Abel Mus (1907-1983) : intèrpret, pedagog, compositor i escriptor / Autor: Daniel Gil Gimeno; directors de la tesi: Cèsar Calmell i Piguillem, Josep Maria Gregori i Cifré
Gil Gimeno, Daniel, autor.
Calmell, Cèsar, supervisor acadèmic.
Gregori i Cifré, Josep M., supervisor acadèmic.
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Art i de Musicologia.

Imprint: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.
Description: 1 recurs en línia (1278 pàgines)
Abstract: L'objectiu d'aquesta tesi doctoral ha estat recuperar, donar a conèixer i posar en valor la figura del violinista Abel Mus (1907 Borriana (Castelló)-València 1983) en l'ambient musical del País Valencià del segle XX, donat que va ser un músic polifacètic que va desenvolupar una important activitat com concertista i pedagog, va compondre música i va escriure un conjunt variat de textos. Aquest treball s'inscriu en el marc ampli de la recuperació i posada al dia de l'activitat compositiva i interpretativa dels músics al País Valencià, especialment d'aquells que com Abel Mus van patir la repressió franquista. Aquesta tesi estudia amb detall la polièdrica trajectòria professional d'un violinista de gran rellevància en la història de la música valenciana del segle XX, alhora estudia el context sociocultural i musical que va viure aquest violinista, i dona una gran rellevància al fet que la seva disciplina principal fos la d'intèrpret. La tesi s'estructura en quatre grans apartats, que coincideixen amb les diferents vessants professionals que va treballar durant la seva vida. El primer apartat està dedicat a la seva trajectòria com a intèrpret del violí, on s'estudia la seva etapa de formació a València i París, la seva activitat concertística (recitals i concerts com a solista), la seva activitat orquestral (al capdavant de l'Orquestra Municipal de València, l'Orquestra Simfònica del Caire i de l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu de Barcelona), les diferents agrupacions de música de de cambra que va crear (Quartet de València i Trio de València), així com els enregistraments i les estrenes que va realitzar. El segon bloc se centra en la seva vessant com a pedagog i s'incideix principalment en el seu Mètode Elemental de violí i en la seva faceta de professor i director fundador del Conservatori de Música de Castelló, que va crear el 1932. També s'analitzen les seves experiències com a docent a València i Alcoi. La seva producció com a compositor s'ha estudiat al tercer apartat. Mus va composar un catàleg de 23 obres durant un breu període d'anys (1917-1939) i després de la Guerra Civil no va tornar a escriure cap obra més. S'ha realitzat una catalogació de la seva obra i un anàlisi de les obres més representatives de cada gènere, per extraure els factors comuns del seu estil compositiu. L'últim apartat està dedicat als seus escrits. Mus ens va llegar un variat conjunt d'escrits i traduccions que s'han analitzat separadament per poder documentar la seva producció escrita. Entre tots els seus textos mereixen ser destacades les Memòries (A life) inèdites escrites en anglès que el músic va redactar durant el temps que va estar empresonat pel règim franquista. La tesi es completa amb un ampli annex amb la catalogació de tots els seus programes de concert, l'anàlisi del repertori que va interpretar, així com diferents document inèdits: com la catalogació de la seva biblioteca personal i diverses partitures i textos originals.
Abstract: The aim of this doctoral thesis has been to recover, publicise and enhance the figure of the violinist Abel Mus (1907 Burriana (Castellón) -Valencia 1983) in the musical environment of Valencia in the 20th century, since he was a versatile musician who developed an important activity as a musician, pedagogue, composer and writer. This work falls within the broad framework of the recovery and updating of the composer and the interpretive activity of the musicians in Valencia, specially those who, like Abel Mus, suffered the Francoist repression. This thesis studies in detail the polyhedral professional career of a violinist of great relevance in the history of Valencian music of the twentieth century, and at the same time it studies the socio-cultural and musical context in which this violinist lived, and gives great importance to the fact that his main discipline was as a performer. The thesis is structured in four large sections, which coincide with the different professional disciplines that he worked on during his life. The first section is dedicated to his career as a violinist, where we analyse his period as a student in Valencia and in Paris, his concert activity (recitals and concerts as a soloist), his orchestral activity (as a concertmaster of the Municipal Orchestra of Valencia, Symphonic Orchestra of Cairo and the Symphonic Orchestra of the Great Theater of the Liceu of Barcelona), the different groups of chamber music that he created (Quartet of Valencia and Trio of Valencia), as well as the recordings and the premieres that he performed. The second block studies his side as a pedagogue and focuses mainly on his Elementary violin method and his facet of teacher and founding director of the Conservatory of Music in Castellón, which he created in 1932. We also analyse his experiences as a teacher in Valencia and Alcoy. His production as a composer has been studied in the third section. Mus composed a catalog of 23 works for a short period of years (1917-1939) and after the Spanish Civil War he did not write any other works ever again. A cataloging of his work and an analysis of the most representative works of each genre have been made to extract the common factors of his compositional style. The last section is devoted to his writings. Mus left us a varied set of writings and translations that have been analysed separately in order to document their written production. Among all his texts the unpublished Memoirs (A life) deserve to be highlighted, written in English, the musician wrote them during the time he was imprisoned by the Franco regime. The thesis is complemented by an extensive annex cataloging all the concert programs, the analysis of the repertoire he performed and various unpublished documents such as a catalog of his personal library and several original scores and texts.
Note: Tesi. Doctorat. Universitat Autònoma de Barcelona. 2017.
Note: Departament responsable de la tesi: Departament d'Art i de Musicologia.
Rights: L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: Creative Commons
Language: Català.
Document: Tesis i dissertacions electròniques. ; doctoralThesis ; publishedVersion
Subject: Mus, Abel, 1907-1983.
ISBN: 9788449072345

Adreça alternativa: https://hdl.handle.net/10803/406128


321 p, 10.9 MB

154 p, 5.5 MB

88 p, 9.0 MB

63 p, 11.1 MB

235 p, 8.9 MB

297 p, 7.2 MB

129 p, 10.4 MB

The record appears in these collections:
Research literature > Doctoral theses

 Record created 2018-02-20, last modified 2019-02-02   Favorit i Compartir