MIRAS (Mediació i Interpretació: Recerca en l'Àmbit Social)
Creado en 2009, el grupo de investigación MIRAS (Mediación e Interpretación: Investigación en el Ámbito Social) tiene como objeto de estudio la Interpretación en los Servicios Públicos (ISP). La actividad de investigación del grupo se articula en dos líneas: ISP en el ámbito social e ISP en el ámbito judicial.

Estadísticas de uso Los más consultados
Últimas adquisiciones:
2023-05-16
15:59
14 p, 339.0 KB La interpretación en los servicios públicos en Catalunya y las Illes Balears / Ugarte Ballester, Xus (Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya) ; Vargas-Urpi, Mireia (Universitat Pompeu Fabra)
El presente artículo tiene el objetivo de describir la evolución y la situación actual de la Interpretación en los Servicios Públicos (en adelante, ISP) en Catalunya y en las Illes Balears. Para el caso de Catalunya, nos basamos en datos extraídos de la investigación previa realizada por el grupo MIRAS, complementados con información obtenida a partir de consultas puntuales con informantes clave para obtener datos más actualizados.
En el caso de las Illes Balears, los datos proceden de páginas web institucionales y de empresas, así como de encuestas a profesionales y comunicaciones personales. La respuesta a los formularios enviados a instituciones, la mayoría personalizados, ha sido menor de la que cabría desear. [...]

Granada: Comares, 2018
Panorama de la traducción y la interpretación en los servicios públicos españoles: una década de cambios, retos y oportunidades, 2018, p. 47-64  
2023-05-16
15:29
27 p, 906.9 KB Looking-glass game or the semiotics of otherness in Andalucía contra Berbería by Emilio García Gómez / Gil-Bardají, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació)
This article analyses the semiotic construction of the Other in the peritexts of three Medieval Arabic chronicles from al-Andalus (the Arabic name for the Iberian Peninsula governed by Muslims from 711 to 1492), published under the title Andalucía contra Berbería by the outstanding Spanish Arabist Emilio García Gómez. [...]
Cet article analyse la construction sémiotique de l'altéralité dans les péritextes de trois chroniques arabes médiévales d'al-Andalus (le nom arabe de la péninsule Ibérique gouvernée par les musulmans de 711 à 1492), publiées sous le titre Andalucía contra Berbería par Emilio García Gómez, éminent arabisant espagnol. [...]

2019 - 10.1075/babel.00096.gil
Babel, Vol. 65 Núm. 3 (August 2019) , p. 374-398  
2023-05-16
15:18
23 p, 1.0 MB Ethics, accuracy, and interpreting in social settings : Assessing a non-professional interpreter profile / Gil-Bardají, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació)
Accuracy tops most of the codes of ethics for public service interpreting. This dominant position is not accidental, since the lack of truth in the transmission of the message may entail a violation of the users' and providers' fundamental right to truth. [...]
2020 - 10.1075/tis.20008.gil
Translation and Interpreting Studies, Vol. 15 Núm. 1 (June 2020) , p. 132-152  
2023-03-29
13:44
9 p, 6.6 MB Els tres porquets: un conte plurilingüe / Tonioli, Valeria (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Vallejo Rubinstein, Claudia (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de recerca MIRAS. Mediació i Interpretació: Recerca en l'Àmbit Social
Versió plurilingüe del conte 'Els tres porquets' (text de Carles Sala, 2016), amb locucions en les llengües següents: català, moldau, urdú, rus, àrab, portuguès, guaraní, italià, castellà, anglès, suahili i twi.
2023
23 documents
2023-02-20
21:13
16 p, 162.8 KB Vint anys d'Interpretació als Serveis Públics a Catalunya : estat de la qüestió i recerca / Arumí Ribas, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació) ; Garcia-Beyaert, Sofia (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació)
Aquest article presenta una reflexió sobre l'evolució de la interpretació als serveis públics (ISP) a Catalunya des de les primeres iniciatives fins a l'actualitat. Comencem per analitzar els trets distintius d'aquesta modalitat en relació amb altres maneres de traduir i d'interpretar i en caracteritzem l'excepcionalitat, que rau en el fet que dona resposta a una necessitat social i a l'exercici de drets fonamentals. [...]
This article addresses the evolution of public service interpreting (PSI) in Catalonia, from the early stages to the current times. We start by highlighting the differentiating traits that distinguish PSI from other kinds of translation and interpretation and we characterise its exceptionality, which is tied to the fact that PSI addresses a social need related to the observance of fundamental rights. [...]

2022 - 10.5565/rev/quaderns.67
Quaderns : revista de traducció, Vol. 29 (2022) , p. 175-190  
2023-02-08
14:30
ILM 1/6 : Introducció / Vargas-Urpi, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Arumí Ribas, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Ruiz de Infante, Begoña (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de recerca MIRAS. Mediació i Interpretació: Recerca en l'Àmbit Social
Les migracions sovint comporten barreres lingüístiques que cal superar per adaptar-se al país d'arribada i tenir accés als drets bàsics. Per a un adult sovint no és fàcil aprendre una nova llengua. [...]
2022 (ILM (La intermediació lingüística per part de menors a Catalunya))
2 documents
2023-02-08
14:07
ILM 2/6 : Una responsabilitat «que encara no toca» / Vargas-Urpi, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Arumí Ribas, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Ruiz de Infante, Begoña (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de recerca MIRAS. Mediació i Interpretació: Recerca en l'Àmbit Social
La intermediació lingüística comença espontàniament en l'entorn més íntim i familiar, però arriba a àmbits de més especialització i complexitat. Són encara infants i adolescents, però es converteixen en referents no tan sols per a les seves famílies, sinó també per a les seves comunitats, i assumeixen una responsabilitat que no els correspon. [...]
2022 (ILM (La intermediació lingüística per part de menors a Catalunya))
2 documents
2023-02-08
13:12
ILM 3/6 : L'impacte en les relacions dins de la família / Vargas-Urpi, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Arumí Ribas, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Ruiz de Infante, Begoña (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de recerca MIRAS. Mediació i Interpretació: Recerca en l'Àmbit Social
Els intermediaris lingüístics sovint fan tasques que pertoquen als adults i es converteixen en un suport que sol anar més enllà del fet de traduir o interpretar. Dins de la família, aquest paper especial té un impacte en l'estatus del menor i en com es relaciona amb els progenitors o altres familiars.
2022 (ILM (La intermediació lingüística per part de menors a Catalunya))
2 documents
2023-02-08
13:06
ILM 4/6 : Conflictes d'interès / Vargas-Urpi, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Arumí Ribas, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Ruiz de Infante, Begoña (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de recerca MIRAS. Mediació i Interpretació: Recerca en l'Àmbit Social
La imparcialitat és essencial per proporcionar una traducció fidel. Quan s'interpreta per a persones de la família, amics i coneguts, en situacions sovint delicades i compromeses, és difícil mantenir-se neutral! L'escola és un àmbit on poden sorgir conflictes d'interès i els joves intèrprets han de decidir si traduir fidelment o «maquillar» el missatge que transmeten tant als progenitors com al professorat.
2022 (ILM (La intermediació lingüística per part de menors a Catalunya))
2 documents
2023-02-08
12:40
ILM 5/6 : Complexitat de la llengua / Vargas-Urpi, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Arumí Ribas, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Ruiz de Infante, Begoña (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de recerca MIRAS. Mediació i Interpretació: Recerca en l'Àmbit Social
En converses amb metges, advocats o treballadors socials es fa servir vocabulari complex i especialitzat, però als joves intèrprets sovint els falten eines!.
2022 (ILM (La intermediació lingüística per part de menors a Catalunya))
2 documents