Estudi de la dinàmica d'algunes aplicacions al pla / Mireia Llorens Massana ; dirigida pels Drs. Armengol Gasull Embid i Víctor Mañosa Fernández
Llorens Massana, Mireia, autor.
Gasull i Embid, Armengol, supervisor acadèmic.
Mañosa Fernández, Víctor, 1971- supervisor acadèmic.
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques

Imprint: [Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.
Description: 1 recurs en línia (235 pàgines) : gràfics.
Abstract: L'objectiu d'aquesta tesi doctoral és estudiar la dinàmica associada a certes aplicacions en el pla, incloent l'estudi d'objectes com ara les òrbites periòdiques, els continus de punts periòdics, els nombres de rotació i les simetries de Lie, entre d'altres. Més específicament, es prova que qualsevol aplicació birracional integrable del pla que preservi una fibració de gènere 0 posseeix una simetria de Lie i una mesura invariant, la qual cosa permet una nova via per a l'estudi de la dinàmica global d'aquestes aplicacions. En particular, per exemples concrets es dona l'expressió explícita de la funció nombre de rotació i del conjunt de períodes de les aplicacions considerades. A la vegada, també es presenten tres metodologies per a trobar el continu de punts periòdics amb un període fix per aplicacions racionals integrables amb integral primera racional. Les dues primeres metodologies són conegudes, la tercera és nova. Al treball s'apliquen aquests mètodes quan les aplicacions són birracionals i les corbes de nivell de les integrals primeres tenen o bé gènere 0, o bé 1, de forma genèrica. A diferència dels altres mètodes, on es fa servir l'estructura algebraica de les corbes invariants, el nou mètode és estrictament computacional, i es basa en l'estudi de la resultant associada a les equacions que caracteritzen les òrbites periòdiques i les corbes algebraiques invariants. Altrament, en aquesta tesi, s'estudien certes transformacions de Landen. Es presenten diversos exemples i s'apliquen al càlcul d'integrals definides. Considerem per exemple, la transformació de Landen associada a una integral racional formada per polinomis amb termes parells, amb el numerador de grau 4 i el denominador de grau 6. Aquesta transformació té un sistema dinàmic associat definit per una aplicació al pla estudiada per Boros i Moll (2000), i per Chamberland i Moll (2006). Al treball es presenten les diferents regions invariants d'aquest sistema dinàmic, i la relació entre la dinàmica de l'aplicació i la convergència de la integral considerada. Per al sistema dinàmic associat, es prova l'existència de punts fixos i 3-periòdics per demostrar que una conjectura proposada a V. H. Moll a Numbers and functions. From a classical experimental mathematician's point of view. Student Mathematical Library, 65 (American Mathematical Society, Providence RI 2012), no és certa. Per provar-ho, es desenvolupa una metodologia que pot ser aplicada a l'estudi dels punts periòdics d'altres sistemes dinàmics discrets. Aquesta metodologia consisteix en: convertir la caracterització dels punts periòdics en un problema algebraic; la combinació d'un algorisme basat en el mètode de Sturm per isolar totes les arrels reals d'un polinomi d'una variable i d'un procediment de descart de possibles solucions per a sistemes d'equacions polinòmiques; i en l'aplicació del Teorema de Poincaré-Miranda. Finalment, es fa un estudi numèric-analític que mostra evidències de l'existència de comportaments homoclínics associats a un dels punts fixos de l'aplicació i de punts a la intersecció de la varietat inestable d'aquest punt fix i el conjunt de no-definició del sistema dinàmic.
Abstract: The aim of this doctoral thesis is to study the dynamics associated to certain planar maps, including the study of objects such as periodic orbits, continuous periodic points, rotation numbers and Lie symmetries, among others. More specifically, it is proved that any planar birational integrable map, which preserves a fibration given by genus 0 curves has a Lie symmetry and some associated invariant measures. The obtained results allow the study in a systematic way of the global dynamics of these maps. In particular, for concrete examples, it is given the explicit expression of the rotation number function, and the set of periods of the considered maps. There are also presented three methodologies to find a continua of periodic points with a prescribed period for rational maps having rational first integrals. The first two ones are known. In this work these methods are applied when the maps are birational and the generic level sets of the corresponding first integrals have either genus 0 or 1. The third methodology is new. Unlike the other methods, where the algebraic structure of the invariant curves is used, the new method is strictly computational, and it is based on the study of the resultant associated to the equations that characterize the periodic orbits and the invariant algebraic curves. On the other hand, some special Landen transformations are also studied. Several examples of Landen transformations are presented, and they are applied to the computation of some defined integrals. One of the considered examples is the rational integral formed by polynomials with even terms, with numerator of degree 4 and denominator of degree 6. This transformation has an associated dynamical system defined by a planar map studied by Boros and Moll (2000), and by Chamberland and Moll (2006). The different invariant regions of this dynamical system, and the relationship between the dynamics of the map and the convergence of the considered integral, are presented. For this dynamical system it is proved the existence of fixed points and 3-periodic points to see that a conjecture proposed in V. H. Moll in Numbers and functions. From a classical experimental mathematician's point of view. Student Mathematical Library, 65 (American Mathematical Society, Providence RI 2012), is false. To prove it, it is developed a new methodology that consists in: to convert the characterization of the periodic points in an algebraic problem; the combination of an algorithm based on the Sturm's method to isolate all the real roots of one variable polynomial and a procedure for discarding possible solutions for polynomial equation systems; and the application of the Poincaré-Miranda theorem. Finally, it is done a numerical analytic study that provides evidences of the existence of homoclinic behaviors associated to one of the fixed points of the considered dynamical system, and also some points at the intersection of unstable variety of this fixed point and in the non-definite set of the dynamical system.
Note: Bibliografia.
Note: Tesi. Doctorat. Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques. 2017.
Rights: L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: Creative Commons
Language: Català
Document: Tesis i dissertacions electròniques. ; doctoralThesis ; publishedVersion
Subject: Aplicacions (Matemàtica) ; Òrbites periòdiques
ISBN: 9788449075841

Adreça alternativa: https://hdl.handle.net/10803/457716


236 p, 1.7 MB

The record appears in these collections:
Research literature > UAB research groups literature > Research Centres and Groups (scientific output) > Experimental sciences > GSD (Dynamical systems)
Research literature > Doctoral theses

 Record created 2018-03-05, last modified 2020-11-15   Favorit i Compartir