Educació, sostenibilitat i consum [101639]
Junyent Pubill, Merce
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació

Título variante: Education, Sustainability and Consumption
Título variante: Educación, sostenibilidad y consumo
Fecha: 2016-17
Resumen: El món afronta reptes i problemes importants, complexos i interrelacionats, que afecten els estils de vida, els valors i el desenvolupament. Els desafiaments sorgeixen de valors que han creat, i creen, societats insostenibles. Disposem del coneixement, la tecnologia i les competències necessàries per invertir la situació, per tant cal mobilitzar el nostre potencial per aprofitar totes les oportunitats de millorar l'acció i propiciar els canvis. L'educació és clau en aquest procés de transformació. Una educació d'aquest tipus ha de ser de tal qualitat, que faciliti la clarificació de valors, l'adquisició de coneixements, el desenvolupament d'aptituds i competències necessàries per tal de participar en la transformació positiva de la societat. Mitjançant l'educació i l'aprenentatge al llarg de tota la vida, podrem forjar estils de vida basats en la justícia social i econòmica, la seguretat alimentària, el consum responsable, la integritat ecològica, els mitjans de vida sostenibles, el respecte cap a totes les formes de vida i valors sòlids que fomentin la cohesió social, la democràcia i l'acció col lectiva. L'Educació per a la Sostenibilitat (ES) ha de prendre aquest repte i posar en relleu la interdependència entre el medi ambient, l'economia, la societat i la diversitat cultural, des de l'àmbit local fins al mundial, i tenir en compte la dimensió del temps (el passat, el present i el futur) L'Educació per a la Sostenibilitat requereix d'estructures complexes, ja que hi ha múltiples vincles que la conformen, vincles entre qualitat ambiental, igualtat, drets humans, pau, equitat, solidaritat, etc. L'educació per a la sostenibilitat ha de convidar a introduir-nos en la cultura de la complexitat, en l'ús del pensament crític per a l'exploració i el repte, en la clarificació dels valors, a reflexionar sobre el valor de l'acció, la participació i la col·laboració. posar posa l'accent en els enfocaments creatius i crítics, la reflexió a llarg termini, la innovació i l'autonomia per afrontar la incertesa i solucionar problemes i situacions complexes. Explorar i analitzar la relació Educació, Sostenibilitat i Consum, així com l'evolució des de l'Educació Ambiental a l'Educació per a la Sostenibilitat Aproximar-se al marc conceptual i metodològic de l'Educació per a la Sostenibilitat Reconèixer la importància i la necessitat d'endegar processos d'Educació per a la Sostenibilitat en 1 Reconèixer la importància i la necessitat d'endegar processos d'Educació per a la Sostenibilitat en diversos contextos educatius (formal, no formal, informal) i des del marc de la complexitat Conèixer les implicacions de l'Educació per a la Sostenibilitat en relació a les competències professionals Analitzar processos d'Educació per a la Sostenibilitat en base a criteris de qualitat Aproximar-se al disseny, elaboració i avaluació de projectes i/o materials didàctics en Educació per a la sostenibilitat i educació en el consum responsable.
Resumen: The world is facing major challenges and problems, complex and interrelated, affecting lifestyles, values and development. The challenges arise from values that have created, and create, unsustainable societies. We have the knowledge, technology and skills needed to reverse the situation, so we need to mobilize our potential to take every opportunity to improve the action and promote change. Education is crucial in this process of transformation. An education of this kind must be of such quality that facilitates the clarification of values, knowledge acquisition, development of skills and competencies necessary to participate in the positive transformation of society. Through education and learning throughout life, we can forge lifestyles based on social and economic justice, food safety, responsible consumption, ecological integrity, sustainable livelihoods, respect for all life forms and strong values that foster social cohesion, democracy and collective action. Education for Sustainability (ES) has taken this challenge and highlight the interdependence between the environment, economy, society and cultural diversity from local to global, and take account the dimension of time (past, present and future) Education for Sustainability requires complex structures, as there are multiple linkages that form, links between environmental quality, equality, human rights, peace, equality, solidarity, etc. Education for sustainability should be invited to introduce us to the culture of complexity in the use of critical thinking to explore