Del liderazgo transformacional al liderazgo prosocial : evidencias obtenidas en la dirección de organizaciones sanitarias catalanas = From leadership transformational to prosocial leadership: evidences obtained in the direction of catalan health organizations / Ana Esther Bedoya Rodríguez ; dirigida por: Robert Roche Olivar, Ramón Cladellas Pros
Bedoya Rodríguez, Ana Esther
Roche Olivar, Robert, dir.
Cladellas i Pros, Ramón, dir.
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació

Publicación: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016
Descripción: 1 recurs electrònic (192 p.)
Resumen: Les investigacions en el camp de lideratge, independentment de les diferents escoles, enfocaments o teories, coincideixen en que no hi pot haver una empresa, centre, equip o organització amb èxit, sense un bon lideratge. A més aquest és també essencial per al manteniment i l'eficàcia de les organitzacions. Aquest estudi intenta basar-se en el Lideratge Transformacional per fer una aproximació empírica al Lideratge Prosocial, (Roche, 2015), centrat en el sector sanitari català des d'una perspectiva quantitativa. Presentant aquests objectius: Determinar la diferència i la semblança o la complementarietat de les dimensions del Lideratge Transformacional i del Lideratge Prosocial i Determinar com es relacionen amb les corresponents variables de resultat: Satisfacció en el Treball, Esforç Extra i l'Eficiència del Líder amb els dos diferents lideratges: Transformacional i Prosocial en directius i empleats. Per intentar arribar a aquests objectius vam aplicar qüestionaris MLQ (Qüestionari Lideratge Multifactorial) i el PLQ (Qüestionari Lideratge Prosocial). A directius i empleats dels dos consorcis hospitalaris de Catalunya que es componen d'un total de 14 organitzacions sanitàries Tenint en compte les característiques d'aquestes organitzacions de salut i el que ens dibuixen els resultats obtinguts en aquests dos consorcis hospitalaris, podem dir que es tracta d'un entorn organitzatiu que permet l'estudi i implementació del Lideratge Prosocial com un bon model de gestió. Els resultats obtinguts (per les similituds que hi ha entre les dimensions nuclears d'un i de l'altre, i des de les característiques que hauria de tenir el líder transformacional) també ens permeten afirmar que el Lideratge Transformacional té les bases per arribar a obtenir un Lideratge Prosocial, concloent que un líder transformacional podria esdevenir líder prosocial i a la inversa actuar com un líder prosocial ja implica un lideratge transformacional. Basat en els resultats, podem reflexionar sobre la importància d'un canvi de paradigma en la gestió directiva en el context de la sanitat catalana, finalment assenyalant quina hauria de ser la línia de recerca futura.
Resumen: Las investigaciones en el campo del liderazgo independientemente de las diferentes escuelas, enfoques o teorías, coinciden en que no puede existir una empresa, centro, equipo u organización exitosa, sin un buen liderazgo. Además éste es fundamental para el mantenimiento y eficacia de las organizaciones. En este estudio se intenta partir del Liderazgo Transformacional, para realizar una aproximación empírica al Liderazgo Prosocial (Roche, 2015), enfocándolo en el sector sanitario catalán desde una perspectiva cuantitativa. Plateándonos estos objetivos: Determinar la diferencia, similitud o complementariedad de las dimensiones del Liderazgo Transformacional y del Liderazgo Prosocial y determinar, cómo se relacionan las correspondientes variables de resultado: Satisfacción en el trabajo, Esfuerzo Extra y Eficacia del Líder, con los dos Liderazgos: Transformacional y Prosocial, tanto en directivos/as como en empleados/as. Para intentar llegar a estos objetivos aplicamos los cuestionarios MLQ (Cuestionario Multifactorial del Liderazgo y el PLQ (Cuestionario de Liderazgo Prosocial) a empleados/as y a directivos/as de dos Consorcios hospitalarios de Cataluña que están compuestos por un total de 14 organizaciones sanitarias. Teniendo en cuenta las características de estas organizaciones sanitarias y lo que nos dibujan los resultados obtenidos de estos dos consorcios hospitalarios, podemos afirmar que se trata de un entorno organizacional que posibilita el estudio e implementación del Liderazgo Prosocial como un buen modelo de gestión. Los resultados alcanzados (por las similitudes que hay entre las dimensiones nucleares de uno y otro, y desde las características que debería tener el líder transformacional) nos permiten también afirmar, que el Liderazgo Transformacional tiene las bases para llegar a obtener un liderazgo Prosocial, concluyendo que un líder transformacional podría devenir líder prosocial, y actuar como un líder prosocial ya implica Liderazgo Transformacional. A partir de los resultados reflexionamos sobre la importancia de un cambio de modelo en la gestión directiva en el contexto sanitario catalán, apuntando finalmente cuál debería ser la línea de investigación futura.
Resumen: The research in the field of leadership, regardless of the different schools, approaches or theories, agree that there can not be a company, center, team or organization successful, without good leadership. In addition this is fundamental to the maintenance and effectiveness of organizations. In this study, there is an attempt based in the transformational leadership to carry out an empirical approximation to the Prosocial Leadership (Roche, 2015) focusing on the Catalan health sector from a quantitative perspective, with these objectives: to determine the difference, similarity or complementarity among the dimensions of the transformational leadership, and those of the prosocial leadership and determine how to relate the corresponding outcome variables: job satisfaction, extra effort and effectiveness of the leaders in the two different leadership taking in account both samples: managers/as well as employees. In an attempt to reach these goals we apply questionnaires MLQ (Multifactorial Questionnaire of the Leadership) and the PLQ (Prosocial Leadership Questionnaire) to employees and directors of two hospital consorcia of Catalonia, which are composed of a total of 14 health care organizations. In view of the characteristics of these health care organizations and what we draw the results of these two consortiums hospital, we can say that it is an organizational environment that allows the study and implementation of the Prosocial Leadership as a good model of management. The results achieved (by the similarities that exist between the nuclear dimensions of one and another, and from the characteristics that should have the transformational leader) allow us to affirm that transformational leadership has the basis for a further prosocial leadership, concluding that a transformational leader could become prosocial leader, and a prosocial leader already implies prosocial transformational leadership. On the basis of the results we consider the importance of a possible shift of paradigm in the directive management in the Catalan health context, pointing at what should be the line of future research.
Nota: Tesi doctoral - Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació, 2016
Derechos: L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons Creative Commons
Lengua: Castellà
Documento: Tesis i dissertacions electròniques ; doctoralThesis ; publishedVersion
Materia: Lideratge ; Serveis sanitaris ; Administració ; Catalunya
ISBN: 9788449062445

Adreça alternativa: https://hdl.handle.net/10803/378371


192 p, 984.8 KB

El registro aparece en las colecciones:
Documentos de investigación > Tesis doctorales

 Registro creado el 2016-10-25, última modificación el 2020-11-01   Favorit i Compartir