Temas de geografía feminista contemporánea
Monk, Janice
Hanson, Susan

Data: 1989
Resum: L'apparition d'études féministes en géographie dans la décennie 1970 a été une expression academique du mouvement de femmes. Comme ce mouvement, la recherche s'est élargie et est devenue plus complexe aussi bien en ce qui concerne la problématique qu'elle pose que les approches théoriques qu'elle adopte. Cela montre A la fois les nouvelles perspectives et les changements qui ont eu lieu dans la vie des femmes depuis lors. Il y a quelques années alors que les études feministes en géographie étaient relativement nouvelles nous avions, dans une critique, exhorté la géographie humaine a inclure toute l'humanité dans son champ d'étude et non pas seulement la moitié masculine. Cette recherche se développe actuellement dans de nombreux secteurs de cette discipline, ou elle utilise differents paradigmes que nous considérons complémentaires, nous observons cependant, des changements en cours dans les centres d'intérèt. En Amérique du Nord, les premiers travaux qui inséraient les femmes dans les études géographiques se centraient sur les differences entre hommes et femmes; sur leurs differences de déplacements, de champ d'action, de connaissance de l'environnement, de statut socio-économique et de qualité de la vie . . . Bien que les études sur les differences entre les sexes constituent encore un important axe de recherche, on est de plus en plus méfiant vis a vis des grandes explications structurelles et on tend davantage a étudier les femmes comme des agents ou des acteurs qui cherchent a se connaitre, qui conqoivent des estratégies et qui prennent des decisions. Nous nous proposons dans cet article de présenter de récentes études féministes en géographie qui se centrent sur les femmes en tant qu'agents actifs. Nous prenons comme exemple des études qui se situent dans la tradition de l'approche de l'home dans son environnement et dans celle qui prend en compte l'espace. Nous accorderons également de l'importance a la diversité des situations des femmes. Si la recherche en géographie doit contribuer à la consolider, elle doit prendre en compte systématiquement les différentes classes sociales, les différentes categories culturelles ainsi que les differentes phases de la vie des femmes.
Resum: The appearance of feminist studies in geography in the 1970's was an academic expression of the women's movement. Like that movement, the research has expanded and become more complex in the question it asks and the theoretical approaches it employs, reflecting both new insights and the changes that have occurred in women's lives in the intervening period. Several years ago, when feminist research in geography was relatively new, we wrote a critique urging human geographers to include within their purview all of humanity, not simply the male half. Such research has now developed in many areas of the discipline using various paradigms that we consider complementary, through we also note that changes are occcurring in emphases. Early work incorporating women in North American geographic studies focused, for example, on male-female differences in travel behavior, migration, action space and environmental cognition, socio-economic status, and quality of life. Although research on gender differences continues as a vigorous thread of enquiry, scholars are increasingly less reliant on broad structural explanations and more inclined to focus on women as agents or actors, seeking self-knowledge, devising strategies, and making decisions. Our purpose in this paper is to illustrate recent feminist studies in geography that center on women as active agents. We draw examples from research in both the human-environment and spatial traditions of the discipline. We will also pay attention o diversity among women, for it geographic research is to contribute to empowerment, it must also systematically consider women of different cultural and class backgrounds across the life span.
Resum: La aparición de estudios feministas en geografia en la década de 1970 fué una expresión académica del movimiento de mujeres. Igual que este movimiento, la investigación ha ido ampliándose y haciéndose más compleja, tanto por las cuestiones que plantea, como por los enfoques teóricos que adopta, lo que refleja a la vez las nuevas perspectiva y los cambios que se han producido en la vida de las mujeres desde entonces. Hace algunos años, cuando los estudios feministas en geografia eran relativamente nuevos, escribimos una critica en que se instaba a la geografia humana a incluir en su campo de estudio a toda la humanidad, no únicamente a la mitad masculina. Dicha investigación se ha desarrollado ahora en numerosas áreas de la disciplina, utilizando varios paradigmas que consideramos complementarios, aunque observamos también que se estan produciendo cambios en los puntos de interés. Los primeros trabajos que incorporaban a las mujeres en los estudios geograficos en Norteamérica se centraban en las diferencias entre hombres y mujeres en sus pautas de desplazamiento, migraciones, campo de acción y conocimiento del entorno, estatus socioeconómico y calidad de vida, por citar algunos ejemplos. Aunque la investigación sobre las diferencias de genero continua siendo una vigorosa línea de trabajo, cada vez se confia menos en grandes explicaciones estructurales y se tiende mas a estudiar a las mujeres como agentes o actores que buscan conocerse a si mismas, que conciben estrategias y toman decisiones. Nuestro propósito en este articulo es presentar recientes estudios feministas en geografia que se centran en las mujeres en tanto que agentes activos. Sacamos ejemplos de investigaciones que se sitúan dentro de la tradición hombre-entorno (de la disciplina) y también dentro de la corriente espacial. También prestaremos atención a la diversidad entre mujeres, porque si bien la investigación geografica ha de contribuir a fortalecer la situación de las mujeres, debe también tomar en consideración sistemáticamente a mujeres de diferente procedencia cultural y de clase, y en distintas fases de la vida.
Resum: L'aparició d'estudis feministes en geografia durant la decada de 1970 fou una expressió acadèmica del moviment de les dones. De la mateixa manera que aquest moviment, la investigació s'ha anat ampliant i fet més complexa, tant pel que fa a les qüestions que es planteja, com pels enfocaments teòrics que adopta, la qual cosa reflecteix alhora les noves perspectives i els canvis que s'han produi't en la vida de les dones des d'aleshores. Fa uns anys, quan els estudis feministes en geografia eren relativament nous, varem escriure una critica on s'instava la geografia humana perquè inclogués en el seu terreny d'estudi tota la humanitat, i no només la meitat masculina. Aquesta investigació s'ha desenvolupat ara en nombroses àrees de la disciplina, tot utilitzant diversos paradigmes que considerem complementaris, encara que també observem que s'estan produint canvis en els centres d'interès. Els primers treballs que incorporaven les dones en els estudis geogràfics a Amèrica del Nord se centraven en les diferències entre els homes i les dones en les pautes de desplaçament, migració, camp d'acció i coneixement de l'entorn, estatus socio-econòmic, i qualitat de vida, per dir-ne alguns. Malgrat que la investigació sobre les diferencies de génere continua essent una línia de treball important, es confia menys cada vegada en grans explicacions estructurals, i es tendeix molt més a estudiar les dones com a agents o actors que cerquen conèixer-se elles mateixes, que ideen estratègies i prenen decisions. El nostre propòsit en aquest article és presentar estudis feministes recents en el camp de la geografia, centrats en les dones com a agents actius. Els exemples els traiem d'investigacions que se situen en la tradició home-medi i en el corrent espacial. D'altra banda, també es fa atenció a la diversitat entre dones perquè, si bé la investigació geogràfica ha de contribuir a l'enfortiment de la situació de les dones, cal que prengui també en consideració dones de diferent procedència cultural i de classe, i també dones en les diverses fases de la vida.
Drets: Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, sempre que no sigui amb finalitats comercials, i sempre que es reconegui l'autoria de l'obra original. Creative Commons
Llengua: Català
Document: Article ; recerca ; Versió publicada
Publicat a: Documents d'anàlisi geogràfica, N. 14 (1989) p. 31-50, ISSN 2014-4512

Adreça alternativa: https://raco.cat/index.php/DocumentsAnalisi/article/view/41455


20 p, 699.5 KB

El registre apareix a les col·leccions:
Articles > Articles publicats > Documents d'anàlisi geogràfica
Articles > Articles de recerca

 Registre creat el 2007-05-16, darrera modificació el 2022-02-20   Favorit i Compartir