REICIT, Recerca en Estudis Interculturals i Traducció

Les investigadores que formem part del grup REICIT, Recerca en Estudis Interculturals i Traducció, vam decidir d’agrupar-nos en un grup de recerca perquè vam adonar-nos que en els nostres treballs tenien en comú que fèiem servir una metodologia interdisciplinària que anava més enllà de les eines de treball de la Traductologia i perquè els objectes d’estudi s’emmarcaven en l’àmbit dels estudis culturals i els estudis interculturals.
Per això, en la nostra recerca volem analitzar com s’utilitza i es transforma la cultura. Entenem les pròpies persones que configuren les cultures són al mateix temps productores de valors socials. Volem destriar entre els elements que configuren cultura popular i les subcultures amb relació i cultura dominant.
D’altra banda, compartim el punt de vista de Raimon Panikar en el sentit que “els estudis interculturals no signifiquen estudiar altres cultures, sinó deixar que altres cultures impregnin l'estudi mateix del problema el qual resulta transformat per aquest mateix fet.”
La metodologia per fem servir per estudiar aquests àmbits parteixen de propostes tan allunyades com poden ser els treballs sobre ideologia, la identitat o els paratextos.
Esperem que aquells que ens visiteu us agradi la nostra feina i us animeu a compartir la vostra amb vosaltres.

Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2019-10-10
12:48
6 p, 111.5 KB Lengua e ideología : la oralidad prefabricada en árabe, ¿en qué árabe? : Identidad, verosimilitud y diglosia / Molina, Lucía (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
Este artículo revisa las modalidades de lengua árabe utilizadas en el doblaje de productos audiovisuales. La hipótesis es que el valor identitario de la lengua es la cuestión clave del debate sobre qué variedad utilizar. [...]
The aim of this article is to review the modalities of Arabic language used in dubbing of audiovisual productions. The starting hypothesis is that the identity value of the language is the key issue of the debate about which variety to use. [...]

2017 - 10.35659/designis.i26p113-122
DeSignis, Núm. 26 (Enero-Junio 2017) , p. 113-122  
2019-03-19
13:09
21 p, 855.0 KB Una revisión crítica del tratamiento de los referentes culturales en traducción / Molina, Lucía (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
La sesión se centra en la noción de elemento cultural. Plantea una revisión crítica de las distintas propuestas teóricas acerca del tratamiento de los elementos culturales en los estudios sobre la traducción. [...]
2014  
2019-03-19
13:00
12 p, 766.5 KB Food as an example of translation dinamism / Molina, Lucía (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Santamaria, Laura (Universitat Autònoma de Barcelona)
The objective of this presentation is to prove that when translating food items the top priority is to convey the sociolinguistic values attached to them rather than their mere description. Although this premise can be extended to all cultural referents, it is more obvious when related to food since food has a social dimension and is fully versatile: food can define the identity of the characters related to it as it can specify age, genre, religion, wealth, quality or familiarity. [...]
2014
FaCT: The First International Conference on Food and Culture in Translation. Bertinoro (Forlì) Itàlia, : 2014  
2019-01-31
13:06
4 p, 106.1 KB Reseña / Han, Mengye (Universidade de Vigo)
Obra ressenyada: Xoán MONTERO DOMÍNGUEZ, El doblaje. Nuevas vías de investigación. Granada: Comares, 2017. 118 p.
2018 - 10.24197/her.20.2018.565-568
Hermeneus, Núm. 20 (2018), p. 565-568  
2019-01-30
18:35
28 p, 3.4 MB Dar color al modelo funcional de Nord. Una propuesta teórica para analizar elementos iconotextuales en la traducción publicitaria / Han, Mengye (Universidade de Vigo)
2019
Congreso Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e Interpretación (AIETI). Alacant (Espanya), 9è : 2019  
2018-12-14
18:50
24 p, 24.4 MB Multilingualism in Monsoon Wedding : how language variation and cultural references were transferred to La boda del monzón / Corrius, Montse (Universitat de Vic) ; Espasa, Eva (Universitat de Vic) ; Santamaria, Laura (Universitat Autònoma de Barcelona)
Many popular English-language films display some other language(s) to a greater or lesser degree. They constitute instances of the kind of language variation we refer to as 'third language' or L3. In other words, the third language is neither the main language used in the source text, nor the main language used in the target text, but a secondary language existing in the source text, which is also embodied in the process of translating. [...]
2018
The dubbing & subtitling of Bollywood fims: an international colloquium. Leicester, UK, : 2018  
2018-11-30
15:11
2 p, 135.4 KB Diccionari jurídic català de la Societat Catalana d'Estudis Jurídics / Santamaria, Laura (Universitat Autònoma de Barcelona)
2012
Terminàlia, Núm. 5 (Juny 2012) , p. 71-72  
2018-11-23
22:40
20 p, 668.8 KB Las fenzhangpian de animación en China continental (1995-2012). Normas preliminares, operacionales y censura / Han, Mengye (Universidade de Vigo) ; Santamaria, Laura (Universitat Autònoma de Barcelona)
En este artículo presentaremos el proceso que se siguió en China continental entre 1995 y 2012 para que una determinada película de animación extranjera pudiera ser proyectada en los cines de aquel país. [...]
This article we will present the process followed in mainland China to release foreign animation films in the cinemas of that country between 1995 and 2012. We will focus on some criteria that can be framed between Toury's concepts of preliminary norms and rules. [...]

2018 - 10.30827/sendebar.v29i0.6739
Sendebar, Vol. 29 (2018) , p. 109-128  
2018-11-12
08:39
40 p, 7.6 MB Interculturalitat i traducció. Desigualtat i bàlsams / Santamaria, Laura (Universitat Autònoma de Barcelona)
Mentre que des del punt de vista de la recerca afirmem que la traducció és una operació de comunicació intercultural, el traductor/a es debat entre mantenir les desigualtats ideològiques que implica introduir una obra literària estrangera en un nou polisistema literari i aplicar els criteris (bàlsams) que iniciadors de la traducció, clients i receptors n'esperen. [...]
2018
II Jornada d'Estudis del Discurs Helena Calsamiglia. Discurs i interculturalitat. Barcelona, : 2018  
2018-11-05
20:19
9 p, 133.3 KB Filmmaking : cultural referents, terminology and identity / Santamaria, Laura
Granada : Comares, 2016 (Interlingua)
Traducción, Interpretación y Estudios interculturales, 2016, p. 167-180