Análisis y propuesta de traducción de expresiones idiomáticas del francés al castellano en la película 'Le père Noël est une ordure'
Vidaller Santos, Carlos
Pérez Torres, Mariona
López Ferron, Guylene Elise, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Francesa i Romànica)
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació

Título variante: Anàlisi i proposta de traducció d'expressions idiomátiques del francès al castellà a la pel·lícula 'Le père Noël est une ordure'
Título variante: Analysis and translation proposition of idiomatic expressions from French into Spanish in the movie 'Le père Noël est une ordure'
Fecha: 2015
Resumen: "Podem concebre les expressions idiomàtiques com una classe a part dins del que entenem per lèxic?" Aquesta pregunta, formulada per David Gaatone l'any 1981, ens ajuda a comprendre la particularitat i especificitat de les expressions idiomàtiques en la llengua en general i en la traducció en particular. Tenint present aquesta idea hem dut a terme aquest treball per tal de demostrar que les expressions idiomàtiques, a causa de la seva gran càrrega cultural i la seva naturalesa idiomàtica, són un dels esculls més grans que han d'esquivar els futurs traductors. Aquest tipus de construccions lingüístiques reben cada cop més atenció per part dels investigadors de la Fraseologia, però tot i que s'estudien amb profunditat a Filologia i en alguns màsters especialitzats de traducció literària, no ocupen el lloc que els pertocaria en les assignatures de Traducció i Interpretació de primer cicle universitari. Això no obstant, són construccions que apareixen constantment en discursos de parlants nadius, pel·lícules, sèries, cançons, esquetxos, etc. "Podem concebre les expressions idiomàtiques com una classe a part dins del que entenem per lèxic?" Aquesta pregunta, formulada per David Gaatone l'any 1981, ens ajuda a comprendre la particularitat i especificitat de les expressions idiomàtiques en la llengua en general i en la traducció en particular. Tenint present aquesta idea hem dut a terme aquest treball per tal de demostrar que les expressions idiomàtiques, a causa de la seva gran càrrega cultural i la seva naturalesa idiomàtica, són un dels esculls més grans que han d'esquivar els futurs traductors. Aquest tipus de construccions lingüístiques reben cada cop més atenció per part dels investigadors de la Fraseologia, però tot i que s'estudien amb profunditat a Filologia i en alguns màsters especialitzats de traducció literària, no ocupen el lloc que els pertocaria en les assignatures de Traducció i Interpretació de primer cicle universitari. Això no obstant, són construccions que apareixen constantment en discursos de parlants nadius, pel·lícules, sèries, cançons, esquetxos, etc. "Podem concebre les expressions idiomàtiques com una classe a part dins del que entenem per lèxic?" Aquesta pregunta, formulada per David Gaatone l'any 1981, ens ajuda a comprendre la particularitat i especificitat de les expressions idiomàtiques en la llengua en general i en la traducció en particular. Tenint present aquesta idea hem dut a terme aquest treball per tal de demostrar que les expressions idiomàtiques, a causa de la seva gran càrrega cultural i la seva naturalesa idiomàtica, són un dels esculls més grans que han d'esquivar els futurs traductors. Aquest tipus de construccions lingüístiques reben cada cop més atenció per part dels investigadors de la Fraseologia, però tot i que s'estudien amb profunditat a Filologia i en alguns màsters especialitzats de traducció literària, no ocupen el lloc que els pertocaria en les assignatures de Traducció i Interpretació de primer cicle universitari. Això no obstant, són construccions que apareixen constantment en discursos de parlants nadius, pel·lícules, sèries, cançons, esquetxos, etc. "Podem concebre les expressions idiomàtiques com una classe a part dins del que entenem per lèxic?" Aquesta pregunta, formulada per David Gaatone l'any 1981, ens ajuda a comprendre la particularitat i especificitat de les expressions idiomàtiques en la llengua en general i en la traducció en particular. Tenint present aquesta idea hem dut a terme aquest treball per tal de demostrar que les expressions idiomàtiques, a causa de la seva gran càrrega cultural i la seva naturalesa idiomàtica, són un dels esculls més grans que han d'esquivar els futurs