Effects of freezing-thawing on the nuclear structure, the mitocondrial function and the sperm subpopulational structure on porcine ejaculates
Flores Valdepeñas, Eva María
Rodríguez Gil, Joan Enric, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina i Cirurgia Animals)
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments

Títol variant: Efectes de la congelació-descongelació sobre l'estructura nuclear, la funció mitocondrial i l'estructura subpoblacional espermàtica en ejaculats porcins
Publicació: Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2011
Resum: L'objectiu d'aquest treball és l'avaluació dels efectes que té el procés de congelació-descongelació en diferents estructures de l'espermatozoide porcí, com ara l'estructura nuclear, la funció mitocondrial i l'estructura subpoblacional espermàtica. En el primer estudi es va comprovar l'efecte de la congelació-descongelació sobre l'estructura nuclear de l'espermatozoide porcí. El procés de congelació-descongelació no va causar trencament de l'ADN però sí que va provocar una desestabilització dels complexes protamina-1-ADN. Aquesta desestabilització ja es va començar a fer evident en les mostres refrigerades a 5 ºC, demostrant que és la fase de refrigeració fins a 5 ºC una de les més letals durant la congelació d'espermatozoides porcins. En el segon treball es van avaluar els canvis que pateix l'estructura subpoblacional mòtil del semen de porc durant el procés de congelació-descongelació, tenint en compte la congelabilitat dels ejaculats, a més de l'activitat mitocondrial i la formació d'espècies reactives de l'oxigen (ROS) d'origen mitocondrial. Així, es van observar 4 subpoblacions mòtils en tots els tractaments (fresc i congelat-descongelat) i totes les congelabilitats (bons, moderats i mal congeladors) estudiades. La resposta de molts dels paràmetres de motilitat estudiats després de la congelació-descongelació, va ser molt diferent en el semen dels mals congeladors en comparació amb els bons congeladors. A més, en l'estudi de l'activitat mitocondrial es va observar que les mostres dels mals congeladors eren les que presentaven una activitat mitocondrial més baixa. Finalment, en el tercer treball es va estudiar l'efecte de la criopreservació sobre la funció mitocondrial de l'espermatozoide porcí. Es va avaluar l'activitat mitocondrial juntament amb el ritme de formació de ROS d'origen mitocondrial, així com l'expressió i la localització de dues proteïnes importants en la funció mitocondrial, la mitofusina-2 (Mfn-2) i l'actina. Es va observar que tant l'activitat mitocondrial com la formació de ROS disminuïen amb la congelació amb un descens inicial en la refrigeració. A més, també es van observar canvis en l'expressió i localització tant de la Mfn-2 com de l'actina, que ja es van fer aparents en la refrigeració. En conclusió, aquests estudis han demostrat que la majoria dels danys provocats pel procés de congelació-descongelació s'inicien durant la refrigeració a 5 ºC, sent aquest pas molt important per a la supervivència espermàtica. El procés de congelació-descongelació provoca desestructuració nuclear, sense arribar a provocar el trencament nuclear, així com canvis en l'estructura de subpoblacions espermàtiques mòtils, sent aquests canvis més evidents en ejaculats amb baixa qualitat en la congelació. Finalment, la congelació-descongelació provoca una disminució de l'activitat mitocondrial deguda a canvis en l'expressió i localització de proteïnes que regulen la funció mitocondrial.
