Darreres entrades:
2023-11-14
05:56
16 p, 159.1 KB Refugios climáticos escolares basados en la naturaleza : evaluación desde una perspectiva interdisciplinaria / Ruiz Mallén, Isabel (Universitat Oberta de Catalunya) ; Baró Porras, Francesc (Vrije Universiteit Brussel (Bèlgica). Department of Geography) ; Grau Satorras, Mar (Universitat Oberta de Catalunya) ; Atun, Funda (University of Twente. Department of Urban and Regional Planning and Geo-Information Management) ; Blanc, Nathalie (Université Paris Cité) ; Bortolamiol, Sarah (Université Panthéon-Sorbonne) ; Casas, Lidia (University of Antwerp. Department of Family Medicine and Population Health) ; Clauzel, Céline (Université Paris Cité) ; Colacios, Raquel (Universitat Oberta de Catalunya) ; Gallez, Elsa (Vrije Universiteit Brussels) ; Grand-Meyer, Eddy (European Schoolnet. Science Education Department) ; Gras-Velázquez, Àgueda (European Schoolnet. Science Education Department) ; Ivanova, Ivelina (European Schoolnet. Science Education Department) ; Nawrot, Tim (Hasselt University. Centre for Environmental Sciences) ; Presser, Paula (University of Twente. Department of Urban and Regional Planning and Geo-Information Management) ; Reckien, Diana (University of Twente. Department of Urban and Regional Planning and Geo-Information Management) ; Sekulova, Filka (Universitat Oberta de Catalunya)
Las soluciones basadas en la naturaleza (SbN) se definen como acciones que se apoyan en lanaturaleza para proporcionar simultáneamente beneficios ambientales y socioeconómicos de forma sostenible y resiliente. [...]
2023
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 65 (2023) , p. 61-76 (Articles)  
2023-11-14
05:56
19 p, 185.4 KB Disminució de la pobresa hídrica i adaptació al canvi climàtic : impactes i respostes a l'àrea metropolitana de Barcelona / Saurí i Pujol, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Yoon, Hyerim (Universitat de Girona. Departament de Geografia) ; Romero Gómez, Gustavo (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Domene, Elena (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut Metròpoli)
Al Nord Global, la pobresa hídrica afecta sobretot les llars que no poden accedir a aigua i sanejament suficients, fiables i segurs perquè no poden pagar el cost de l'aigua. El canvi climàtic encara agreujarà més aquestes situacions de vulnerabilitat, pels canvis en les precipitacions i episodis de temperatures extremes, que intensificaran l'escassetat d'aigua i possiblement augmentaran el cost del servei de subministrament i del sanejament. [...]
2023
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 65 (2023) , p. 19-37 (Articles)  
2023-11-14
05:56
15 p, 136.9 KB Narratives interseccionals en la lluita climàtica : explorant els vincles entre justícia climàtica i justícia sexual i reproductiva / Heras López, María (Universitat Oberta de Catalunya) ; March, Hug (Universitat Oberta de Catalunya)
La justícia climàtica, com a paradigma i com a discurs polític, ha agafat força en els últims anys i ha posat sobre la taula els impactes desproporcionats i la falta de participació de determinats col·lectius en la crisi climàtica així com la necessitat de parlar de poder, accés als recursos i justícia a l'hora d'abordar-la. [...]
2023
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 65 (2023) , p. 239-253 (Articles)  
2023-11-14
05:56
15 p, 128.2 KB Canvi climàtic i benestar social a Barcelona : Històries personals de salut, menjar i pobresa / Díaz-Pont, Joana (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Reales Guisado, Lluís (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura)
La recerca parteix del problema que comunicar el canvi climàtic i fer visible el seu impacte en el benestar social és un repte complex per a la ciutat. La comunicació climàtica sovint incideix en els factors més negatius i conflictius de la relació entre clima i benestar, destacant la tragèdia i el conflicte. [...]
