Implicacions per a la inspecció educativa a Catalunya del desenvolupament de l'autonomia de centres
Segura Torres, Joan
Gairín Sallán, Joaquín, dir.
Silva García, Patricia, dir.
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada

Publicació: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.
Descripció: 1 recurs en línia (461 pàgines)
Resum: Catalunya és un referent en autonomia de centres a partir de l'aprovació de la Llei educativa (LEC) de 16 de juliol de 2009. Aquesta va suposar la concreció de dos principis fonamentals sobre organització i gestió educativa: el Decret d'autonomia de centres educatius i el Decret de Direccions de centres públics. Analitzant aquesta situació educativa i social, és d'interès tot el treball i la influència que desenvolupa la Inspecció en el procés de l'autonomia de centres per a la millora de la qualitat educativa. S'entén que la Inspecció és un dels majors responsables en la recerca d'aquesta qualitat i de l'obtenció de la millora de resultats educatius. En aquest nou escenari el present estudi vol conèixer i analitzar els canvis que s'estan produint en les funcions de la Inspecció educativa en la seva relació i implicació amb els centres educatius i la Direcció escolar a partir del desplegament del Decret d'autonomia de Centres. La realització d'aquest Tesi s'ha desenvolupat a partir d'una revisió bibliogràfica de diferents autors experts en la matèria, de la normativa educativa actual que competeix a Catalunya i l'aplicació d'un marc metodològic a partir de l'estudi col·lectiu de casos. L'interès es centra en indagar en la Inspecció educativa a partir de l'estudi intensiu de diversos casos. La metodologia ha combinat aproximacions quantitatives i qualitatives i ha considerat la regió com a cas d'estudi. L'estudi de camp ha inclòs l'aplicació d'un qüestionari amb una mostra final de 88 inspectors / es dels 243 existents, 12 entrevistes en profunditat i 2 grups de discussió de 5 inspectors/es d'educació i de 6 directors/es de centres educatius. L'estudi quantitatiu realitza un anàlisi descriptiu i el qualitatiu aprofundeix en algunes dades i busca processos interpretatius per part dels implicats en la temàtica. En una primera fase descriptiva de la nostra investigació, el qüestionari ajuda a oferir una visió general i dins d'aquesta mateixa fase, es treballa l'entrevista en profunditat per aportar una visió més específica. Per tant, en aquesta fase inicial es combina la metodologia qualitativa i quantitativa. El tractament estadístic del qüestionari es realitza amb la intenció de cobrir diverses finalitats, en funció dels propis objectius de la investigació. Així, es realitzen dos tipus d'anàlisis estadístiques: un descriptiu de les respostes recollides en el qüestionari, i un segon inferencial de les variables implicades característics de la mostra: 1) Situació professional i 2) Càrrec en la Inspecció. L'aplicació que s'utilitza és Google Drive i l'explotació de la informació es realitza a través de l'aplicació estadística IBM-SPSS-22. Les entrevistes busquen la identificació i tractament a través de categories, combinant processos de revisió reiterada i de saturació de la documentació amb l'eina computacional ATLAS-TI (versió 7). Per identificar, validar i contrastar informació, es va voler crear diferents grups de discussió amb els agents educatius (Inspecció, Direcció escolar). El propòsit era contrastar les opinions dels participants i conèixer l'experiència dels participants sobre els temes tractats en les entrevistes i el qüestionari. Les fases descriptiva i interpretativa es completen amb una tercera fase propositiva que és sotmesa a validació per 6 experts del món educatiu i la Inspecció. Aquest grup d'experts (Secretaris generals d'ensenyament, subdirecció general de la inspecció, subdirecció general de les direccions, caps d'inspecció, . . . ) ajuden a contrastar els resultats obtinguts en la mostra seleccionada i acabar de definir les propostes de millora sorgides de les conclusions. Entre les conclusions de l'estudi s'afirma que la Inspecció ha d'evolucionar cap a una realitat més pràctica i presencial i menys burocràtica, definint i seleccionant les seves tasques i funcions.
Resum: Catalonia is a benchmark in the autonomy of centers from the approval of the Educational Law (LEC) of July 16, 2009. This resulted in the concretion of two fundamental principles on educational organization and management: the Decree of autonomy of centers educational and the Decree of Directions of public centers. Analyzing this educational and social situation, all the work and the influence that the Inspection develops in the process of the autonomy of centers for the improvement of the educational quality is of interest. It is understood that the Inspection is one of the most responsible group in the search for this quality and for the improvement of educational results. In this new scenario, the present study wants to know and analyze the changes that are taking place in the functions of the Educational Inspection in its relation and involvement with the educational centers and the School Direction from the development of the Decree of Autonomy of Centers. The realization of this Thesis has been developed based on a bibliographic review of different authors who are experts in the subject, the current educational regulations that compete in Catalonia and the application of a methodological framework from the study col School of cases. Interest is focused on investigating in the educational Inspection from the intensive study of several cases. The methodology has combined quantitative and qualitative approaches and considered the region as a case study. The field study included the application of a questionnaire with a final sample of 88 inspectors from the existing 243, 12 in-depth interviews and 2 discussion groups from 5 education inspectors and 6 directors of educational centers. The quantitative study performs a descriptive analysis and the qualitative delves into some data and looks for interpretative processes on the part of those involved in the subject. In a first descriptive phase of our research, the questionnaire helps to offer a general overview and within this same phase, the interview works in depth to provide a more specific vision. Therefore, in this initial phase, the qualitative and quantitative methodology is combined. The statistical treatment of the questionnaire is carried out with the intention of covering various purposes, based on the research objectives. Thus, there are two types of statistical analysis: a description of the answers collected in the questionnaire, and a second inferential of the variables involved characteristic of the sample: 1) Professional situation and 2) Position in the Inspection. The application that is used is Google Drive and the exploitation of the information is carried out through the IBM-SPSS-22 statistical application. The interviews look for the identification and treatment through categories, combining processes of repeated revision and saturation of the documentation with the computing tool ATLAS-TI (version 7). To identify, validate and contrast information, we wanted to create different discussion groups with the educational agents (Inspection, School Management). The purpose was to contrast the opinions of the participants and to know the experience of the participants on the topics covered in the interviews and the questionnaire. The descriptive and interpretative phases are completed with a third phase of proposal that is subject to validation by 6 experts from the educational world and the Inspection. This group of experts (general secretaries of education, general subdivision of the inspection, general directorate of the directorates, heads of inspection,) help to contrast the results obtained in the selected sample and to finish defining the proposals of improvement arisen from the conclusions. Among the conclusions of the study, it is affirmed that the Inspection must evolve towards a more practical and face-to-face and less bureaucratic reality, defining and selecting its tasks and functions.
Nota: Departament responsable de la tesi: Departament de Pedagogia Aplicada.
Nota: Tesi. Doctorat. Universitat Autònoma de Barcelona. 2018.
Drets: Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, i la comunicació pública de l'obra, sempre que no sigui amb finalitats comercials, i sempre que es reconegui l'autoria de l'obra original. No es permet la creació d'obres derivades. Creative Commons
Llengua: Català
Document: Tesi doctoral ; Versió publicada
Matèria: Inspecció escolar ; Catalunya ; Escoles ; Administració i organització ; Autogestió pedagògica
ISBN: 9788449082603

Adreça alternativa: https://hdl.handle.net/10803/665177


462 p, 7.6 MB

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Tesis doctorals

 Registre creat el 2019-03-11, darrera modificació el 2022-05-07   Favorit i Compartir