Memòria Digital de Producció Animal (MDPA)

Fotografia: Ovelles Ripolleses pasturant

La Memòria Digital de Producció Animal (MDPA) que es presenta consta de més de 700 fotografies realitzades per Xavier Fàbregas i Comadran, professor a la aleshores Unitat Docent de Producció Animal, del Departament de Patologia i de Produccions Animals, de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), a Bellaterra. La motivació inicial fou preparar i poder oferir als alumnes material docent de qualitat (diapositives i transparències, aleshores), per poder impartir de forma més visual l'assignatura de PRODUCCIÓ ANIMAL, en els primers anys de creació de la facultat. Es van aprofitar les diapositives que el professorat amb més trajectòria ja tenia i havia fet servir i es van fer moltes de noves, aprofitant cada visita i viatge tècnic realizat. L'àmbit temàtic comprèn la majoria de matèries incloses en la assignatura de Producció Animal. Abarca principalment el període docent comprès entre els anys 1986-1997. Posteriorment, a les classes i seminaris, es deixen de fer servir físicament les diapositives, per canviar a fotos en format digital i a les presentacions en power point.
L'objectiu de la MDPA és oferir a tots els professionals, tècnics, investigadors i alumnes dels graus relacionats, un instrument de consulta digital de caràcter pluridisciplinar, amb un tractament exhaustiu d'algunes matèries, que sigui d'utilitat per a la formació continuada i la docència. Està concebuda com una obra oberta, on el professorat implicat anirà afegint nous materials que completin o complementin els ja existents.
La MDPA és el resultat d'un projecte de digitalització que ha estat finançat per l'Associació Catalana d'Història de la Veterinària (ACHV) i el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) i la UAB.
Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2023-09-18
12:06
5 p, 485.7 KB Pastoreo forestal por asnos: instalaciones / Fàbregas i Comadran, Xavier
Se presentan las instalaciones para el pastoreo forestal por asnos. Agradecimientos: al informante.
Es presenten les instal·lacions per al pastoreig forestal per ases. Agraïments: a l'informant.

2023 (Memoria digital de producció animal)
41 documents
2023-09-15
11:50
15 p, 554.0 KB Breve historia de la ganadería de trabajo en Catalunya / Fàbregas i Comadran, Xavier
Se presenta una breve historia de la ganadería de trabajo en Catalunya.
Es presenta una breu història de la ramadería de treball a Catalunya.

2023 (Memoria digital de producció animal)  
2023-05-12
11:16
41 p, 2.4 MB Gallineros caseros / Fàbregas i Comadran, Xavier
Se presenta un documento resumen y fotos sobre gallineros caseros: alojamientos, instalaciones, razas y manejo. Agradecimientos: Manresa Tió Agroserveis i Comerç, de Riudarenes.
Es presenta un document resum i fotos sobre galliners casolans: allotjaments, instal·lacions, races i maneig. Agraïments: Manresa Tió Agroserveis i Comerç, de Riudarenes.

2023 (Memoria digital de producció animal)
43 documents
2023-03-16
11:16
15 p, 559.3 KB Breve historia de la ganadería en el valle de Àssua (1930-2022) / Fàbregas i Comadran, Xavier
Se presenta una breve historia de la ganadería en el valle de Àssua (1930-2022), explicada por un payés-ganadero. Trata principalmente del ganado vacuno, pero también del ganado equino, ovino, porcino y de los conejos caseros. [...]
Es presenta una breu història de la ramadería a la vall d'Àssua, explicada per un pagès-ramader. Tracta principalment del bestiar vacum, però també de l'equí, l'oví, el porcí i dels conills casolans. [...]

2022 (Memoria digital de producció animal)
28 documents
2022-10-17
11:21
1024x768, 766.1 KB Sistema de producción del caballo Camargue / Fàbregas i Comadran, Xavier
En los humedales del Ródano en la Camargue, habita el duro caballo de raza Camargue, empleado para el manejo del toro Camargue. Se presentan distintos aspectos del sistema de producción de esta raza.
Es presenten diferents aspectes del sistema de producció d'aquesta raça.

2022 (Memoria digital de producció animal)
45 documents
2022-10-10
11:49
683x1024, 504.9 KB Sistema de produccion del toro de Camargue / Fàbregas i Comadran, Xavier
Los humedales del Ródano en la Camargue, como las marismas del Guadalquivir en Doñana o los aiguamolls del delta del Ebro, son zonas naturales que sostienen las ganaderías de vacuno bravo, en este caso de raza Camargue, empleadas en los festejos taurinos tradicionales. [...]
Es presenten diferents aspectes del sistema de producció d'aquesta raça.

2022 (Memoria digital de producció animal)
40 documents
2022-04-21
12:40
7 p, 1.9 MB Estudio técnico del sistema de producción ganadera y de la sanidad animal en el distrit de Turkana, Kenya / Fàbregas i Comadran, Xavier
En 1987, recién creada la ONG VETERMÓN/VETERINARIS PER AL 3r MÓN/V3M (más tarde VETERINARIOS SIN FRONTERAS/VSF y actualmente JUSTICIA ALIMENTARIA-VSF), diseña su primer proyecto en colaboración con la ONG NOUS CAMINS. [...]
Al 1987, tot just creada la ONG VETERMÓN/VETERINARIS PER AL 3r MÓN/V3M (més tard VETERINARIOS SIN FRONTERAS/VSF i actualment JUSTICIA ALIMENTARIA-VSF), dissenya el seu primer projecto en col·laboració amb la ONG NOUS CAMINS. [...]

1987 (Memoria digital de producció animal)  
2022-03-29
17:28
1024x768, 275.9 KB Silvopastoralismo: jornadas, cursos, organizaciones, proyectos / Fàbregas i Comadran, Xavier
Se presenta en formato fotografía, diversas jornadas, cursos, organizaciones y proyectos sobre silvopastoralismo.
Es presenta en format fotografia, diverses jornades, cursos, organitzacions i projectes sobre silvopastoralisme.

2021 (Memoria digital de producció animal)
53 documents
2022-03-29
16:34
1024x768, 251.3 KB Bibliografía sobre silvopastoralismo / Fàbregas i Comadran, Xavier
Se presenta en formato fotografía, una bibliografía no exhaustiva sobre silvovopastoralismo.
Es presenta en format fotografia, una bibliografia no exhaustiva sobre silvopastoralisme.

2021 (Memoria digital de producció animal)
50 documents
2022-02-17
13:04
768x1024, 496.8 KB Bibliografía sobre Producción Animal / Fàbregas i Comadran, Xavier
Se presenta en formato fotografía, una bibliografía no exhaustiva en castellano y catalán, sobre Producción Animal.
Es presenta en format fotografia, una bibliografia no exhaustiva en castellà i català, sobre Producció Animal.

2021 (Memoria digital de producció animal)
29 documents