Latest additions:
2022-07-27
08:59
12 p, 863.9 KB Anàlisi socioecològica integrada de la xarxa metropolitana de parcs / Velasco-Fernández, Raúl (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) ; Serrano-Tovar, Tarik (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) ; Guzmán, Pau (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Pino i Vilalta, Joan (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Martín, Isabel (Àrea metropolitana de Barcelona) ; Bordanove, Jordi (Àrea metropolitana de Barcelona) ; González Carrasco, Marcos (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) ; Marull, Joan (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
Es desenvolupa un sistema innovador d'indicadors multi-criteri i multi-nivell per caracteritzar els parcs urbans amb el propòsit de facilitar el monitoratge i comunicació de forma integral i adaptable a les necessitats dels gestors i usuaris dels parcs. [...]
2022
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 64 (2022) , p. 142-153 (Articles)  
2022-07-27
08:59
10 p, 1.2 MB Espais oberts i transició socioecològica : noves eines d'anàlisi per a una planificació territorial sostenible / Marull, Joan (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) ; LaRota-Aguilera, María José (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) ; Padró Caminal, Roc (Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible) ; Giocoli, Annalisa (Àrea metropolitana de Barcelona) ; Cirera, Jacob (Àrea metropolitana de Barcelona) ; Serrano-Tovar, Tarik (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) ; Ruiz Forés, Nuría (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) ; Velasco-Fernández, Raúl (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
Aquesta investigació pretén contribuir als reptes de la planificació de la sostenibilitat proposant una Anàlisi Socioecològica Integrada per donar suport al Pla Director Urbanístic que està actualment sent redactat per part de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. [...]
2022
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 64 (2022) , p. 76-85 (Articles)  
2022-07-27
08:59
9 p, 1.2 MB Evidencias del impacto de la urbanización en el sistema de humedales del Área Metropolitana de Concepción (Chile) / Rojas, Carolina (Pontificia Universidad Católica de Chile)
Los humedales son claves para el equilibrio ecológico del planeta, sin embargo, están desapareciendo, principalmente en Latinoamérica producto de recientes procesos de urbanización. Esta aceleración ha sido mucho más intensa en áreas metropolitanas que, a pesar de contar con planes territoriales, estos no han reconocido los beneficios de conservar y restaurar los humedales, y actualmente cohabitan con edificaciones, concentraciones de personas e incluso áreas verdes que los han impactado en múltiples dimensiones. [...]
2022
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 64 (2022) , p. 190-198 (Articles)  
2022-07-27
08:59
17 p, 1.5 MB La pèrdua de paisatge en mosaic i d'eficiència metabòlica agrària a la Regió Metropolitana de Barcelona (1956-2009) / Tello, Enric (Universitat de Barcelona) ; Cattaneo, Claudio (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Olarieta Alberdi, José Ramón (Universitat de Lleida) ; Sacristán, Vera (Universitat Politècnica de Catalunya)
Ramon Margalef va plantejar que els paisatges agraris en mosaic eren un bon instrument de conservació de la biodiversitat que s'estaven esvaint pels impactes de l'agricultura industrial i l'avenç de la urbanització, i ens convidava a estudiar-ho considerant els efectes de l'energia externa i les forma com es distribuïa al territori. [...]
2022
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 64 (2022) , p. 86-102 (Articles)  
2022-07-27
08:59
8 p, 1.1 MB Making urban ecosystem mapping accessible to the public : the Urban Nature Atlas of Oslo (Norway) / Kruse, Marion (Norwegian Institute for Nature Research) ; Barton, David N. (Norwegian Institute for Nature Research) ; Venter, Zander (Norwegian Institute for Nature Research) ; Nowell, Megan (Norwegian Institute for Nature Research) ; Cimburova, Zofie (Norwegian Institute for Nature Research)
Geographic Information Systems (GIS) and maps have typically been used for technical support purposes within various agencies and for model and methodology development by researchers. Maps have been identified as a valuable tool to provide knowledge and skills to various user groups. [...]
2022
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 64 (2022) , p. 182-189 (Articles)  
2022-07-27
08:59
12 p, 3.0 MB Metabolismo hídrico de la infraestructura verde del Área Metropolitana de Barcelona / Serrano-Tovar, Tarik (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) ; Padró Caminal, Roc (Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible) ; La Rota-Aguilera, Maria José (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) ; Velasco-Fernández, Raúl (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) ; Marull, Joan (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
Este estudio propone una aproximación multiescalar para analizar los usos del agua de la infraestructura verde metropolitana entendida como sistema complejo y considerando los múltiples aspectos que afectan los flujos hídricos. [...]
2022
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 64 (2022) , p. 130-141 (Articles)  
2022-07-27
08:59
11 p, 1.0 MB Understanding the relational values between people and nature through the observation of virtual communities / Calcagni, Fulvia (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Langemeyer, Johannes (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals)
Maintaining people's relational values is critical to counteract the degradation of nature and the "extinction of experiences" inherent to an ever more urban society. Virtual communities are hubs for people to communicate worries for, perceptions of, and interactions with and within nature in a multimedia manner (e. [...]
2022
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 64 (2022) , p. 160-170 (Articles)  
2022-07-27
08:59
6 p, 964.7 KB Opportunities for green infrastructure to optimize the urban metabolism of resources / Villalba, Gara (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals)
Green infrastructures such as urban and peri-urban agriculture, vertical farming, urban forests, green rooftops, parks, gardens, have the great potential to improve the lives of city dwellers by improving air quality, reducing heat waves, providing natural spaces for recreation, and promoting food production. [...]
2022
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 64 (2022) , p. 154-159 (Articles)  
2022-07-27
08:59
4 p, 70.8 KB Reptes i oportunitats de la infraestructura verda metropolitana en el context de la crisi socioecològica actual / Marull, Joan (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) ; LaRota-Aguilera, María José (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) ; Pino i Vilalta, Joan (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals)
Les àrees metropolitanes estan introduint en el seu planejament un nou paradigma: que els seus espais oberts constitueixen, a més d'un conjunt d'hàbitats d'elevat valor natural, una infraestructura verda proveïdora d'un seguit de serveis ecosistèmics dels quals en depèn tant la qualitat de vida de la ciutadania que habita l'espai construït, com la possibilitat de desenvolupar una economia més circular i sostenible que l'actual. [...]
2022
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 64 (2022) , p. 10-13 (Articles)  
2022-07-27
08:59
12 p, 2.9 MB El paper de la infraestructura verda metropolitana en relació amb la qualitat de l'aire i la mitigació i adaptació al canvi climàtic / Baró Porras, Francesc (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Maestre Andrés, Sara (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals)
Aquest article sintetitza els resultats de diverses avaluacions dels serveis ecosistèmics de regulació realitzades a la ciutat, regió metropolitana i província de Barcelona que permeten determinar el paper de la infraestructura verda metropolitana en relació a la qualitat de l'aire, la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic a aquestes tres escales territorials. [...]
2022
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 64 (2022) , p. 118-129 (Articles)