Diseño y comunicación de la pluralidad sociocultural en las sintonías musicales de los teleinformativos / autor: Eduardo Muraca ; director: Nicolás Lorite
Muraca, Eduardo
Lorite, Nicolás, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat)
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual

Publicació: [Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2014
Descripció: 1 recurs electrònic (285 p.)
Resum: Partint d'una conceptualització de les sintonies musicals dels telenotícies com agent que contribueix a la construcció mediàtica de la pluralitat sociocultural, aquesta tesi doctoral estudia els discursos sonors de les sintonies musicals de les capçaleres inicials dels telenotícies, identificats sota les sigles DMT (Discurs/ Musical/Telenotícies). Amb la finalitat de construir visions més plurals i democràtiques i menys euro-cèntriques i militaritzades sobre el món, hems pretès contribuir a generar coneixement sobre el disseny i la comunicació de les sintonies musicals dels telenotícies i saber si els seus discursos sonors i musicals poden ser elements comunicatius que ajudin a potenciar la pluralitat sociocultural a través de les seves façanes identitàries mediàtiques, un concepte clau en aquest treball. Més concretament, l'objectiu general que ens hem proposat en l'estudi de caso empíric d'aquesta recerca és analitzar el disseny i la comunicació dels discursos sonors de les sintonies musicals de les capçaleres inicials dels telenotícies (DMTs) espanyols en l'actualitat des del seu àmbit de producció, emissió i recepció. Aquest objectiu general es concreta en els següents objectius específics: -Conèixer les característiques del DMT noticias cuatro 2007 segona temporada com a discurs sonor representatiu dels telenotícies espanyols en l'actualitat des del procés comunicatiu global, implicant l'àmbit de la seva producció, emissió i recepció. -Conèixer fins a quin punt prototips de dissenys de DMTs alternatius basats en identitats culturals híbrides i elaborats per aquesta tesi, són capaços de complir millor la tasca de potenciar la construcció de la pluralitat mediàtica a través dels seus discursos sonors. Pel que fa al primer objectiu que pretenia conèixer les característiques del DMT noticias cuatro, la hipòtesi de partida que vàrem formular, que sostenia que els DMTs espanyols en l'actualitat es construeixen mitjançant idees associades a imaginaris identitaris exclusivament centre-europeus, occidentals i militaritzats (Lorite, 2007b: 107) va quedar confirmada per l'anàlisi dels DMTs en el marc teòric així com per l'anàlisi de les dades obtingudes en l'estudi empíric sobre el procés comunicatiu global del DMT noticias cuatro. Pel que fa al segon objectiu proposat, és a dir, conèixer fins a quin punt els dissenys de DMTs alternatius elaborats per aquesta tesi i basats en identitats culturals híbrides són capaços de complir millor la tasca de potenciar la construcció de la pluralitat mediàtica a través dels seus discursos sonors, la hipòtesi de partida va quedar confirmada a través de les dades de l'estudi empíric dut a terme sobre l'anàlisi de decodificació dels discursos sonors involucrats en aquesta tesi en comprovar que el disseny del DMT alternatiu basat en una identitat cultural híbrida es percebia per la seva audiència com un discurs que representa millor la pluralitat sociocultural.
Resum: Partiendo de una conceptualización de las sintonías musicales de los teleinformativos como agente que contribuye a la construcción mediática de la pluralidad sociocultural, esta tesis doctoral estudia los discursos sonoros de las sintonías musicales de las cabeceras iniciales de los teleinformativos, identificados bajo las siglas DMT (Discurso/Musical/Teleinformativo). Con la finalidad de construir visiones más plurales y democráticas y menos eurocéntricas y militarizadas sobre el mundo, hemos pretendido contribuir a generar conocimiento sobre el diseño y la comunicación de las sintonías musicales de los teleinformativos y saber si sus discursos sonoros y musicales pueden ser elementos comunicativos que ayuden a potenciar la pluralidad sociocultural a través de sus fachadas identitarias mediáticas, un concepto clave en este trabajo. Más concretamente, el objetivo general que nos hemos propuesto en el estudio de caso empírico de esta investigación es analizar el diseño y la comunicación de los discursos sonoros de las sintonías musicales de las cabeceras iniciales de los teleinformativos (DMTs) españoles en la actualidad desde su ámbito de producción, emisión y recepción. Este objetivo general se concreta en los siguientes objetivos específicos: -Conocer las características del DMT noticias cuatro 2007 segunda temporada como discurso sonoro representativo de los teleinformativos españoles en la actualidad desde el proceso comunicativo global, implicando el ámbito de su producción, emisión y recepción. -Conocer hasta qué punto prototipos de diseños de DMTs