UAB Divulga
UABDIVULGA és una revista digital que divulga la recerca que es fa a la UAB, elaborada per la Unitat de Comunicació amb la participació d’investigadors i investigadores de la Universitat. Comprèn articles i vídeos de resultats i projectes de recerca, entrevistes a experts internacionals que participen en iniciatives de la Universitat i propostes per gaudir de la ciència. Us podeu subscriure al butlletí mensual en aquest enllaç

Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2023-05-26
14:05
4 p, 841.2 KB El medi de cultiu dels micobacteris terapèutics afecta la seva eficàcia en el tractament contra el càncer de bufeta / Guallar Garrido, Sandra (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia) ; Julián Gómez, Esther (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia)
L'actual tractament per al càncer de bufeta no invasiu consisteix en provocar una resposta antitumoral en l'organisme instil·lant el micobacteri Mycobacterium bovis Calmette-Guérin (BCG) dins la bufeta. [...]
El actual tratamiento para el cáncer de vejiga no invasivo consiste en provocar una respuesta antitumoral en el organismo instilando la micobacteria Mycobacterium bovis Calmette-Guérin (BCG) en la vejiga. [...]

2023
UAB divulga, Maig 2023, p. 1-2
2 documents
2023-05-26
13:59
3 p, 685.6 KB Esprement el procés de digestió anaeròbia / Font i Segura, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental)
En el Grup de Recerca en Compostatge de la UAB s'està duent a terme el projecte SQUEEZER, l'objectiu del qual és la millora del procés de digestió anaeròbia a partir de nanomaterials. Així, es pretén augmentar el contingut de metà del biogàs producte de la digestió anaeròbia i convertir el diòxid de carboni en metanol, enriquint aquest biogàs.
En el Grupo de Investigación en Compostaje de la UAB se está llevando a cabo el proyecto SQUEEZER, cuyo objetivo es la mejora del proceso de digestión anaerobia a partir de nanomateriales. Así, se pretende aumentar el contenido de metano del biogás producto de la digestión anaerobia y convertir el dióxido de carbono en metanol, enriqueciendo este biogás.

2023
UAB divulga, Maig 2023, p. 1-2
2 documents
2023-05-26
13:52
2 p, 164.4 KB Memòria a curt termini i comprensió en catalanoparlants amb afàsia / Salmons Llussa, Io (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Muntané Sánchez, Helena (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Gavarró Algueró, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona)
Investigadores del Departament de Filologia Catalana de la UAB han estudiat la relació entre les dificultats en la comprensió del llenguatge i la memòria a curt termini en subjectes amb afàsia, un trastorn del llenguatge molt incapacitant. [...]
Investigadoras del Departament de Filologia Catalana de la UAB han estudiado la relación entre las dificultades en la comprensión del lenguaje y la memoria a corto plazo en sujetos con afasia, un trastorno del lenguaje muy incapacitante. [...]

2023
UAB divulga, Maig 2023, p. 1-2
2 documents
2023-05-26
13:46
2 p, 364.6 KB El tractament de l'ansietat amb bols tibetans : un enfocament complementari prometedor / Del Río Álamos, Cristóbal (Universidad Austral de Chile) ; Fernández-Teruel, Alberto (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Neurociències) ; Bastida, Roser (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Neurociències) ; Cañete, Toni (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Neurociències)
Un nou estudi realitzat amb la col·laboració d'investigadors de l'Institut de Neurociències (INc-UAB) demostra que l'ús de bols tibetans és un enfocament prometedor per a reduir l'ansietat i les respostes a l'estrès. [...]
Un nuevo estudio realizado con la colaboración de investigadores del Institut de Neurociències (INc-UAB) demuestra que el uso de cuencos tibetanos es un enfoque prometedor para reducir la ansiedad y las respuestas al estrés. [...]
A new study conducted with the collaboration of Institut de Neurociències (INc-UAB) researchers demonstrates that the use of Tibetan singing bowls is a promising approach for reducing anxiety and stress responses. [...]

2023
UAB divulga, Maig 2023, p. 1-2
3 documents
2023-05-26
13:33
3 p, 448.3 KB FertiLab : tancament de cicles cap a la sostenibilitat local en l'agricultura / Sanchez, Antoni (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental)
El projecte FertiLab es proposa convertir els subproductes de la producció de biogàs en biofertilitzants enriquits, biopesticides i bioestimulants, de gran interès per a l'agricultura sostenible. FertiLab està liderat pel Grup de Recerca en Compostatge (GICOM) de la UAB i hi participen tres universitats, dos grups de recerca i un soci industrial.
El proyecto FertiLab se propone convertir los subproductes de la producción de biogás en biofertilizantes enriquecidos, biopesticidas y bioestimulantes, de gran interés para la agricultura sostenible. [...]

