A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i campus virtual Intranet Intranet i campus virtual Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Traducció i Interpretació  Informació acadèmica  Memòria de traducció 

Memòria de traducció

És una assignatura optativa de 10 crèdits.

Es tracta d'un treball original d'anàlisi o de recerca sobre traducció. Una Memòria de Traducció implicarà un treball comparatiu entre dues o més llengües. Aquest treball pot tractar aspectes morfològics, glossaris, anàlisi de textos originals i les seves diferents traduccions a una mateixa llengua, comparació de traduccions a diferents llengües, dificultats entre llengües, etc. La traducció justificada d'obres literàries o no literàries s'adequa igualment als objectius de la Memòria de Traducció. També poden ser objecte de treball els estudis d'història de la traducció.

 A la Memòria s'hauran d'explicitar els objectius del treball i el mètode emprat. Haurà de contenir l'elaboració del material traduït i la reflexió sobre el procés de la traducció, de manera explícita o en notes detallades. Haurà de contenir bibliogarfia, índex i paginació.

A la portada hi constarà:

  • El nom de l'alumne/a
  • El títol de la Memòria
  • El curs
  • El nom del director del treball

L'extensió recomanable és de 50 a 75 fulls DINA4 o equivalent.


Aclariment al punt 10 de la normativa: l'alumne, un cop tingui la memòria qualificada, lliurarà un exemplar d'aquesta a la Biblioteca d'Humanitats.

Normativa:

 

Normativa Memòria aprovada per la Junta de Facultat en data de 15 de maig de 2001
Webmaster FTI Inici Mapa web
© 2012 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats