PACTE (Procés d'Adquisició de la Competència Traductora i Avaluació)

El grup PACTE (Procés d'Adquisició de la Competència Traductora i Avaluació), amb una trajectòria investigadora estable des de la seva creació el 1997, té com a objectiu fonamental investigar sobre la competència traductora i la seva adquisició. La nostra última finalitat és millorar el disseny curricular de la formació de traductors, en especial el disseny de competències, la progressió de l'ensenyament i la seva avaluació. La recerca s'estructura en quatre etapes: competència traductora, adquisició de la competència traductora, anivellament de competències i avaluació de competències.

 

Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2020-10-16
13:50
Translation competence acquisition. Design and results of the PACTE group's experimental research / PACTE ; Hurtado Albir, Amparo, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Galán-Mañas, Anabel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Kuznik, Anna (Uniwersytet Wrocławski) ; Olalla-Soler, Christian (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Rodríguez-Inés, Patricia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Romero Ramos, Lupe (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental)
This issue provides a study on translation competence acquisition (TCA). The study consisted of an TCA experiment involving 129 first to fourth year trainee translators and recent graduates. The experiment was conducted in November 2011, when the first-year subjects had just begun their degree course; the graduates had completed their studies in June 2011. [...]
2020 - 10.1080/1750399X.2020.1732601
The Interpreter and translator trainer, Vol. 14, núm. 2 (2020) , p. 95-233  
2020-10-13
11:19
36 p, 612.2 KB O estabelecimento de níveis de competência em tradução : primeiros resultados do projeto NACT / PACTE ; Hurtado Albir, Amparo, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Galán-Mañas, Anabel (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Olalla-Soler, Christian (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Rodríguez-Inés, Patricia (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Romero Ramos, Lupe (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Kuznik, Anna (Uniwersytet Wrocławski) ; Serpa, Talita, trad. (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho)
Este artigo tenciona apresentar o projeto de pesquisa realizado pelo grupo PACTE acerca da proposta de um Nivelamento de Competências na Aquisição da Competência Tradutória (tradução escrita). [...]
2020 - 10.5007/2175-7968.2020v40n2p429
Cadernos de Tradução, Vol. 40, núm. 2 (2020) , p. 429-464  
2020-10-13
11:14
24 p, 437.9 KB Evolution of the efficacy of the translation process in translation competence acquisition / PACTE ; Hurtado Albir, Amparo, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Galán-Mañas, Anabel (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Kuznik, Anna (Uniwersytet Wrocławski) ; Neunzig, Wilhelm (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Olalla-Soler, Christian (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Rodríguez-Inés, Patricia (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Romero Ramos, Lupe (Universitat Autònoma de Barcelona)
The aim of this paper is to present PACTE's measurement of and results for the variable "efficacy of the Translation Process" in its experiment on Translation Competence Acquisition (TCA). This is one of the variables that provide information about the acquisition of the strategic sub-competence. [...]
Le but de cet article est de présenter les procédés de mesure et les résultats de la variable « efficacité du processus de la traduction », une des variables d'étude de la recherche expérimentale de PACTE sur l'Acquisition de la compétence de traduction (ACT). [...]
El objetivo de este artículo es presentar los procedimientos de medición y los resultados de la variable «eficacia del proceso traductor», variable de estudio de la investigación experimental del grupo PACTE sobre la Adquisición de la competencia traductora (ACT). [...]

2019
Meta : journal des traducteurs, Vol. 64, núm. 1 (abril 2019) , p. 242-265  
2019-07-22
12:32
25 p, 239.1 KB Establecimiento de niveles de competencias en traducción. Primeros resultados del proyecto NACT / PACTE ; Hurtado Albir, Amparo, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Galán-Mañas, Anabel (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Kuznik, Anna (Uniwersytet Wrocławski) ; Olalla-Soler, Christian (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Rodríguez-Inés, Patricia (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Romero Ramos, Lupe (Universitat Autònoma de Barcelona)
Este artículo presenta el proyecto de investigación que está llevando a cabo el grupo PACTE sobre 'Nivelación de competencias en la adquisición de la competencia traductora (traducción escrita)'. [...]
This paper presents the research project the PACTE group is carrying out on 'Establishing Competence Levels in the Acquisition of Translation Competence in Written Translation". The project aims to propose level descriptors as a first step towards developing a common European framework of reference for translation's academic and professional arenas. [...]

2019 - 10.7764/onomazein.43.08
Onomázein, Núm. 43 (2019) , p. 1-25  
2019-07-09
10:32
40 p, 396.8 KB Wouldn't it be great to have a CEFR for translation competence levels? First results of the NACT project / PACTE ; Hurtado Albir, Amparo, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Galán-Mañas, Anabel (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Kuznik, Anna (Uniwersytet Wrocławski) ; Olalla-Soler, Christian (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Rodríguez-Inés, Patricia (Universitat Autònoma de Barcelona)
2019
International Congress on Translation, Interpreting and Cognition. Germersheim (Alemanya), 2nd : 2019  
2019-02-21
12:52
26 p, 606.5 KB Un estudio experimental sobre la adquisición de la competencia cultural en la formación de traductores. Resultados de un estudio piloto / Olalla-Soler, Christian (Universitat Autònoma de Barcelona)
En este artículo se presentan los principales resultados del estudio piloto de un estudio experimental sobre la adquisició de la competencia cultural en la formación de traductores. Este estudio se enmarca en la investigación sobre adquisición de la competencia traductora del Grupo PACTE (Proceso de Adquisición de la Competencia Traductora y Evaluación). [...]
Cet article présente les principaux résultats de la phase pilote d'une étude expérimentale sur l'acquisition de la compétence culturelle dans la formation des traducteurs. Cette étude s'inscrit dans le cadre des recherches du Groupe PACTE (Processus d'Acquisition de la Compétence de Traduction et Évaluation) sur l'acquisition de la compétence de traduction. [...]
This article presents the main results obtained in the pilot test of an experimental study on the acquisition of cultural competence in translator training. This study is part of PACTE's (Process in the Acquisition of Translation Competence and Evaluation) research into the acquisition of translation competence. [...]

2017 - 10.7202/1041032ar
Meta : journal des traducteurs, Vol. 62, núm. 2 (2017) , p. 435-460  
2019-02-01
02:39
27 p, 281.3 KB Establishing competence levels in the acquisition of translation competence in written translation. The PACTE's NACT project / PACTE ; Hurtado Albir, Amparo, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Galán-Mañas, Anabel (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Kuznik, Anna (Uniwersytet Wrocławski) ; Olalla-Soler, Christian (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Rodríguez-Inés, Patricia (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Romero Ramos, Lupe (Universitat Autònoma de Barcelona)
2018
Translaton I. Uniwersytet Wrocławski, Polònia, : 2018  
2019-02-01
02:36
42 p, 321.7 KB Resultados del Proyecto NACT : un primer paso hacia un Marco Europeo de niveles de competencias en traducción / PACTE ; Hurtado Albir, Amparo, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Galán-Mañas, Anabel (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Kuznik, Anna ; Olalla-Soler, Christian (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Rodríguez-Inés, Patricia (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Romero Ramos, Lupe (Universitat Autònoma de Barcelona)
2019
Congreso Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e Interpretación (AIETI). Alacant (Espanya), : 2019  
2018-07-24
17:35
33 p, 790.7 KB Competence levels in translation : working towards a European framework / PACTE ; Hurtado Albir, Amparo, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Galán-Mañas, Anabel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Kuznik, Anna (Uniwersytet Wrocławski) ; Olalla-Soler, Christian (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Rodríguez-Inés, Patricia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Romero Ramos, Lupe (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental)
This paper presents the research project the PACTE group is carrying out on 'Establishing Competence Levels in the Acquisition of Translation Competence in Written Translation'. A continuation of PACTE's previous experimental research on translation competence and its acquisition, the project aims to propose level descriptors as a first step towards developing a common European framework of reference for translation's academic and professional arenas, both of which are represented among its participants. [...]
2018 - 10.1080/1750399X.2018.1466093
The Interpreter and translator trainer, Vol. 12 Núm. 2 (2018) , p. 111-131  
2018-07-23
13:36
27 p, 763.5 KB Results of PACTE Group's Experimental Research on Translation Competence Acquisition. The Acquisition of the Instrumental Sub-Competence / Kuznik, Anna (Uniwersytet Wrocławski) ; Olalla-Soler, Christian (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental)
During the second decade of the twenty-first century, documentation in electronic format has come to form a normal part of the workplace for all professional translators. The aim of this article is to present the results of the acquisition of the instrumental sub-competence, which is based on the use of electronic resources. [...]
2018 - 10.1556/084.2018.19.1.2
Across languages and cultures, Vol. 19 Núm. 1 (2018) , p. 19-51