2023
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 65 (2023) , p. 223-237 (Articles)  
2023-11-14
05:56
20 p, 1.1 MB Buscando refugio : ¿pueden los refugios climáticos abordar vulnerabilidades interseccionales? / Amorim Maia, Ana Terra (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Anguelovski, Isabelle (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Connolly, James J. T (University of British Columbia. School of Community and Regional Planning) ; Chu, Eric (University of California. Department of Human Ecology)
Los refugios climáticos son infraestructuras urbanas críticas para apoyar la adaptación al cambio climático que ofrecen espacios públicos donde refugiarse durante episodios de temperaturas extremas. [...]
Los refugios climáticos son infraestructuras urbanas críticas para apoyar la adaptación al cambio climático que ofrecen espacios públicos donde refugiarse durante episodios de temperaturas extremas. [...]

2023
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 65 (2023) , p. 39-58 (Articles)  
2023-11-14
05:56
17 p, 151.0 KB Alimentació de proximitat per a qui? : Reflexions, reptes i oportunitats de la relació entre alimentació de proximitat i identitat alimentària en un context de crisi ecosocial / Ruiz Pascua, Marta (Universitat de Barcelona. Observatori de l'Alimentació ODELA)
L'objectiu d'aquest article és socialitzar els resultats d'una aproximació a les percepcions, experiències i identitats alimentàries de les persones migrants i explorar maneres de fer-les partícips dels discursos i les estratègies del sector agroecològic i de l'oferta alimentària de proximitat. [...]
2023
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 65 (2023) , p. 187-203 (Articles)  
2023-11-14
05:56
21 p, 413.4 KB Políticas alimentarias urbanas en un contexto de emergencia social y climática : perspectivas globales y lecciones desde el área metropolitana de Barcelona / Moragues Faus, Ana (Universitat de Barcelona. Departament d'Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial)
En la intersección entre alimentación y ciudades se encuentran retos esenciales del siglo XXI con relación a la salud de la población, la justicia social y la preservación y regeneración de nuestro planeta. [...]
2023
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 65 (2023) , p. 165-185 (Articles)  
2023-11-14
05:56
17 p, 872.6 KB La zona de baixes emissions Rondes de Barcelona : una anàlisi des del punt de vista de la justícia social i territorial / Andrés Argomedo, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut Metròpoli) ; Checa Rius, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut Metròpoli) ; Pérez Sans, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut Metròpoli)
La millora de la qualitat de l'aire en entorns urbans és un dels principals reptes dels governs locals. A les zones urbanes, un dels principals focus de contaminació prové del trànsit rodat, el qual és, alhora, una font important dels gasos que contribueixen al canvi climàtic. [...]
2023
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 65 (2023) , p. 99-115 (Articles)  
2023-11-14
05:56
19 p, 253.7 KB Procesos participativos inclusivos para la restauración de ecosistemas urbanos en un contexto de emergencia climática / Maestre Andrés, Sara (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Salmon, Nicolás (YES Innovation (Quito, Equador)) ; Yépez, Grace (Pontificia Universidad Católica del Ecuador)
La restauración de ecosistemas urbanos se está promoviendo cada vez más como solución basada en la naturaleza (SbN) para promover ciudades más resilientes frente al cambio climático, más habitables y socialmente inclusivas. [...]
2023
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 65 (2023) , p. 79-97 (Articles)  
2023-11-14
05:56
17 p, 191.7 KB Qui està fent i qui farà la transició energètica a les llars? : Eixos de desigualtat i propostes per a una transició justa a l'àrea metropolitana de Barcelona / Grau Satorras, Mar (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut Metròpoli) ; Calvet Mir, Laura (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut Metròpoli) ; Camps Inglés, Marcel (Àrea metropolitana de Barcelona) ; Lladó Morales, Gil (Àrea metropolitana de Barcelona) ; Lacort, Elena (rea Metropolitana de Barcelona) ; Romero, Ana (Àrea metropolitana de Barcelona) ; Domene, Elena (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut Metròpoli)
En l'àmbit europeu, el sector domèstic està entre els tres sectors consumidors d'energia principals i, per tant, contribueix de manera significativa a les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle. [...]
2023
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 65 (2023) , p. 133-149 (Articles)