A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i campus virtual Intranet Intranet i campus virtual Campus Virtual
 LA FACULTAT    FUTURS ESTUDIANTS    ESTUDIS    INFORMACIÓ ACADÈMICA    MOBILITAT I INTERCANVI    RECERCA  
 Inici  Mobilitat i intercanvi    erasmus pràctiques 
 Condicions generals 
Convocatòria
Sol·licituds
Resolució i documentació
Persones amb necessitats especials

Erasmus Pràctiques


Aquest tipus d'ERASMUS incorpora una nova modalitat perquè els estudiants universitaris no titulats puguin realitzar estades de pràctiques en empreses o institucions d'altres països europeus.

Les estades han de tenir una durada mínima de 3 mesos (entenent-se per 3 mesos, 90 dies) i un màxim de 12 mesos. Han d'estar autoritzades i supervisades per la universitat d'origen. Els ajuts estan finançats per la Unió Europea i es cobren a través de la universitat de l'estudiant.

L'import dels ajuts per al proper curs 2011/2012 és de 290 Euros per mes. 

Per al curs 2011/2012 la UAB ofereix la possibilitat de gaudir d'aquestes estades pràctiques als alumnes d'aquelles titulacions que disposin de convenis amb empreses i/o institucions estrangeres. Cada Facultat o Escola informarà directament als seus alumnes de les disponibilitats existents per a cada titulació. L'autorització de les estades ERASMUS pràctiques correspon al coordinador/a d'intercanvi de cada centre.

D'altra banda, els alumnes que a títol individual trobin una empresa que els aculli com a estudiants en pràctiques en el marc d'aquest programa, podrien gaudir de la beca a través de la UAB. En aquest cas, l'alumne haurà de posar-se en contacte amb el seu coordinador d'intercanvis per a l'autorització de l'estada i omplir la corresponent sol·licitud que trobarà a l'apartat "sol·licituds".

Les estades ERASMUS pràctiques són compatibles amb la realització anterior o posterior d'una altra estada ERASMUS en la modalitat d'estudi.

La realització d'una estada Erasmus estudi i d'una estada Erasmus pràctiques durant el mateix curs acadèmic és possible sempre i quan es realitzin en períodes diferents, és a dir, no és possible fer les dues estades simultàniament o què coincideixin durant un cert període de temps.

Les beques Erasmus pràctiques són incompatibles amb una beca dins el programa Leonardo da Vinci si ambdues estades es volen fer al llarg dels estudis superiors. No obstant això, no serà incompatible haver fet una estada Erasmus pràctiques amb una estada Leonardo si la sol·licitud per a aquest darrer programa es presenta com a titulat, és a dir, un cop l'interessat/da hagi finalitzat els seus estudis superiors.

Més informació:

Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos (OAPEE)

A les Oficines d'Intercanvi de cada centre i a l'Àrea de Relacions Internacionals Erasmus
Oficina de la Plaça Cívica (Hemeroteca)
tel. +34 93 581 3155
fax. +34 93 581 4357
erasmus.practiques@uab.cat

Mapa del Web Inici Contactar
© 2012 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats