A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i campus virtual Intranet Intranet i campus virtual Campus Virtual
 LA FACULTAT    FUTURS ESTUDIANTS    ESTUDIS    INFORMACIÓ ACADÈMICA    MOBILITAT I INTERCANVI    RECERCA  
 Inici  Futurs estudiants  Raons per venir a la facultat - qualitat 

ENSENYAMENT DE QUALITAT:

Excel.lent qualitat del professorat:

  • Elevat nombre de professors Doctors dedicats a la docència.
  • Professors amb gran experiència docent i formació internacional.
  • Tracte proper del professor amb l’alumne.

Metodologia docent orientada a l’aprenentatge de l’estudiant:

  • Utilització de les tecnologies d’informació i comunicació (xarxa Intranet, Campus Virtual i Aula Moodle) com ajuda a la funció docent i per a la comunicació telemàtica dels estudiants amb professors.
  • Combinació d’ensenyaments teòrics amb aplicacions pràctiques, tot recolzat amb el software més actual.

Elevat nivell de recerca:

  • Comptem amb tres grans departaments implicats en la investigació en l’àmbit internacional: Economia Aplicada, Economia de l'Empresa i Economia i Història Econòmica.
  • En l'entorn dels tres departaments més d'una dotzena de grups de recerca es dediquen a l'estudi de la ciència econòmica en els seus diversos vessants.
  • El bon nivell de recerca dels docents fa que el seu nivell de coneixements estigui contínuament actualitzant-se, el que es transmet als alumnes a través de l’activitat docent.

Alt grau de satisfacció amb els estudis:

  • Entre el 84% i el 87% dels graduats en les titulacions que ofereix la Facultat repetirien la carrera a la UAB (“Informe sobre la Inserció laboral 2011” el·laborat per l’observatori de graduats de la UAB, per als graduats de la promoció 2006/2007).

Més raons per estudiar a la Facultat d'Economia i Empresa de la UAB:

1. Apostem per un ensenyament de qualitat, proporcionant als estudiants un alt nivell de formació tant professional com personal.

2. Elevat nivell d’internacionalització.

3. Àmplia oferta d'estudis de grau.

4. Àmplia oferta d'estudis de postgrau.

5. Possibilitat de realitzar pràctiques a empreses mitjançant el Programa Universitat Empresa (graus en Administració i Direcció d’Empreses i en Economia) o bé com a crèdits optatius a tots els graus.

6. Des de fa més de 40 anys hem format a més de 10.000 professionals.

7. Àmplia oferta de serveis i facilitats per als estudis a l’entorn del Campus de la UAB: Biblioteques, sales d'estudi, residència universitària...
Mapa del Web Inici Contactar
2012 Universitat Autònoma de Barcelona