FAS > Discapacitat > Beques i ajuts > Beques impuls

La Fundació Autònoma Solidària ha desenvolupament una línia pròpia d'ajuts per a estudiants amb discapacitat de la UAB, especialment d'aquells en situació de dependència, amb la col·laboració d'empreses i donants particulars, del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona i de fundacions privades. Aquesta línia d'ajut vol facilitar que aquests estudiants puguin assistir a la universitat i completar els seus estudis superiors com a pas previ a la seva inserció laboral com a professionals.

Els estudiants beneficiaris d'aquests ajuts poden rebre un ajut econòmic en concepte d'assistència personal durant la jornada acadèmica i de mobilitat en el cas que, degut a la seva discapacitat, tinguin dificultats per fer ús dels transports públics col·lectius de forma autònoma o requereixin de suport per fer ús de transports específics des del seu lloc de residència fins al centre. Les beques es convoquen anualment coincidint en l'inici del curs acadèmic. El Programa Impuls vol incidir en el segment de la població amb discapacitat que troba més dificultats per cursar estudis universitaris i incorporar-se al món laboral.

© 2016 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats