuropatológicamente por la presencia de depósitos extracelulares de ß-amiloide (Aß) y ovillos neurofibrilares intracelulares (proteína tau fosforilada, p-tau) así como fenómenos inflamatorios. [...]
The Alzheimer's disease (AD) neuropathological hallmarks are the presence of extracellular amyloid ß (Aß) deposition and intracellular neurofibrillary tangles (hyperphosphorilated tau protein) as well as inflammation phenomena. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
2018-02-22
05:10
159 p, 13.7 MB Relationship between neonatal allopregnanolone and neonatal stress : effects on adolescent and adult behaviour / Llidó León, Anna, autor. ; Pallarès Andreu, Marc, supervisor acadèmic. ; Darbra Marges, Sònia, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut.
La allopregnanolona es un neuroesteroide modulador alostérico positivo del receptor GABA A. Alteraciones de sus niveles neonatales afectan la maduración del sistema nervioso central, alterando así la conducta adolescente y adulta. [...]
Allopregnanolone (AlloP) is a neurosteroid (NS) that acts as a positive modulator of γ-aminobutyric acid (GABA) type A receptor (GABAAR). AlloP plays an important role in brain development since alterations of its neonatal levels affect the maturation of central nervous system altering posterior adolescent and adult behaviour. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
2018-02-21
05:09
184 p, 1.8 MB Potenciació de l'atenció i de la memòria en models animals de dèficit cognitiu per inactivació dels nuclis intralaminars del tàlem / Barrós Millàs, Pol, autor. ; Guillazo i Blanch, Gemma, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut.
El present estudi s'emmarca dins d'una línia de recerca que pretén investigar diferents tractaments cerebrals que podrien potenciar fonamentalment processos d'atenció i memòria en models animals de dèficit cognitiu derivat de l'envelliment i de lesions o inactivacions cerebrals que imiten algunes alteracions observades en determinades malalties neurodegeneratives, com l'Alzheimer o Parkinson, o síndromes clínics, com l'amnèsia diencefàlica. [...]
This study is part of a line of research aims to investigate different brain treatments could promote fundamental processes of attention and memory in animal models of cognitive deficit resulting from aging and injury or brain inactivation that mimic some disorders observed in certain degenerative diseases such as Alzheimer's or Parkinson's, or clinical syndromes such as diencephalic amnesia. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
2018-02-21
05:09
126 p, 2.6 MB Sporadic cerebral amyloid angiopathy, beyond lobar intracerebral hemorrhage : multimodal biomarker studies of atypical presentations / Carmona Iragui, María, autor. ; Blesa González, Rafael, supervisor acadèmic. ; Lleó Bisa, Alberto, supervisor acadèmic. ; Fortea Ormaechea, Juan, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Neurociències.
La angiopatía amiloide cerebral (C17) se define por el depósito de proteína β-amiloide en las capas media y adventicia de arterias y capilares leptomeníngeos y corticales. Es una causa importante de hemorragia intracerebral lobar, episodios neurológicos focales transitorios y contribuye significativamente al deterioro cognitivo y a la demencia en los ancianos. [...]
La angiopatía amiloide cerebral (CAA) se define por el depósito de proteína β-amiloide en las capas media y adventicia de arterias y capilares leptomeníngeos y corticales. Es una causa importante de hemorragia intracerebral lobar, episodios neurológicos focales transitorios y contribuye significativamente al deterioro cognitivo y a la demencia en los ancianos. [...]
Cerebral Amyloid Angiopathy (CAA) is defined by β-amyloid protein deposition in the media and adventitia of leptomeningeal and cortical small arteries and capillaries. CAA is a major cause of lobar intracerebral hemorrhage (ICH), transient focal neurological episodes, and an important contributor to age-related cognitive decline and dementia in the elderly. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.