traductors. Aquest tipus de construccions lingüístiques reben cada cop més atenció per part dels investigadors de la Fraseologia, però tot i que s'estudien amb profunditat a Filologia i en alguns màsters especialitzats de traducció literària, no ocupen el lloc que els pertocaria en les assignatures de Traducció i Interpretació de primer cicle universitari. Això no obstant, són construccions que apareixen constantment en discursos de parlants nadius, pel·lícules, sèries, cançons, esquetxos, etc. "Podem concebre les expressions idiomàtiques com una classe a part dins del que entenem per lèxic?" Aquesta pregunta, formulada per David Gaatone l'any 1981, ens ajuda a comprendre la particularitat i especificitat de les expressions idiomàtiques en la llengua en general i en la traducció en particular. Tenint present aquesta idea hem dut a terme aquest treball per tal de demostrar que les expressions idiomàtiques, a causa de la seva gran càrrega cultural i la seva naturalesa idiomàtica, són un dels esculls més grans que han d'esquivar els futurs traductors. Aquest tipus de construccions lingüístiques reben cada cop més atenció per part dels investigadors de la Fraseologia, però tot i que s'estudien amb profunditat a Filologia i en alguns màsters especialitzats de traducció literària, no ocupen el lloc que els pertocaria en les assignatures de Traducció i Interpretació de primer cicle universitari. Això no obstant, són construccions que apareixen constantment en discursos de parlants nadius, pel·lícules, sèries, cançons, esquetxos, etc.
Resumen: "¿Se pueden concebir las expresiones idiomáticas como una clase aparte dentro de lo que es el léxico?". Esta pregunta, formulada por David Gaatone en 1981, nos ayuda a comprender la peculiaridad y especificidad de las expresiones idiomáticas en la lengua en general y en la traducción en particular. Con ello en mente, hemos realizado el presente trabajo con el fin de demostrar que las expresiones idiomáticas, por su elevada carga cultural y su idiomaticidad, son uno de los mayores escollos que deben sortear los futuros traductores. Esta clase de construcciones lingüísticas reciben cada vez más atención por parte de los investigadores de la Fraseología, pero, aunque se estudian en profundidad en Filología y en másters especializados de traducción literaria, no ocupan el lugar que se merecerían en las asignaturas de traducción de Traducción e Interpretación de primer ciclo universitario. Sin embargo, son construcciones que aparecen constantemente en discursos de hablantes nativos, películas, series, canciones, sketches, etc. "¿Se pueden concebir las expresiones idiomáticas como una clase aparte dentro de lo que es el léxico?". Esta pregunta, formulada por David Gaatone en 1981, nos ayuda a comprender la peculiaridad y especificidad de las expresiones idiomáticas en la lengua en general y en la traducción en particular. Con ello en mente, hemos realizado el presente trabajo con el fin de demostrar que las expresiones idiomáticas, por su elevada carga cultural y su idiomaticidad, son uno de los mayores escollos que deben sortear los futuros traductores. Esta clase de construcciones lingüísticas reciben cada vez más atención por parte de los investigadores de la Fraseología, pero, aunque se estudian en profundidad en Filología y en másters especializados de traducción literaria, no ocupan el lugar que se merecerían en las asignaturas de traducción de Traducción e Interpretación de primer ciclo universitario. Sin embargo, son construcciones que aparecen constantemente en discursos de hablantes nativos, películas, series, canciones, sketches, etc. "¿Se pueden concebir las expresiones idiomáticas como una clase aparte dentro de lo que es el léxico?". Esta pregunta, formulada por David Gaatone en 1981, nos ayuda a comprender la peculiaridad y especificidad de las expresiones idiomáticas en la lengua en general y en la traducción en particular. Con ello en mente, hemos realizado el presente trabajo con el fin de demostrar que las expresiones idiomáticas, por su elevada carga cultural y su idiomaticidad, son uno de los mayores escollos que deben sortear los futuros traductores. Esta clase de construcciones lingüísticas reciben cada vez más atención por parte de los investigadores de la Fraseología, pero, aunque se estudian en profundidad en Filología y en másters