UAB Divulga
UABDIVULGA es una revista digital que divulga la investigación que se hace en la UAB, elaborada por la Unidad de Comunicación con la participación de investigadores de la Universidad. Comprende artículos y vídeos de resultados y proyectos de investigación, entrevistas a expertos internacionales que participan en iniciativas de la Universidad y propuestas para disfrutar de la ciencia. Os podéis subscribir al boletín mensual en este enlace

Estadísticas de uso Los más consultados
Últimas adquisiciones:
2023-09-18
10:51
2 p, 505.2 KB Fins quan ens salvaran les plantes? / Peñuelas, Josep (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Casanovas-Berenguer, Rosa (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals)
La fertilització humana de la Terra, amb creixents concentracions de CO2 atmosfèric i aportacions de nitrogen, ha potenciat la fotosíntesi de les plantes i la seva activitat com a embornals de carboni dels ecosistemes terrestres. [...]
La fertilización humana de la Tierra, con crecientes concentraciones de CO2 atmosférico y aportes de nitrógeno, ha potenciado la fotosíntesis de las plantas y su actividad como sumideros de carbono de los ecosistemas terrestres. [...]
Anthropogenic fertilization of the Earth, with increasing concentrations of atmospheric CO2 and nitrogen in-puts, has enhanced plant photosynthesis and carbon sinks of terrestrial ecosystems. Several signals now suggest, however, that this carbon-sink activity is slowing its rate of increase because of limitations of nutrients, water, and heat, among other factors.

2023
UAB divulga, Setembre 2023, p. 1-2
3 documents
2023-09-18
10:45
4 p, 739.8 KB Un os del tars revela noves pistes sobre la locomoció dels primers primats / Monclús-Gonzalo, Oriol (Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont) ; Marigó Cortés, Judit (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geologia)
Investigadors de l'Institut Català de Paleontologia, la UAB, el Naturhistorisches Museum Bern y la Université de Lyon han dut a terme un estudi paleobiològic sobre la diversitat locomotora dels primers euprimats. [...]
Investigadores del Institut Català de Paleontologia, la UAB, el Naturhistorisches Museum Bern i la Université de Lyon ha realizado un estudio paleobiológico sobre la diversidad locomotora de los primeros euprimates. [...]
Researchers of the Institut Català de Paleontologia, the UAB, the Naturhistorisches Museum Bern and the Université de Lyon has conducted a paleobiological study on the locomotor diversity of the first euprimates. [...]

2023
UAB divulga, Setembre 2023, p. 1-2
3 documents
2023-07-27
15:17
3 p, 693.5 KB Àrees prioritàries de conservació mundial de la diversitat dels cocodrílids / Siqueira, Felipe (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia)
En un estudi en què participa el Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia de la UAB es destaca la importància dels cocodrils en els ecosistemes on habiten i es planteja un nou protocol de conservació que prioritza els components de diversitat funcional, filogenètica i taxonòmica en aquestes àrees a protegir. [...]
En un estudio en que participa el Departamento de Biología Animal, de Biología Vegetal y de Ecología de la UAB se destaca la importancia de los cocodrilos en los ecosistemas que habitan y se plantea un nuevo protocolo de conservación que prioriza los componentes de diversidad funcional, filogenética y taxonómica en estas áreas a proteger. [...]
A study with the participation of the Department of Animal Biology, Plant Biology and Ecology of the UAB highlights how important crocodiles are in the ecosystems they inhabit and proposes a new conservation protocol that prioritizes the components of functional, phylogenetic and taxonomic diversity in the areas to protect. [...]

2023
UAB divulga, Juliol 2023
3 documents
2023-07-27
15:14
2 p, 358.1 KB Educació sexual integral per a la prevenció de les violències a Mèxic - Projecte SexAFIN / Alvarez, Bruna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Antropologia Social i Cultural)
Del 25 al 27 d'abril d'enguany s'ha celebrat a Ciudad Juárez, Mèxic, una trobada sobre sexualitat i infantesa, que finalitzava el projecte SexAFIN - Ciudad Juárez, finançat per la FAS. Ha comptat amb la participació de les investigadores del projecte, agents locals i nacionals que treballen en sexualitat i infantesa, així com dones de comunitats indígenes de l'Estat de Chihuahua.
Del 25 al 27 de abril de este año se ha celebrado en Ciudad Juárez, México, un encuentro sobre sexualidad e infancia, que concluía el proyecto SexAFIN - Ciudad Juárez, financiado por la FAS. Ha contado con la participación de las investigadoras del proyecto, agentes locales y nacionales que trabajan en sexualidad e infancia, así como mujeres de comunidades indígenas del estado de Chihuahua.

2023
UAB divulga, Juliol 2023
2 documents
2023-07-27
15:11
2 p, 435.8 KB Reconstrucció dels ecosistemes europeus del període Quaternari a partir de fòssils d'hipopòtams / Madurell-Malapeira, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geologia) ; Fidalgo, Darío (Museo Nacional de Ciencias Naturales (Madrid, Espanya))
Una recerca recentment publicada versada en les poblacions d'hipopòtams fòssils d'Europa ha permès avaluar els moviments geogràfics de dispersió d'aquestes espècies en moments clau per a l'evolució humana. [...]
La reciente investigación realizada sobre las poblaciones de hipopótamos fósiles europeos ha permitido reevaluar los movimientos de dispersión de estas poblaciones en momentos clave de la evolución humana. [...]
Recently published research centered on the fossil hippopotamus populations from Europe highlighted the importance of the dispersion and ecological requirements of these forms in relation with fossil hominin dispersals into Europe. [...]