alternativos basados en identidades culturales híbridas y elaborados por esta tesis, son capaces de cumplir mejor la tarea de potenciar la construcción de la pluralidad mediática a través de sus discursos sonoros. Con respecto al primer objetivo que pretendía conocer las características del DMT noticias cuatro, la hipótesis de partida que formulamos, que sostenía que los DMTs españoles en la actualidad se construyen mediante ideas asociadas a imaginarios identitarios exclusivamente centroeuropeos, occidentales y militarizados (Lorite, 2007b: 107) quedó confirmada por el análisis de los DMTs en el marco teórico así como por el análisis de los datos arrojados desde el estudio empírico del proceso comunicativo global del DMT noticias cuatro. Con respecto al segundo objetivo que nos planteamos, es decir, conocer hasta qué punto prototipos de diseños de DMTs alternativos elaborados por esta tesis y basados en identidades culturales híbridas son capaces de cumplir mejor la tarea de potenciar la construcción de la pluralidad mediática a través de sus discursos sonoros, la hipótesis de partida quedó confirmada a través de los datos del estudio empírico realizado sobre un análisis de decodificación de los discursos sonoros involucrados en esta tesis al comprobar que el diseño del DMT alternativo basado en una identidad cultural híbrida se percibía por su audiencia como un discurso que representa mejor la pluralidad sociocultural.
Resum: Starting from a conceptualization of news broadcasts' theme songs as agents that contribute to the mediatized construction of sociocultural plurality, this doctoral dissertation studies the sound discourses of the theme songs that accompany televised news broadcasts' headlines, identified with the initials DMT (Discourse/ Musical/TV news broadcast). In order to build more pluralistic, democratic and less Eurocentric and militarized views of the world, we have strove to contribute to the formation of knowledge concerning the design and communication of televised news broadcasts' theme songs. We have also sought to find if their sound and musical discourses can be communicative elements that help promote sociocultural pluralism through media identity façades, a key concept in this paper. More specifically, the general aim that we have set in this study's empirical case study is to analyse, from the perspective of field production, emission and reception, the design and communication of sound discourses heard during/that accompany the headlines of Spanish televised news broadcasts (DMTs) nowadays. This aim may be broken down into the following specific objectives: - Identify the characteristics of the 2007 second season of Channel 4 news broadcasts' DMT as a sound discourse representative of current Spanish televised news broadcasts from a communicative global process. This involves field production, emission and reception. - Know to what extent the prototypical design of alternative DMTs, based on hybrid cultural identities and developed for this doctoral dissertation, are more capable of fulfilling, through their sound discourses, the task of promoting the construction of mediatized plurality. With regards to our first objective, which involved discovering the characteristics of Channel 4 news broadcasts' DMT, our hypothesis was that current Spanish DMTs are constructed using ideas associated with purely Central European, Occidental and militarized imaginary identities (Lorite, 2007b: 107). This hypothesis was confirmed through the analysis of DMTs in the theoretical framework as well as the analysis of data obtained from the empirical study on the global process of Channel 4 news broadcasts' DMT. In the case of the second objective proposed, that is, to establish to what extent the prototypical design of alternative DMTs, based on hybrid cultural identities and developed for this doctoral dissertation, are more capable of fulfilling, through their sound discourses, the task of promoting the construction of mediatized plurality, our hypothesis was also confirmed. This was achieved through the data obtained from the empirical study implemented on a decoding analyses of the sound discourse involved in this dissertation so as to verify that the alternative DMTs based on hybrid cultural identities were perceived by the audience as a discourse that best represents cultural plurality.
Nota: Tesi doctoral - Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual, 2013
Drets: ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Llengua: Castellà
Document: Tesis i dissertacions electròniques ; Tesi doctoral
Matèria: Notícies per televisió ; Espanya ; Sintonies de televisió ; Pluralisme (Ciències socials)
ISBN: 9788449041679

Adreça alternativa: https://hdl.handle.net/10803/129328


285 p, 1.1 MB

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Tesis doctorals

 Registre creat el 2014-03-04, darrera modificació el 2021-08-21   Favorit i Compartir