El desarrollo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano (NCC), proyecto educativo multiplataforma y en red, para la alfabetización científica (Investigación sobre la segmentación de contenidos, narrativas, audiencias, canales, recursos comunicativos, tecnológicos y audiovisuales)
Torres Espinoza, Gabriel
Pérez Tornero, José Manuel, dir.
Tejedor, Santiago, dir.

Data: 2022
Resum: El propòsit d'aquesta investigació és l'anàlisi metodològic, com a estudi de cas, de l'Noticiero Científic i Cultural Iberoamericà (NCC), afavorit per l'Associació de les Televisions Educatives i Culturals Iberoamericanes (ATEI). El marc teòric que orienta el treball d'estudi de l'NCC té a veure amb els conceptes: divulgació científica, periodisme científic, alfabetització científica, la ciència com a dret humà i el concepte de xarxa en termes cooperatius i / o col·laboratius. En aquest sentit, l'aportació de l'estudi té a veure amb el mesurament i avaluació periòdica de l'NCC amb metodologies poc convencionals, és a dir, a través del mesurament del que s'ha anomenat 'audiència social', és a dir, l'audiència que visualitza continguts de manera digital i deixa una petjada 'que deriva del seu consum com de les seves reaccions; 'Petjada' que és observable, mesurable, detectable i 'decodificable' a la xarxa -i preponderantment en mitjans socials-. De manera que la pertinència d'estudi de l'NCC resideix en el fet que constitueix, actualment, el més acabat esforç de cooperació en xarxa per a la creació i difusió de continguts audiovisuals entre les televisions de servei públic (continguts audiovisuals que tenen fins de divulgació i alfabetització científica a la regió iberoamericana). D'altra banda, l'objecte principal d'aquesta tesi és mesurar l'evolució en l'impacte, abast, penetració i interacció social de l'NCC com un noticiari o informatiu que divulga la ciència, la cultura i la tecnologia. L'anterior, es dedueix i) de l'creixement de l'NCC com un projecte en xarxa que pretén divulgar la ciència i alfabetitzar científicament a la regió a través de continguts audiovisuals principalment, el que s'ha de deduir de l'nombre d'aliats estratègics [agències de notícies i mitjans de comunicació de servei públic] per a la coproducció de les seves notes i continguts audiovisuals -principalment- i continguts radiofònics -de manera secundària-; i ii) de la recepció, que fa de l'NCC, l' 'audiència social', el que es desprèn de la 'empremta digital' que deixa després del seu consum [vistes, pàg. ex. ] i reacció [comentaris, pàg. ex. ] a Internet i mitjans socials. Finalment, és important destacar que la investigació relacionada amb el Noticiero Científic i Cultural Iberoamericà (NCC), com un projecte educatiu, multiplataforma i en xarxa per a la divulgació i alfabetització científica, pel seu mètode d'investigació representa una mixtura entre l'enfocament documental i el estudi de cas; per l'enfocament d'investigació, una mixtura entre l'òptica quantitativa i qualitativa; i, per l'objectiu i / o tipus de la investigació, és sens dubte exploratòria i descriptiva.
Resum: El propósito de esta investigación es el análisis metodológico, como estudio de caso, del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano (NCC), auspiciado por la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas (ATEI). El marco teórico que orienta el trabajo de estudio del NCC tiene que ver con los siguientes conceptos: divulgación científica, periodismo científico, alfabetización científica, la ciencia como derecho humano y el concepto de red en términos cooperativos y/o colaborativos. En ese sentido, el aporte del estudio tiene que ver con la medición y evaluación periódica del NCC con metodologías poco convencionales, es decir, a través de la medición de lo que se ha dado en llamar 'audiencia social', esto es, la audiencia que visualiza contenidos de manera digital y deja una 'huella' que deriva de su consumo como de sus reacciones; 'huella' que es observable, medible, detectable y 'decodificable' en la red -y preponderantemente en medios sociales-. De forma que la pertinencia de estudio del NCC reside en el hecho de que constituye, actualmente, el más acabado esfuerzo de cooperación en red para la creación y difusión de contenidos audiovisuales entre las televisoras de servicio público (contenidos audiovisuales que tienen fines de divulgación y alfabetización científica en la región iberoamericana). Por otro lado, el objeto principal de esta tesis es medir la evolución en el impacto, alcance, penetración e interacción social del NCC como un noticiero o