Explicant la pròpia carrera: una mirada longitudinal sobre gènere, organitzacions i vida personal en els relats de les trajectòries professionals
Selva Olid, Clara
Pallarès Parejo, Susana, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Social)
Sahagún Padilla, Miguel Angel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Social)
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social

Imprint: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2012
Description: 1 recurs electrònic (254 p.)
Abstract: Aquesta tesi realitza un abordatge del fenomen de la trajectòria professional de la dona des de posicions de comandament intermedi a la direcció així com dels elements personals, socials i organitzatius que esdevenen claus en la construcció del seu relat; elements que s'expressen com a condicionants d'unes trajectòries i, per tant, d'unes transicions professionals i no d'altres. La investigació, que presenta una mirada fenomenològica, longitudinal i de gènere, s'orienta pel relat que la dona fa dels darrers dotze anys de la seva trajectòria professional, des del 1998 al 2010 i des de posicions de comandament intermedi cap a la direcció. La tesi es composa de dos estudis principals, un de revisió sistemàtica que acompanya i desenvolupa un primer article de revisió de literatura i un segon estudi d'anàlisi de les trajectòries professionals que es posa a prova amb un pilot analític. És a dir, els dos estudis principals estan configurats, cada un d'ells, per dos articles. A grans pinzellades, el primer article, de revisió de la literatura, parteix de la hipòtesi que la dona continua jugant en desavantatge respecte al seu homònim masculí, en especial en l'accés a càrrecs de poder; per aquesta raó l'article presenta una revisió de l'estat de l'art en el context espanyol i europeu i dels anys seixanta a l'actualitat de les principals barreres que la dona ha d'enfrontar cap a càrrecs de responsabilitat. Els resultats trobats en aquest article es poden resumir en que: a) l'estudi del fenomen ha guanyat rellevància en les últimes dècades, b) el seu estudi és divers, tant en objecte com en tipologies d'abordatge, i c) els seus resultats sovint són poc concloents o contradictoris. Dit article de revisió de literatura, així com els seus resultats, van servir com a premissa per a dur a terme el primer estudi de la tesi, que correspon amb el segon article de la mateixa. Aquest ofereix un mapa de la literatura sobre el tema mitjançant la construcció i l'anàlisi de variables típicament bibliomètriques. Com a principal aportació de l'estudi s'assenyala la desconnexió entre el que és necessari i es produeix i el que es recull i s'aplica, en termes d'investigació i d'accions institucionals i organitzatives. El tercer article esdevé el pilot analític de la tesi i s'emmarca en les diferències visibles, percebudes o relatades, en els trajectes laborals de dones i homes. L'article destaca com la subjectivitat està compromesa amb el món més objectiu i que concedeix diferències per aplicar a ambdós gèneres. El quart i últim article, que correspon al segon estudi de la tesi, es basa en els relats i experiències de les protagonistes i identifica els esdeveniments que constitueixen les transicions, que caracteritzen la trajectòria professional de la dona així com les etapes en les que es succeeixen. Els resultats d'aquest estudi i conseqüentment de l'article, mostren com a síntesi quatre models de carrera com una forma d'anàlisi de les trajectòries professionals. En resum, 'Explicant la pròpia carrera' dilucida el paper que juga el gènere en l'entramat laboral i destaca com la subjectivitat es compromet amb el designat món objectiu. Com a principal resultat, albira quatre Models de Carrera que sintetitzen les trajectòries, transicions i condicionants de les mateixes, de dones implicades en càrrecs de responsabilitat; models que poden ser claus per a la lectura de la trajectòria de dones i homes en altres àmbits i contextos.
Abstract: This thesis aims at providing an approach on women's professional trajectory from middle-management positions towards high-management ones, as well as studying the personal, social and organising elements which are crucial in the development of their stories; such elements are regarded as determining in their trajectories and, therefore, they are mainly linked to professional transitions. Our investigation, which provides a phenomenological, longitudinal and gender-based perspective, is directed by the story of women for the last twelve years of their professional trajectory, from 1998 to 2010, and from middle-management positions towards high-management. This thesis is composed of two main studies: one on systematic revision, which includes and develops a first article of literature revision, and the other one is a study of analysis of professional trajectories, tested with a pilot analytic. That is to say, both main studies are made up by two articles each. In brief, the first article, on revision and literature, starts from the hypothesis that women are still at a disadvantage in comparison with their male homonym, especially concerning their access to positions of power; for that reason this article introduces a revision on the art state in the Spanish and European context, from the sixties until today, on the main obstacles that women have to face to reach responsibility positions. The results obtained from this article can be summarized in the following ideas: a) the study on this phenomenon has gained importance in the last few decades, b) this study is diverse, both in object and in types of approach, and c) its results are often little conclusive or even contradictory. The article mentioned on literature revision, as well as its results, have been used as a premise to carry out the first study of this thesis, which corresponds to its second article. It offers a map of the literature linked with this subject through the construction and the analysis of typically bibliometric variables. As the main contribution to this research we highlight the disconnection between what is necessary and is produced, and what is collected and applied, in terms of investigation and institutional and organizing actions. The third article is the pilot analytic of this thesis and it is in line with the visible differences perceived or told, within the working trajectories of men and women. The article stands out the extent up to which subjectivity is linked with the most latent objectivity, and it provides differences to apply on both genders. The fourth and last article, which corresponds to the second approach of the thesis, is based on the protagonists' stories and experiences, and it identifies the events which constitute the transitions, which characterize women's professional trajectory as well as its stages. The results of this research, and consequently those of the article, show basically four models of career as a way of analysis of the professional trajectories. To sum up, 'Explaining the own career' clarifies the role which gender plays in the labour situation, and it emphasizes how subjectivity is committed to the designated objective world. As the main result, the article focuses on four Models of Career which summarize the trajectories, transitions and determining factors of the women who hold positions of responsibility; so these models can also be key factors when observing women and men trajectory in other fields and contexts.
Note: Tesi doctoral - Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social, 2012
Rights: ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Language: Català.
Document: Tesis i dissertacions electròniques ; doctoralThesis ; publishedVersion
Subject: Gènere ; Trajectòria professional ; Relats
ISBN: 9788449032509

Adreça alternativa: https://hdl.handle.net/10803/96301


254 p, 4.1 MB

The record appears in these collections:
Research literature > Doctoral theses

 Record created 2014-12-16, last modified 2019-07-20   Favorit i Compartir