Mil veus de Bacus : diccionari etnolingüístic de la vinya i el vi al Bages : llengua, literatura i cultura tradicional
Estruch i Subirana, Maria
Luna, Xavier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)

Títol variant: Diccionari etnolingüístic de la vinya i el vi al Bages
Publicació: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2008
Resum: Històricament el conreu de la vinya al Bages es fon en la nit dels temps i, tot i haver viscut pujades espectaculars, no han faltat baixades importants. Amb tot, el futur passa per una modernització de mètodes i tècniques de vitivinificació que trenquen amb tota una tradició mil·lenària i aporten un nou lèxic que duu implícit el risc de desaparició de tot un vocabulari associat a una manera de veure i explicar-se el món. Aquesta manera de veure i explicar-se el món és l'eix vertebrador i l'objecte d'estudi del present treball. Els resultats obtinguts són extrapolables a una àrea geogràfica que supera, de bon tros, els límits de la comarca de la D. O. Pla de Bages. És per això que, modestament, aquest diccionari voldria afegir-se als estudis lingüístics romànics sobre el món de la vinya i el vi, ja que un cop revisats els repertoris lèxics, específics o generals de la bibliografia, s'ha pogut constatar que pràcticament un 25 % de lèxic recollit no figura en cap d'ells. Partim d'una comunicació directa amb les persones que encara conserven el saber tradicional que donen generacions i generacions d'experiència, bo i fent convergir aquest saber ancestral amb el de diverses fonts culturals, encreuant així l'etnolingüística amb d'altres disciplines. La característica principal que defineix aquest diccionari és la multimodalitat. Amb això s'ha cregut fer una petita aportació metodològica a l'etnolingüística, especialment en l'aplicació de les noves tecnologies en els estudis d'aquest tipus, tant pel que fa al mètode de col·lecta (ús de gravadora de veu, vídeo i fotografia digitals) com al de la plasmació gràfica i sobretot audiovisual, que permet un grau més alt de fidelitat a les produccions lingüístiques dels informadors (ús d'escàner, programes informàtics de fotografia, vídeo, tractament de so o base de dades). El fet de poder veure una imatge fixa o en moviment i poder escoltar la veu directa de l'entrevistat amb la fidelitat que ens procuren els moderns mitjans digitals permet copsar directament l'abast de les produccions lingüístiques i, a la vegada també, fixar-les en el temps, al costat dels camps de diccionari tradicional (entrada, definició, etimologia, sinònims, traducció, transcripció fonètica o dites i refranys). Així, aquest treball no esgota totes les possibilitats d'estudi en si mateix: és un recull de material divers, classificat segons uns criteris concrets, però que es pot mirar, revisar, reclassificar i estudiar des d'innumerables punts de vista. Mai ens cansarem de valorar la importància i riquesa de la saviesa popular i de la memòria col·lectiva. Ni tampoc de recordar la necessitat de divulgar-les a les noves generacions. D'aquí aquest intent d'aproximar la cultura de la vinya i el vi (morfologia del cep, menes de ceps i raïms, malalties i plagues, vegetals i animals de vinya, vins i derivats), però també del món tradicional de pagès en general (eines i màquines, estris i atuells, feines, guarniments de l'animal, construccions, termes jurídics, mesures, meteorologia, creences i tradicions), de manera prou entenedora i que estalviï els esculls d'unes formes potser massa acadèmiques que puguin tancar a algú l'entrada a aquest celler de tradicions. Així, s'ha volgut establir una mena de pont, entre el rigor científic i el saber popular, pouant d'ambdós, mirant d'acostar-los, i de fer-los accessibles a qui hi pugui estar interessat, bo i pensant sobretot en les novelles generacions, oferint-los un registre de la memòria d'aquests dos centenars de savis bagencs, els nostres padrins, per edat, per experiència i per voluntat, que algun dia des d'aquestes pàgines, poden parlar-nos de nou i fer-nos de guia i de memòria de qui som i on anem.
Resum: The history of growing vines in Bages goes back a long way , and while there have been spectacular booms , there have also been important slumps. All in all, the future implies a modernization which will break with a thousand year old tradition and the use of a new vocabulary which implicitly threatens the existing one ,associated with a way and vision of life. This way and vision of life is the basis and object of study of the thesis. The results obtained can be extrapolated to a geographical area much larger than the area of D. O. Plain of Bages. For this reason , this dictionary would modestly like to be added to the Romanesque linguistic studies on the world of vines and wine, due to the fact that after having checked the lexical ,specific and general content of the bibliography,it can be seen that almost 25% of the lexis gathered does not appear in any of them. Our basis is direct communication with people that still conserve traditional know-how that comes of several generations of experience. At the same time we mix this ancestral knowledge with that of various cultural sources, thus the ethnolinguistic converges with other disciplines. The main defining characteristic of this dictionary is its multiple forms . In this sense, a small methodological contribution has been linked to the ethnolinguistic one ,especially in the use of new technology in this type of study, both for the method of collection ( use of voice recorder, video and digital photography) and also the graphic and especially audiovisual forms which allow a much higher degree of accuracy ( use of scanner, computer programmes of photography, sound and database ) . The fact that one is able to see a fixed or moving image and also listen to the voice of the interviewee live with the accuracy that modern digital means offer, allows us to grasp directly the range of the linguistic content , and especially , place it in time alongside the information found in a traditional dictionary ( entry, definition, etymology, synonyms, translation, phonetic transcription or sayings and proverbs ) . In this way, this project does not exhaust all the possibilities of study in itself : it is a collection of diverse material , classified according to specific criteria , but which can be viewed, checked, reclassified and studied from innumerable points of view. We can not stress enough the importance and wealth of popular wisdom and collective memory . Nor should we forget the need to pass them on to future generations. Hence this study which tries to bring us closer to the culture of vines and wine (morphology of vine, types of vine and grapes, illnesses and plagues, vegetables and animals associated with vines, wines and derivatives) as well as the traditional country world in general (tools and machines, receptacles, jobs ,attire for animals , buildings, legal terms, measures, weather, beliefs and traditions )in a way which can be easily understood, and which avoids the pitfalls of academia. Thus, a kind of bridge has been built between scientific and popular knowledge with the intention of bringing them closer together and making them more accessible, especially to the younger generations by offering a register of the memory of these two hundred wise men and women from Bages, our godparents in age and experience, who one day from these pages will be able to speak to us again, guide us and remind us of who we are and where we are going.
Nota: Consultable des del TDX
Nota: Títol obtingut de la portada digitalitzada
Nota: Tesi doctoral - Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Filosofia i Lletres, Departament de Filologia Catalana, 2008
Nota: Bibliografia
Drets: ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Llengua: Català
Document: Tesi doctoral
Matèria: Enologia ; Diccionaris ; Etnologia ; Bages (Catalunya)
ISBN: 9788469172438

Adreça alternativa:: https://hdl.handle.net/10803/4840


317 p, 2.5 MB

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Tesis doctorals

 Registre creat el 2009-05-07, darrera modificació el 2022-08-21   Favorit i Compartir