Investigar en educació [101655]
Rodríguez Parrón, Montserrat
Martínez Melo, Montserrat
Arnau Sabates, Laura
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació

Título variante: Research in Education
Título variante: Investigar en educación
Fecha: 2018-19
Resumen: Aquesta assignatura té com a finalitat donar una visió bàsica i aplicada dels enfocaments i dels processos de recerca en educació i de l'obtenció i tractament de la d'informació i la seva anàlisi i interpretació mitjançant eines informàtiques específiques. La necessitat i importància de la investigació ha anat augmentant en els darrers anys dins l'àmbit de les Ciències de l'Educació i de les Ciències Socials. Així doncs, aquesta assignatura és de cabdal importància per a configurar el perfil professional del pedagog i l'educador social, en els que una de les funcions fonamentals, enteses aquestes com a conjunt de tasques específiques d'aquests professionals, fa referència a la capacitat d' investigar, avaluar, i innovar; identificant-se concretament en dur a terme una tasca investigadora pròpia del qui ha rebut una formació científica. D'altra banda, es fomenta la capacitat d'anàlisi, el treball en equip, l'ús de software especialitzat i la interpretació de la informació provinent de les dades produïdes en el sí dels fenòmens socioeducatius, a més de proporcionar coneixements que s'utilitzaran en moltes de les assignatures del currículum on s'analitzen o es desenvolupen recerques pròpies dels seus àmbits específics. Per la qual cosa queda delimitada clarament la contribució de l'assignatura als perfils professionals a qui va dirigida. Els objectius que cal assolir es concreten en: Afavorir la comprensió dels conceptes i terminologia bàsica de la investigació educativa contemporània, 1 Afavorir la comprensió dels conceptes i terminologia bàsica de la investigació educativa contemporània, de manera que els estudiants siguin capaços d'interpretar informes de recerca publicats en mitjans especialitzats i puguin accedir, en un futur, a cursos de formació metodològicad'aprofundiment. Desenvolupar una actitud positiva, crítica i plural cap a la investigació com a eina de comprensió i millora de la realitat educativa. Conèixer i comprendre les característiques fonamentals dels principals mètodes de recerca aplicats al camp de l'educació. Valorar les avantatges i limitacions de les metodologies d'enfocament quantitatiu, qualitatiu i mixt. Conèixer els principis bàsics que regeixen la presentació dels treballs de recerca. Desenvolupar aptituds en el maneig d'un repertori ampli d'estratègies i procediments per a la recollida, anàlisi i interpretació de dades que familiaritzi els estudiants en les tècniques de recerca a l'ús. Conèixer les principals eines informàtiques per a l'anàlisi de dades.
Resumen: The purpose of this subject is to give a basic and applied vision of educational research's approaches and processes and also about the collection, treatment, analysis and interpretation of the data, using specific software. In the last years, the need and importance of the research in the area of the Sciences of the Education and Social Sciences has increased. Thus, this subject is of prime importance to configure the professional profile of a pedagogue and social educator due to one of the fundamental functions refers to the capacity to research, evaluate and innovate. On the other hand, is promoted the capacity to analyze, to teamwork, to use specific software and to interpret the data gathered from socioeducational contexts. Among all, the knowledge that will be provided, will be used in many other subjects that also develop or analyze researches. With all, the contribution of this subject to the professional profiles to whom it is oriented is justified. The objectives to be achieved, are: To help to understand the concepts and basic terminology of the contemporary educational research, so the students will be able to read research reports, published in specialized media and also, in the future, enroll themselves in advance courses of methodology. To develop a positive, critic and plural attitude toward the research as a tool to comprehend and 1 To develop a positive, critic and plural attitude toward the research as a tool to comprehend and improve the educational reality. To know and understand the main characteristics of the most common research methods applied in the educational field. To assess the advantages and limitations of quantitative, qualitative and mixt approaches. To learn the basic characteristics of a research work. To develop a wide range of skills and procedures to collect, analyze and interpret data. Identify the main software to analyze data.
Resumen: Esta asignatura tiene como finalidad dar una visión básica y aplicada de los enfoques y los procesos de investigación en educación y de la obtención y tratamiento de la información y su análisis e interpretación mediante herramientas informáticas específicas. La necesidad e importancia de la investigación ha ido aumentando en los últimos años dentro del ámbito de las Ciencias de la Educación y de las Ciencias Sociales. Así pues, esta asignatura es de capital importancia para configurar el perfil profesional del pedagogo y el educador social, en los que una de las funciones fundamentales, entendidas éstas como conjunto de tareas específicas de estos profesionales, hace referencia a la capacidad de investigar, evaluar, e innovar; identificándose concretamente en llevar a cabo una labor investigadora propia del que ha recibido una formación científica. Por otra parte, se fomenta la capacidad de análisis, el trabajo en equipo, el uso de software especializado y la interpretación de la información proveniente de los datos producidos en el seno de los fenómenos socioeducativos, además de proporcionar conocimientos que se utilizarán en muchas de las asignaturas del currículo donde se analizan o se desarrollan investigaciones propias de sus ámbitos específicos. Por lo que queda delimitada claramente la contribución de la asignatura a los perfiles profesionales a los que va dirigida. Los objetivos a alcanzar se concretan en: • Favorecer la comprensión de los conceptos y terminología básica de la investigación educativa contemporánea, de modo que los estudiantes sean capaces de interpretar informes de investigación publicados en medios especializados y puedan acceder, en un futuro, a cursos de formación metodológica de 1 publicados en medios especializados y puedan acceder, en un futuro, a cursos de formación metodológica de profundización. • Desarrollar una actitud positiva, crítica y plural hacia la investigación como herramienta de comprensión y mejora de la realidad educativa. • Conocer y comprender las características fundamentales de los principales métodos de investigación aplicados al campo de la educación. • Valorar las ventajas y limitaciones de las metodologías de enfoque cuantitativo, cualitativo y mixto. • Conocer los principios básicos que rigen la presentación de los trabajos de investigación. • Desarrollar aptitudes en el manejo de un repertorio amplio de estrategias y procedimientos para la recogida, análisis e interpretación de datos que familiarice a los estudiantes en las técnicas de investigación en el uso. • Conocer las principales herramientas informáticas para el análisis de datos.
Derechos: Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, fins i tot amb finalitats comercials, sempre i quan es reconegui l'autoria de l'obra original. Creative Commons
Lengua: Català.
Titulación: Educació Social [2500260] ; Pedagogia [2500261]
Plan de estudios: Grau en Pedagogia [1211] ; Grau en Educació Social [827]Català
7 p, 88.0 KB

Anglès
7 p, 86.7 KB

Castellà
7 p, 88.0 KB

El registro aparece en las colecciones:
Materiales académicos > Guías docentes

 Registro creado el 2018-06-29, última modificación el 2018-10-20   Favorit i Compartir