El sueño comunista y la desilusión postsoviética : traducción de fragmentos de la obra 'Hechizados por la muerte' de S. Aleksiévich y del poema 'Carta a una mujer' de S. Yesenin
Núñez Marsal, Clara
Navtanovich, Liudmila, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental)
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació

Título variante: El somni comunista i la desil·lusió postsoviètica : traducció de fragments de l'obra 'Encisats per la mort' de S. Aleksiévitx i del poema 'Carta a una dona' de S. Iessenin
Título variante: Коммунистическая мечта и постсоветское разочарование : перевод частей произведения «Зачарованные смертью» С. Алексиевич, и перевод стихотворения «Письмо к женщине» С. Есенина
Fecha: 2018
Resumen: El objetivo de este trabajo es traducir del ruso al español el prefacio y el epílogo de la obra Зачарованные смертью (Hechizados por la muerte) de la premio Nobel Svetlana Aleksiévich. Dentro del mismo prefacio se debe traducir un verso que pertenece al poema Письмо к женщине (Carta a una mujer) de Serguéi Yesenin, lo que nos lleva a traducir el poema completo. Traducidos estos textos, se analizan y se solucionan los problemas que han surgido, puesto que las dificultades no solo son lingüísticas, sino también históricas y culturales. Los autores de estos textos cavilan, a través de diferentes géneros literarios, sobre la libertad y el miedo a lo nuevo, sobre la utopía y su sucesiva desilusión y sobre cómo los acontecimientos y los cambios históricos influyen a nivel individual y social, por lo que los referentes culturales ―principal problema de traducción por la ausencia de equivalentes en español― abundan en los textos originales. Por ello, en este trabajo se reflexiona sobre las peculiaridades del lector de la lengua meta a la hora de entender los referentes culturales, ya que muchos de estos no tienen equivalente. Además, se intenta reflejar el estilo y la intención del original para acercar al lector a los autores y épocas de estos textos, sin que esto suponga la pérdida de matices y de personalidad de los originales.
Resumen: L'objectiu d'aquest treball és traduir del rus a l'espanyol el prefaci i l'epíleg de l'obra Зачарованные смертью (Encisats per la mort) de la premi Nobel Svetlana Aleksiévitx. Al prefaci trobem un vers que pertany al poema Письмо к женщине (Carta a una dona) de Serguei Iessenin, la qual cosa ens porta a traduir el poema complet. Un cop hem traduït aquests textos, analitzem i solucionem els problemes que n'han sorgit, atès que les dificultats no han estat només lingüístiques, sinó també històriques i culturals. En aquests textos tots dos autors rumien, mitjançant diferents gèneres literaris, sobre la llibertat i la por a les novetats, sobre la utopia i la seua consegüent desil•lusió i sobre com els esdeveniments i els canvis històrics influeixen a escala individual i social, raó per la qual els referents culturals ―problema de traducció principal per l'absència d'equivalents en castellà― abunden als textos originals. Per tant, en aquest treball es reflexiona sobre les peculiaritats del lector de la llengua meta a l'hora d'entendre els referents culturals, ja que n'hi ha molts que no tenen equivalent. A més a més, s'hi intenta reflectir l'estil i la intenció de l'original per apropar el lector als autors i èpoques d'aquests textos, sense que això supose la pèrdua de matisos i de personalitat dels originals.
Resumen: Целью данной дипломной работы является перевод с русского на испанский язык предисловия и эпилога произведения «Зачарованные смертью» лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич. В предисловии упоминается крылатое выражение стихотворения «Письмо к женщине» Сергея Есенина, перевод которого также приводится в данной работе. После перевода данных трёх текстов, мы переходим к анализу и разбору появившихся в ходе перевода проблем. Трудности перевода в данном случае являются не только лингвистическими, но и культурно-историческими. В этих текстах оба автора размышляют, через разные литературные жанры, о свободе и о страхе новизны, об утопии и о своем последующем разочаровании, и о том, как исторические изменения и события влияют на человека и на общество, и по этой причине оригинальные тексты изобилуют культурными реалиями, представляющими сложности при переводе на испанский язык. В данных текстах много безэквивалентной лексики, поэтому в данной работе рассматриваются, в частности, особенности восприятия испанским читателем русских реалий. В переводе на испанский язык мы постарались отразить оригинальный творческий почерк и замысел их создателей, чтобы перенести читателя ближе к авторам и времени создания этих текстов и, в то же время, сохранить особенности и индивидуальность стиля каждого из авторов.
Derechos: Tots els drets reservats
Lengua: Castellà.
Titulación: Traducció i Interpretació [2500249]
Plan de estudios: Traducció i Interpretació [1202]
Documento: bachelorThesis ; Text
Materia: Traducció ; Periodisme literari ; Svetlana Aleksiévitx ; Poesia ; Serguei Iessenin ; Rus ; Estrangerització ; Domesticació ; Puntuació emfàtica ; Referents culturals ; Traducción ; Periodismo literario ; Svetlana Aleksiévich ; Poesía ; Serguéi Yesenin ; Ruso ; Extranjerización ; Domesticación ; Puntuación enfática ; Referentes culturales ; Перевод ; Документальная проза ; Светлана Алексиевич ; Стихотворение ; Сергей Есенин ; Русский язык ; Форенизация ; Доместикация ; Экспрессивный синтаксис ; Реалии73 p, 1.3 MB

El registro aparece en las colecciones:
Documentos de investigación > Trabajos de Fin de Grado > Facultad de Traducción e Interpretación. TFG

 Registro creado el 2018-09-19, última modificación el 2019-02-02   Favorit i Compartir