2023
UAB divulga, Juliol 2023
3 documents
2023-07-27
15:03
3 p, 254.2 KB Immunitat de grup : els adults joves, fora del ramat? / Sanz Ruiz, Antoni (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Mateo Canedo, Corel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Sanabria-Mazo, Juan P. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Comendador Vázquez, Laura (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal)
Un estudi troba que la confiança en actors clau en la gestió de crisis sanitàries, les actituds, la informació i les creences conspiratives eren claus per predir si els joves adults rebutjaven vacunar-se contra el virus SARS-CoV-2. [...]
Un estudio halla que la confianza en actores clave en la gestión de crisis sanitarias, las actitudes, la información y las creencias conspirativas eran claves para predecir si los jóvenes adultos rechazaban vacunarse contra el virus SARS-CoV-2. [...]
Study finds trust in key actors in health crisis management, attitudes, information, and conspiratorial beliefs were key to predicting whether young adults refused to be vaccinated against the SARS-CoV-2 virus. [...]

2023
UAB divulga, Juliol 2023
3 documents
2023-07-27
14:58
4 p, 430.3 KB Biofabricació de nanopartícules proteiques funcionals mitjançant l'ús de cues d'histidina / López-Laguna, Hèctor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia) ; Unzueta Elorza, Ugutz (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Biotecnologia i de Biomedicina "Vicent Villar Palasí") ; Vázquez Gómez, Esther (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Biotecnologia i de Biomedicina "Vicent Villar Palasí") ; Villaverde Corrales, Antonio (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Biotecnologia i de Biomedicina "Vicent Villar Palasí")
Investigadors del grup de Nanobiotecnologia del IBB-UAB en col·laboració amb CIBER-BBN i ICTS-Nanbiosis-PPP han desenvolupat una nova tècnica de fabricació de nanopartícules proteiques amb funcionalitats úniques i útils a la biomedicina i la biotecnologia. [...]
Investigadores del grupo de Nanobiotecnología del IBB-UAB en colaboración con CIBER-BBN e ICTS-Nanbiosis-PPP han desarrollado una nueva técnica de fabricación de nanopartículas proteicas con funcionalidades únicas y útiles en la biomedicina y la biotecnología. [...]
Researchers from the IBB-UAB Nanobiotechnology group in collaboration with CIBER-BBN and ICTS-Nanbiosis-PPP have developed a new technique for the fabrication of protein nanoparticles with unique and useful functionalities in biomedicine and biotechnology. [...]

2023
UAB divulga, Juliol 2023, p. 1-2
3 documents
2023-07-12
13:51
3 p, 617.9 KB Evidències directes del consum de drogues en cabells prehistòrics de la Cova des Càrritx / Lull, Vicente 1949- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Prehistòria) ; Micó Pérez, Rafael (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Prehistòria) ; Rihuete Herrada, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Prehistòria) ; Risch, Robert (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Prehistòria)
Investigadors del Departament de Prehistòria de la UAB en col·laboració amb la Universidad de Valladolid han aconseguit detectar el consum de drogues en poblacions prehistòriques de Menorca. Això ha estat possible gràcies a l'anàlisi químic de flocs de cabell trobats a la Cova des Càrritx en molt bon estat de conservació. [...]
Investigadores del departamento de Prehistoria de la UAB en colaboración con la Universidad de Valladolid han conseguido detectar el consumo de drogas en poblaciones prehistóricas de Menorca. Esto ha sido posible gracias al análisis químico de mechones de cabello encontrados en la Cova des Càrritx en muy buen estado de conservación. [...]

2023
UAB divulga, Juliol 2023, p. 1-2
2 documents
2023-07-12
13:46
3 p, 583.6 KB Una nova generació de finestres intel·ligents per a l'estalvi energètic / Otaegui, Jaume Ramon (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Hernando Campos, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
El Departament de Química de la UAB en col·laboració amb l'ICN2 han desenvolupat un nou tipus de finestres intel·ligents de baix cost i fàcil fabricació basades en recobriments polimèrics que contenen nanopartícules de ceres orgàniques. [...]
El Departamento de Química de la UAB en colaboración con el ICN2 han desarrollado un nuevo tipo de ventanas inteligentes de bajo coste y fácil fabricación basadas en recubrimientos poliméricos que contienen nanopartículas de ceras orgánicas. [...]
The Department of Chemistry of the UAB in collaboration with the ICN2 have developed a new class of smart windows of low cost and facile fabrication based on polymeric coatings loaded with organic wax nanoparticles. [...]

2023
UAB divulga, Juliol 2023, p. 1-2
3 documents
2023-07-12
13:42
2 p, 528.2 KB Hi ha un mecanisme veritablement satisfactori per assignar estudiants a escoles públiques? / Klijn, Flip (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica)
L'investigador Flip Klijn, de l'Institut d'Anàlisi Econòmica (CSIC) i de la Barcelona School of Economics (centre participat per la UAB), ha estudiat l'existència de mecanismes justos per a l'assignació d'estudiants a escoles públiques com a alternativa al que s'utilitza en l'actualitat, el mecanisme d'acceptació diferida (AD). [...]
El investigador Flip Klijn, del Instituto de Análisis Económico (CSIC) y de la Barcelona School of Economics (centro participado por la UAB), ha estudiado la existencia de mecanismos justos para la asignación de estudiantes a escuelas públicas como alternativa al que se utiliza en la actualidad, el mecanismo de aceptación diferida (AD). [...]
Flip Klijn, researcher at the Institute for Economic Analysis (CSIC) and the Barcelona School of Economics (UAB-participated center), has studied the existence of fair mechanisms for assigning students to public schools, as an alternative to the currently used deferred acceptance (DA) mechanism. [...]

2023
UAB divulga, Juny 2023, p. 1-2
3 documents
Enfocado a:
UAB Divulga videos (65)