and challenge, in clarifying values, reflecting on the value of action, participation and collaboration. put emphasizes creative and critical approaches, long term thinking, innovation and autonomy to deal with uncertainty and complex situations and solve problems. Exploring and analyzing the relationship Education, Sustainability and Consumption, as well as the 1 Exploring and analyzing the relationship Education, Sustainability and Consumption, as well as the evolution from Environmental Education to Education for Sustainability Approaching the conceptual and methodological framework of the Education for Sustainability Recognizing the importance and necessity of engaging processes of education for sustainability in different educational contexts (formal, non-formal, informal) and from a perspective of complexity Understanding the implications of Education for Sustainability regarding professional competencies Analyzing education for sustainability processes based on quality criteria Approaching to the design, development and evaluation of projects and / or materials on Education for sustainability and responsible consumption.
Resumen: El mundo afronta retos y problemas importantes, complejos e interrelacionados, que afectan a los estilos de vida, los valores y el desarrollo. Los desafíos surgen de valores que han creado, y crean, sociedades insostenibles. Disponemos del conocimiento, la tecnología y las competencias necesarias para invertir la situación, por lo tanto hay que movilizar nuestro potencial para aprovechar todas las oportunidades de mejorar la acción y propiciar los cambios. La educación es clave en este proceso de transformación. Una educación de este tipo debe ser de tal calidad, que facilite la clarificación de valores, la adquisición de conocimientos, el desarrollo de aptitudes y competencias necesarias para participar en la transformación positiva de la sociedad. Mediante la educación y el aprendizaje a lo largo de toda la vida, podremos forjar estilos de vida basados en la justicia social y económica, la seguridad alimentaria, el consumo responsable, la integridad ecológica, los medios de vida sostenibles, el respeto hacia todas las formas de vida y valores sólidos que fomenten la cohesión social, la democracia y la acción colectiva. La Educación para la Sostenibilidad (ES) debe tomar este reto y poner de relieve la interdependencia entre el medio ambiente, la economía, la sociedad y la diversidad cultural, desde el ámbito local hasta el global, y tener en cuenta la dimensión del tiempo (el pasado, el presente y el futuro) La Educación para la Sostenibilidad requiere de estructuras complejas, ya que hay múltiples vínculos que la conforman, vínculos entre calidad ambiental, igualdad, derechos humanos, paz, equidad, solidaridad, etc. La educación para la sostenibilidad debe invitar a introducirnos en la cultura de la complejidad, en el uso del pensamiento crítico para la exploración y el reto, en la clarificación de los valores, a reflexionar sobre el valor de la acción, la participación y la colaboración. hacer hincapié en los enfoques creativos y críticos, la reflexión a largo plazo, la innovación y la autonomía para afrontar la incertidumbre y solucionar problemas y situaciones complejas. 1 - Explorar y analizar la relación Educación, Sostenibilidad y Consumo, así como la evolución desde la Educación Ambiental hacia la Educación para la Sostenibilidad - Aproximarse al marco conceptual y metodológico de la Educación para la Sostenibilidad - Reconocer la importancia y la necesidad de iniciar procesos de Educación para la Sostenibilidad en diversos contextos educativos (formal, no formal, informal) y desde la perspectiva de la complejidad - Identificar las implicaciones de la Educación para la Sostenibilidad en relación a las competencias profesionales - Analizar procesos de Educación para la Sostenibilidad en base a criterios de calidad - Aproximarse al diseño, elaboración y evaluación de proyectos y / o materiales didácticos en educación para la sostenibilidad y educación en el consumo responsable.
Derechos: Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, fins i tot amb finalitats comercials, sempre i quan es reconegui l'autoria de l'obra original. Creative Commons
Lengua: Català
Titulación: Educació Infantil [2500797] ; Educació social [2500260] ; Pedagogia [2500261] ; Educació primària [2500798]
Plan de estudios: Grau en Educació infantil [847] ; Grau en Educació Social [827] ; Grau en Pedagogia [1211] ; Grau en Educació Primària [896]Català
5 p, 81.8 KB

Anglès
5 p, 80.5 KB

Castellà
5 p, 81.2 KB

El registro aparece en las colecciones:
Materiales académicos > Guías docentes

 Registro creado el 2016-07-15, última modificación el 2020-11-01   Favorit i Compartir