especializados de traducción literaria, no ocupan el lugar que se merecerían en las asignaturas de traducción de Traducción e Interpretación de primer ciclo universitario. Sin embargo, son construcciones que aparecen constantemente en discursos de hablantes nativos, películas, series, canciones, sketches, etc. "¿Se pueden concebir las expresiones idiomáticas como una clase aparte dentro de lo que es el léxico?". Esta pregunta, formulada por David Gaatone en 1981, nos ayuda a comprender la peculiaridad y especificidad de las expresiones idiomáticas en la lengua en general y en la traducción en particular. Con ello en mente, hemos realizado el presente trabajo con el fin de demostrar que las expresiones idiomáticas, por su elevada carga cultural y su idiomaticidad, son uno de los mayores escollos que deben sortear los futuros traductores. Esta clase de construcciones lingüísticas reciben cada vez más atención por parte de los investigadores de la Fraseología, pero, aunque se estudian en profundidad en Filología y en másters especializados de traducción literaria, no ocupan el lugar que se merecerían en las asignaturas de traducción de Traducción e Interpretación de primer ciclo universitario. Sin embargo, son construcciones que aparecen constantemente en discursos de hablantes nativos, películas, series, canciones, sketches, etc. "¿Se pueden concebir las expresiones idiomáticas como una clase aparte dentro de lo que es el léxico?". Esta pregunta, formulada por David Gaatone en 1981, nos ayuda a comprender la peculiaridad y especificidad de las expresiones idiomáticas en la lengua en general y en la traducción en particular. Con ello en mente, hemos realizado el presente trabajo con el fin de demostrar que las expresiones idiomáticas, por su elevada carga cultural y su idiomaticidad, son uno de los mayores escollos que deben sortear los futuros traductores. Esta clase de construcciones lingüísticas reciben cada vez más atención por parte de los investigadores de la Fraseología, pero, aunque se estudian en profundidad en Filología y en másters especializados de traducción literaria, no ocupan el lugar que se merecerían en las asignaturas de traducción de Traducción e Interpretación de primer ciclo universitario. Sin embargo, son construcciones que aparecen constantemente en discursos de hablantes nativos, películas, series, canciones, sketches, etc.
Resumen: "Can idiomatic expressions be conceived as a separate category within a language's lexicon?". This question, posed by David Gaatone in 1981, allows us to understand the peculiarity and specificity of idiomatic expressions in language in general and translation in particular. Bearing this in mind, we have done this project so as to prove that idiomatic expressions, which are very culturally specific and have what is known as 'idiomaticity', are one of the major pitfalls for translators-to-be to avoid. These kinds of grammatical constructions are receiving more and more attention from researchers in Phraseology. However, despite being studied in detail in Philology and some master's degrees specializing in literary translation, idiomatic expressions do not occupy the place they deserve in translation courses in the first cycle of Translation and Interpreting undergraduate degrees. Nevertheless, these expressions can easily be found in speeches given by native speakers, movies, TV series, songs, sketches, etc. "Can idiomatic expressions be conceived as a separate category within a language's lexicon?". This question, posed by David Gaatone in 1981, allows us to understand the peculiarity and specificity of idiomatic expressions in language in general and translation in particular. Bearing this in mind, we have done this project so as to prove that idiomatic expressions, which are very culturally specific and have what is known as 'idiomaticity', are one of the major pitfalls for translators-to-be to avoid. These kinds of grammatical constructions are receiving more and more attention from researchers in Phraseology. However, despite being studied in detail in Philology and some master's degrees specializing in literary translation, idiomatic expressions do not occupy the place they deserve in translation courses in the first cycle of Translation and Interpreting undergraduate degrees. Nevertheless, these expressions can easily be