Avaluació del curs de seguretat viària fonamentat en el model de canvi d'actitud en les escoles de conductors a Catalunya : un camí per esdevenir autoescoles de qualitat / autora: Carmen López García ; directors: Dr. Josep Montané, Dra. Montserrat Rodríguez.
López García, Carmen, autor.
Montané Capdevila, Josep, supervisor acadèmic.
Rodríguez Parrón, Montserrat, supervisor acadèmic.
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada.

Publicació: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.
Descripció: 1 recurs en línia (291 pàgines)
Resum: L'objectiu d'aquesta recerca és avaluar l'eficàcia dels cursos de seguretat viària fonamentats en el canvi d'actituds aplicats a joves preconductors d'autoescoles de Catalunya. Per assolir l'esmentat objectiu es va fer servir un enfocament mixt, utilitzant metodologia quantitativa per tal d'avaluar l'eficàcia del curs i qualitativa per identificar els perfils de risc/seguretat dels alumnes que van participar-hi. Per l'anàlisi del grau de risc dels alum-nes abans i després de la implementació del curs, es va fer servir un disseny pretest-posttest amb grup de con-trol, aplicant el Qüestionari d'Avaluació del Risc adreçat a preconductors (QAR-Precon) que avalua sis factors de risc: alcohol i conducció, velocitat i tendència al risc, drogues i conducció, distracció, circumstàncies externes i altres elements de la conducció. Als alumnes del grup experimental se'ls va aplicar a més de la formació tradici-onal, el Curs objecte d'estudi, mentre que el grup de control només va rebre la formació tradicional. Els resultats de la recerca indiquen que els cursos són efectius per reduir els factors de risc tractats. Tot i que, tant el grup experimental com el de control, han millorat les puntuacions obtingudes en el QAR-Precon després de l'assistència a l'autoescola, la millora del grup experimental és significativament superior, especialment en els factors de risc amb més incidència en els joves: alcohol i conducció, velocitat i tendència al risc, circumstàncies externes en especial l'ús del mòbil i altres elements de la conducció. Per comprovar l'eficàcia del curs a mig termini es van comparar els compromisos de seguretat adquirits pels alumnes del grup experimental durant el Curs i els adquirits transcorregut un termini d'entre 6 i 9 mesos. Els resultats indiquen que els alumnes mantenen els compromisos adquirits durant el curs. Es va analitzar el perfil de risc dels alumnes mitjançant la realització d'entrevistes a alumnes que van obtenir puntuacions extremes en el QAR-Precon. S'hi observa que els comportaments de risc més freqüents entre els joves són l'excés de velocitat, el consum d'alcohol i cànnabis durant l'oci nocturn o pujar al cotxe d'un amic que ha begut i l'ús del telèfon mòbil. El perfil de risc alt és més freqüent en homes aficionats als esports o activitats d'aventura i que associen l'oci nocturn al consum d'alcohol. El perfil de risc baix correspon majoritàriament a dones, amb estudis superiors i associat a la transmissió de valors positius cap a la seguretat viària a l'entorn familiar. Tant els alumnes que partien amb més puntuació en el QAR-Precon com els que ho feien amb una puntuació més baixa, manifesten una major consciencia dels seus propis riscos i reconeixen haver adquirit al-guns hàbits com no portar el mòbil engegat o posar-se el casc i/o el cinturó en pujar al vehicle. A més, són cons-cients dels perills que comporta el consum d'alcohol i drogues i l'ús del mòbil durant la conducció. En relació al compromís, cal destacar també que el 88% dels entrevistats manifesten que ho porten a la pràctica. En conclusió, l'aplicació del Curs de Seguretat Viària ha contribuït a la millora dels factors de risc tractats, de manera que incideix directament en els comportaments de risc i afavoreix un canvi d'actitud que ajuda a la re-ducció de l'accidentalitat en els joves conductors.
Resum: The objective of this research is to evaluate the effectiveness of road safety courses based on changing attitudes applied to young predrivers driving school in Catalonia. To achieve the above objective it is to use a mixed ap-proach, using quantitative methodology to assess the effectiveness of the course and qualitative to identify risk profiles / safety of students who participated. From the analysis of the degree of risk students before and after the implementation of the course is made using a pretest-posttest design with control group, using the Risk Assessment Questionnaire aimed at predrivers (QAR-Precon) that assess six risk factors: alcohol and driving, speed and tendency to risk, drugs and driving, distraction, and other external circumstances driving. Students in the experimental group were applied in addition to traditional training, the course under study, while the control group only received traditional training. The research results indicate that the courses are effective in reducing risk factors treated. Although both the experimental group and the control have improved the scores obtained in QAR-Precon after attending driving school, improving the experimental group is significantly higher, especially in risk factors more impact on young people: alcohol and driving, speed and tendency to risk, external circumstances especially the use of mobile and other elements of driving. To test the effectiveness of the course in the medium term is compared the security commitments acquired by students in the experimental group during the course and acquired expiry of a period of between six and nine months. The results indicate that students maintain their commitments acquired during the course. The risk profile of the students was analyzed by conducting interviews with students who obtained far scores in QAR Precon. It notes that the most common risk behaviors among young people are speeding, consumption of alcohol and cannabis for nightlife or get in the car of a friend who has been drinking and using mobile. The high risk profile is more common in men sports fans and adventure activities and nightlife associated with the con-sumption of alcohol. The low risk profile corresponds mainly to women associated with higher education and the transmission of positive values towards road safety in the family. Both students who scored more in QAR-Precon as they did with a score lower demonstrate an awareness of their own risks and recognized as having acquired some habits as not carrying the phone on or putting on helmet and / or putting on the seat belt when they get into the car. Moreover, they are aware of the dangers of alcohol and drugs and the use of mobile phones while driving. In relation to the commitment, it is also noted that 88% of respondents state that they implement. In conclusion, the implementation of the Road Safety Year has contributed to the improvement of risk factors treated, which directly affect risk behavior and promote a change of attitude that helps to reduce the accident rate in young drivers.
Nota: Tesi. Doctorat. Universitat Autònoma de Barcelona. 2017.
Nota: Departament responsable de la tesi: Departament de Pedagogia Aplicada.
Drets: L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: Creative Commons
Llengua: Català.
Document: Tesis i dissertacions electròniques. ; doctoralThesis ; publishedVersion
Matèria: Seguretat viària ; Ensenyament. ; Risc, Percepció del. ; Conductors de vehicles de motor ; Psicologia.
ISBN: 9788449072222

Adreça alternativa: https://hdl.handle.net/10803/405962


292 p, 3.1 MB

2 p, 892.3 KB

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Tesis doctorals

 Registre creat el 2018-02-20, darrera modificació el 2019-09-25   Favorit i Compartir