2023
UAB divulga, Maig 2023, p. 1-2
2 documents
2023-05-26
13:21
2 p, 169.2 KB En contra del reduccionisme de la creativitat / Muntanyola-Saura, Dafne (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT))
Dins del paradigma naturalista, la Sociologia de la Cultura veu la creativitat com un fenomen amb diferents definicions estructurat per factors com el gènere, la classe social i el marc nacional. Sociològicament, la creativitat és una activitat que té lloc al mon social, allunyada dels processos psicològics, no obstant això, la seva legitimació social és desigual, sobretot en l'àmbit professional. [...]
Dentro del paradigma naturalista, la Sociología de la Cultura ve la creatividad como un fenómeno con diferentes definiciones estructurado por factores como el género, la clase social y el marco nacional. [...]
Within the naturalistic paradigm, the Sociology of Culture sees creativity as a phenomenon with different definitions structured by factors such as gender, social class, and the national framework. Sociologically, creativity is an activity that takes place in the social world, far from psychological processes, however, its social legitimation is uneven, especially in the professional sphere. [...]

2023
UAB divulga, Maig 2023, p. 1-2
3 documents
2023-05-26
13:18
2 p, 227.4 KB Anàlisis de programes formatius híbrids a nivell iberoamericà / Gairín Sallán, Joaquín (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Barrera-Corominas, Aleix (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada)
S'ha publicat un informe, en què participa el CRiEDO de la UAB, que es focalitza en la gestió que es fa dels programes formatius híbrids, que combinen equilibradament activitatats presencials i online, als països iberoamericans. [...]
Se ha publicado un informe, en el que participa el CRiEDO de la UAB, que se focaliza en la gestión que se hace de los programas formativos híbridos, que combinan equilibradamente actividades presenciales y online, en los países iberoamericanos. [...]

2023
UAB divulga, Maig 2023, p. 1-2
2 documents
2023-05-26
13:15
2 p, 213.3 KB Embolics de família : la controvertida història evolutiva dels simis antropomorfs / Alba, David M. (Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont) ; Figuerola, Pere (Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont)
Un article de revisió publicat a Journal of Human Evolution per Alessandro Urciuoli, investigador postodoctoral de la UAB, i David M. Alba, director de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, repassa de manera crítica les controvèrsies sobre les relacions de parentiu entre els primats hominoïdeus extints i els representants actuals del mateix grup, que inclou els simis antropomorfs i els humans.
Un artículo de revisión publicado en Journal of Human Evolution por Alessandro Urciuoli, investigador postdoctoral de la UAB, y David M. Alba, director del Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, repasa de manera crítica las controversias sobre las relaciones de parentesco entre los primates hominoideos extintos y los representantes actuales del mismo grupo, que incluye los simios antropomorfos y los humanos.

2023
UAB divulga, Maig 2023, p. 1-2
2 documents
2023-05-26
13:11
3 p, 482.7 KB MOTEMO-OUTDOOR : una experiència docent als espais exteriors del campus de la UAB a prova de pandèmies / Sanz Ruiz, Antoni (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Mateo Canedo, Corel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Crespo-Puig, Neus (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Cladellas, Ramon (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Méndez Ulrich, Jorge Luis (Universitat de Barcelona. Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic d'Educació)
Arran de la pandèmia de COVID-19, professors del Grau en Psicologia de la UAB van implementar una nova experiència docent en una assignatura de primer. MOTEMO-OUTDOOR és un programa d'aprenentatge actiu aplicat a tres entorns, l'aula, l'aire lliure i en línia. [...]
A raíz de la pandemia de COVID-19, profesores del Grado en Psicología de la UAB implementaron una nueva experiencia docente en una asignatura de primero. MOTEMO-OUTDOOR es un programa de aprendizaje activo aplicado a tres entornos: en el aula, al aire libre y en línea. [...]
As a result of the COVID-19 pandemic, professors of the Psychology Degree at UAB implemented a new teaching experience in a first year subject. MOTEMO-OUTDOOR is an active learning program applied to three environments: indoors, outdoors and online. [...]

2023
UAB divulga, Maig 2023, p. 1-2
3 documents
2023-05-08
10:57
3 p, 629.2 KB La competència emprenedora a l'educació superior : el projecte D-EMind / Vila Subias, Francesc (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca i Estudis pel Desenvolupament Organitzatiu) ; Rodríguez-Gómez, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca i Estudis pel Desenvolupament Organitzatiu)
El projecte D-EMind té per objectiu promoure l'educació per a l'emprenedoria amb eines digitals a les institucions d'educació superior. D-EMind aprofundeix en el desenvolupament de l'esfera digital del Model Atom generat en un projecte previ i consolida pedagògicament la proposta per mitjà de l'Aprenentatge Basat en els Reptes, la innovació i l'aprenentatge entre iguals entre estudiants i professors.
El proyecto D-EMind tiene por objetivo promover la educación para el emprendimiento con herramientas digitales en las instituciones de educación superior. D-EMind profundiza en el desarrollo de la esfera digital del Modelo Atom generado en un proyecto previo y consolida pedagógicamente la propuesta por medio del Aprendizaje Basado en los Retos, la innovación y el aprendizaje entre iguales entre estudiantes y profesores.

2023
UAB divulga, Maig 2023
2 documents
Enfocat a:
UAB Divulga videos (67)