found in speeches given by native speakers, movies, TV series, songs, sketches, etc. "Can idiomatic expressions be conceived as a separate category within a language's lexicon?". This question, posed by David Gaatone in 1981, allows us to understand the peculiarity and specificity of idiomatic expressions in language in general and translation in particular. Bearing this in mind, we have done this project so as to prove that idiomatic expressions, which are very culturally specific and have what is known as 'idiomaticity', are one of the major pitfalls for translators-to-be to avoid. These kinds of grammatical constructions are receiving more and more attention from researchers in Phraseology. However, despite being studied in detail in Philology and some master's degrees specializing in literary translation, idiomatic expressions do not occupy the place they deserve in translation courses in the first cycle of Translation and Interpreting undergraduate degrees. Nevertheless, these expressions can easily be found in speeches given by native speakers, movies, TV series, songs, sketches, etc. "Can idiomatic expressions be conceived as a separate category within a language's lexicon?". This question, posed by David Gaatone in 1981, allows us to understand the peculiarity and specificity of idiomatic expressions in language in general and translation in particular. Bearing this in mind, we have done this project so as to prove that idiomatic expressions, which are very culturally specific and have what is known as 'idiomaticity', are one of the major pitfalls for translators-to-be to avoid. These kinds of grammatical constructions are receiving more and more attention from researchers in Phraseology. However, despite being studied in detail in Philology and some master's degrees specializing in literary translation, idiomatic expressions do not occupy the place they deserve in translation courses in the first cycle of Translation and Interpreting undergraduate degrees. Nevertheless, these expressions can easily be found in speeches given by native speakers, movies, TV series, songs, sketches, etc. "Can idiomatic expressions be conceived as a separate category within a language's lexicon?". This question, posed by David Gaatone in 1981, allows us to understand the peculiarity and specificity of idiomatic expressions in language in general and translation in particular. Bearing this in mind, we have done this project so as to prove that idiomatic expressions, which are very culturally specific and have what is known as 'idiomaticity', are one of the major pitfalls for translators-to-be to avoid. These kinds of grammatical constructions are receiving more and more attention from researchers in Phraseology. However, despite being studied in detail in Philology and some master's degrees specializing in literary translation, idiomatic expressions do not occupy the place they deserve in translation courses in the first cycle of Translation and Interpreting undergraduate degrees. Nevertheless, these expressions can easily be found in speeches given by native speakers, movies, TV series, songs, sketches, etc.
Derechos: Tots els drets reservats.
Lengua: Castellà.
Titulación: Traducció i Interpretació [2500249]
Plan de estudios: Traducció i Interpretació [868]
Documento: bachelorThesis ; Text
Materia: Traductologia ; Semàntica ; Fraseologia ; Morfologia ; Expressions idiomàtiques ; Expressiones fixes ; Locucions ; Modismes ; Polilexicalitat ; Idiomaticitat ; Figures retòriques ; Cultura ; Guió ; Interés acadèmic i professional ; Classificació ; Criteris ; Traductología ; Semántica ; Fraseología ; Morfología ; Expresiones idiomáticas ; Expresiones fijas ; Locuciones ; Modismos ; Polilexicalidad ; Idiomaticidad ; Figuras retóricas ; Guión ; Interés académico y profesional ; Clasificación ; Criterios ; Translation studies ; Semantics ; Phraseology ; Morphology ; Idiomatic expressions ; Fixed expressions ; Locutions ; Idioms ; Polilexicality ; Idiomaticity ; Figures of speech ; Culture ; Play script ; Academic and professional interest ; Classification ; Criteria229 p, 4.6 MB

El registro aparece en las colecciones:
Documentos de investigación > Trabajos de Fin de Grado > Facultad de Traducción e Interpretación. TFG

 Registro creado el 2016-02-24, última modificación el 2019-07-20   Favorit i Compartir