La renovació urbana als barris fronterers : unes reflexions sobre l'estratègia econòmica i financera i de gestió
Mas, Emili

Data: 2001
Resum: La planificació, l'anàlisi i la monitorització constant són processos fonamentals en qualsevol operació de construcció o renovació urbana, i aspectes com la gestió urbanística, la negociació amb els diferents agents, l'acompanyament de les operacions amb mesures de suport dinamitzadores de l'activitat, o les formes de patrimonialització dels beneficis urbanístics obtinguts poden determinar l'èxit o el fracàs d'aquestes grans operacions urbanes. En aquest sentit, l'article presenta, amb un plantejament fonamentalment pràctic, tot un seguit de paràmetres bàsics per a l'estructuració econòmica i financera dels projectes de renovació urbana, així com per a la delimitació d'un model de gestió correcte per a aquestes actuacions, entre els quals es troben la concepció formal de les propostes, l'avaluació dels costos (expropiacions, compensacions als afectats, projectes d'urbanització i instal·lació de serveis urbans, costos financers, etc. ), la determinació i gestió del finançament (equilibri fons públics-fons privats, proporció d'actuacions dins el mercat i destinació dels beneficis obtinguts, etc. ), la cobertura i limitació de riscos (de desviació en els costos, d'acceptació social del projecte, etc. ) i la gestió integral del projecte.
Resum: La planificación, el análisis y la monitorización constante son procesos fundamentales en cualquier operación de construcción y renovación urbana, y aspectos como la gestión urbanística, la negociación con los diferentes agentes, el acompañamiento de las operaciones con medidas de apoyo dinamizadoras de la actividad, o las formas de patrimonialización de los beneficios urbanísitcos obtenidos pueden determinar el éxito o fracaso de estas grandes operaciones urbanas. En este sentido, el artículo presenta, desde un punto de vista eminentemente práctico, una serie de parámetros básicos para la estructuración económica y financiera de los proyectos de renovación urbana, así como para la delimitación de un modelo de gestión correcto para estas situaciones, entre las cuales se encuentran la concepción formal de las propuestas, la evaluación de los costes (expropiaciones, compensaciones a los afectados, proyectos de urbanización e instalación de servicios urbanos, costes financieros, etc. ), la determinación y gestión de la financiación (equilibrio fondos públicos-fondos privados, proporción de actuaciones dentro del mercado y destino de los beneficios obtenidos, etc. ), la cobertura y limitación de los riesgos (de desviación de costes, de aceptación social del proyecto, etc. ) y la gestión integral del proyecto.
Resum: Planning, analysis and constant monitoring are key processes in any urban construction or regeneration action, and aspects like town planning management, negotiation, the support of the actions with activity dynamization measures, or the forms to patrimonize the benefits obtained may be determinant for the success of this big urban operations. In this sense, the article presents, from a basically pragmatic point of view, a range of basic parameters for the economic and financial structuration of urban renovation projects, as well as for the delimitation of a correct management model for these actions, among which are the formalization of the proposals, the evaluation of costs (expropriations, compensations, urbanization and facilities implementation projects, financial costs, etc. ), the settling and management of financing (public-private funds balance, market actions share and destination of benefits obtained, etc. ), the risk covering and limitation (of cost deviation, of project social acceptance, etc. ) and the project whole management.
Resum: La planification, l'analyse et la monitorisation constante sont des procés fontamentaux dans toutes les opérations de construction ou de rénovation urbaine, et les aspects tel que la gestion urbanistique, la négociation avec les différents agents, l'union des opérations avec des mesures de support dynamisateur de l'activité, ou les formes de patrimonialization des bénéfices urbanistiques obtenus peuvent déterminer le succès ou le fracas de ces grandes interventions urbaines. Dans ce sens, l'article présente, avec un exposé essentiellement pratique tout un suivi de paramètres basiques pour la structuration économique et financière des projets de rénovation urbaine, ainsi que pour la délimitation d'un modèle de gestion correcte pour ces interventions, parmi lesquelles se trouvent la conception formelle des propositions, l'évaluation des coûts (expropiations, dédommagement des affectés, projets d'urbanisation et installation des services urbains, coûts financiers, etc. ), la détermination et la gestion du financement (équilibre des fonds publics-fonds privés) la proportion d'intervention dans le marché et la destination des bénéfices obtenus, etc. ) la couverture et la limitation des risques (de déviation des coûts, d'acceptation social du projet, etc. ) et la gestion intégrale du projet.
Drets: Tots els drets reservats.
Llengua: Català
Document: Article ; recerca ; Versió publicada
Matèria: Gestió urbanística ; Sanejament d'edificacions ; Promoció d'habitatges ; Reallotjament d'afectats ; Reparcel·lació i compensació de càrregues ; Urbanització ; Pla d'habitatge ; Expropiacions
Publicat a: Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 33 (2001) p. 25-33, ISSN 2013-7958

Adreça alternativa: https://raco.cat/index.php/PapersIERMB/article/view/103880


10 p, 66.6 KB

El registre apareix a les col·leccions:
Articles > Articles publicats > Papers : Regió Metropolitana de Barcelona
Articles > Articles de recerca

 Registre creat el 2008-02-13, darrera modificació el 2022-09-10   Favorit i Compartir