informativo que divulga la ciencia, la cultura y la tecnología. Lo anterior, se colige i) del crecimiento del NCC como un proyecto en red que pretende divulgar la ciencia y alfabetizar científicamente a la región a través de contenidos audiovisuales principalmente, lo que se deducirá del número de aliados estratégicos [agencias de noticias y medios de comunicación de servicio público] para la co-producción de sus notas y contenidos audiovisuales -principalmente- y contenidos radiofónicos -de manera secundaria-; y ii) de la recepción, que hace del NCC, la 'audiencia social', lo que se desprende de la 'huella digital' que deja después de su consumo [vistas, p. ej. ] y reacción [comentarios, p. ej. ] en Internet y medios sociales. Finalmente, es importante destacar que la investigación relacionada con el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano (NCC), como un proyecto educativo, multiplataforma y en red para la divulgación y alfabetización científica, por su método de investigación representa una mixtura entre el enfoque documental y el estudio de caso; por el enfoque de investigación, una mixtura entre la óptica cuantitativa y cualitativa; y, por el objetivo y/o tipo de la investigación, es a todas luces exploratoria y descriptiva.
Resum: The aim of this research is the methodological analysis, through a case study of the Ibero-American Scientific and Cultural Newscast (NCC), sponsored by the Association of Ibero-American Educational and Cultural Television Channels (ATEI). The theoretical framework guiding the NCC study work is related to the following concepts: science popularization, science journalism, science literacy, science as a human right and the concept of networking in cooperative and collaborative terms. In this sense, the contribution of the study has to do with the periodic measurement and evaluation of the NCC with unconventional methodologies, which is through the measurement of what has been called 'social audience'. The audience that visualizes content digitally and leaves a 'footprint' derived from its consumption and its reactions; a 'footprint' that is observable, measurable, detectable and 'decodable' on the web -and predominantly in social media-. Thus, the relevance of studying the NCC lies in the fact that it is currently the most complete network cooperation effort for the creation and dissemination of audiovisual content among public service television stations (audiovisual content for the purpose of popularization and scientific literacy in the Ibero-American region). On the other hand, the main purpose of this thesis is to measure the evolution in the impact, reach, influence and social interaction of the NCC as a newscast that disseminates science, culture and technology. This can be deduced i) from the growth of the NCC as a networked project that aims to disseminate science and scientific literacy in the region mainly through audiovisual content, which will be based on the number of strategic allies [news agencies and public service media] for the co-production of its notes and audiovisual content -mainly- and radio content -secondarily-; and ii) the reception of the NCC by the 'social audience', which is evident from the 'digital footprint' left after consumption [e. g. views] and reaction [e. g. comments] on the Internet and social media. Finally, it is important to highlight that the research related to the Ibero-American Scientific and Cultural Newscast (NCC), as an educational, multi-platform and networked project for scientific dissemination and scientific literacy, by its research method represents a mixture between the documentary approach and as a case study; by the research approach, a mixture between the quantitative and qualitative optics; and, by the objective and type of research, that it is evidently exploratory and descriptive.
Nota: Universitat Autònoma de Barcelona. Programa de Doctorat en Comunicació i Periodisme
Drets: ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Llengua: Castellà
Col·lecció: Programa de Doctorat en Comunicació i Periodisme
Document: Tesi doctoral ; Text ; Versió publicada
Matèria: Mitjans digitals ; Medios digitales ; Digital media ; Alfabetització científica ; Alfabetización científica ; Scientific literacy ; Periodisme científic ; Periodismo científico ; Scientific journalism ; Ciències Experimentals

Adreça alternativa: https://hdl.handle.net/10803/674863


309 p, 15.0 MB

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Tesis doctorals

 Registre creat el 2022-09-19, darrera modificació el 2023-05-18   Favorit i Compartir