Resum: El objetivo de este trabajo es el de evaluar los efectos que tiene el proceso de congelación-descongelación en diferentes estructuras del espermatozoide porcino, como la estructura nuclear, la función mitocondrial y la estructura subpoblacional espermática. En el primer estudio se comprobó el efecto de la congelación-descongelación sobre la estructura nuclear del espermatozoide porcino. El proceso de congelación-descongelación no causó fraccionamiento del ADN, pero sí que provocó una desestabilización de los complejos protamina-1-ADN. Esta desestabilización ya se empezó a hacer evidente en las muestras refrigeradas a 5 ºC, demostrándose que es la fase de refrigeración hasta 5 ºC una de las más letales durante la congelación de espermatozoides porcinos. En el segundo trabajo se evaluaron los cambios que sufre la estructura subpoblacional mótil del semen de cerdo durante el proceso de congelación-descongelación, teniendo en cuenta la congelabilidad de los eyaculados, además de la actividad mitocondrial y la formación de especies reactivas del oxigeno (ROS) de origen mitocondrial. Así, se observaron 4 subpoblaciones mótiles en todos los tratamientos (fresco y congelado-descongelado) y todas las congelabilidades (buenos, moderados y malos congeladores) estudiadas. La respuesta de la mayoría de los parámetros de motilidad estudiados después de la congelación-descongelación, fue muy diferente en el semen de los malos congeladores en comparación con los buenos congeladores. Además, en el estudio de la actividad mitocondrial se observó que las muestras de los malos congeladores eran las que presentaban una actividad mitocondrial más baja. Finalmente, en el tercer trabajo se estudió el efecto de la criopreservación sobre la función mitocondrial del espermatozoide porcino. Se evaluó la actividad mitocondrial juntamente con el ritmo de formación de ROS de origen mitocondrial, así como la expresión y la localización de dos proteínas importantes en la función mitocondrial, la mitofusina-2 (Mfn-2) y la actina. Se observó que tanto la actividad mitocondrial como la formación de ROS disminuían con la congelación con un descenso inicial en la refrigeración. Además también se observaron cambios en la expresión y localización tanto de la Mfn-2 como de la actina, que ya se hicieron aparentes en la fase de refrigeración. En conclusión, estos estudios han demostrado que la mayoría de los daños provocados por el proceso de congelación-descongelación se inician durante la refrigeración a 5 ºC, siendo este paso muy importante para la supervivencia espermática. El proceso de congelación-descongelación provoca desestructuración nuclear, sin llegar a provocar el fraccionamiento nuclear, así como cambios en la estructura de subpoblaciones espermáticas mótiles, siendo estos cambios más evidentes en eyaculados con baja calidad en la congelación. Finalmente, la congelación-descongelación provoca una disminución de la actividad mitocondrial debida a cambios en la expresión y localización de proteínas que regulan la función mitocondrial.
Resum: The aim of this work is to evaluate the effects of freezing-thawing process on different structures of porcine spermatozoa, such as nuclear structure, mitochondrial function and spermatic subpopulational structure. In the first study we tested the effect of freezing-thawing on the nuclear structure of porcine spermatozoa. Freezing-thawing did not cause DNA fragmentation, although a clear destabilization of the protamine-1-DNA complexes was apparent. This destabilization started after cooling phase to 5 ºC included in the freezing-thawing procedure. This indicates that this cooling phase is one of the most lethal phases during the freezing-thawing process of porcine spermatozoa. In the second study we evaluated the changes that the boar sperm motile subpopulational structure suffered during the freezing-thawing procedure taking into account the freezability of the ejaculates, as well as the mitochondrial activity and the mitochondrial formation of reactive oxygen species (ROS). We observed 4 motile subpopulations in all the treatments (fresh and frozen-thawed) and all the freezabilities (good, average and bad freezers) studied. The response of the majority of the motility parameters studied after the freezing-thawing was very different in the bad freezers semen compared with the good freezers. Furthermore, in the study of the mitochondrial activity we observed that the bad freezers samples presented the lowest mitochondrial activity. Finally, in the third work we studied the effect of the cryopreservation on the mitochondrial function of porcine spermatozoa. We evaluated the mitochondrial activity together with the rhythm of mitochondrial ROS formation, as well as the expression and localization of two important proteins on the mitochondrial function, mitofusin-2 (Mfn-2) and actin. We observed that mitochondrial activity as well as mitochondrial ROS formation decreased during the freezing with an initial drop in the cooling phase. Furthermore we also observed changes on the expression and localization of Mfn-2 and actin, which became apparent on the cooling phase. In conclusion, this study has demonstrated that the majority of the damage caused by the freezing-thawing process began during the cooling phase to 5 ºC, being this step very important for sperm survival. The freezing-thawing process caused a nuclear destructuration, without causing nuclear fragmentation, as well as changes on the motile sperm subpopulational structure, being these changes more evident on ejaculates with the poorest freezing quality. Finally, freezing-thawing caused a decrease on the mitochondrial activity due to changes on the expression and localization of proteins which regulate mitochondrial function.
Nota: Text en català i anglès
Nota: Tesi doctoral - Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària, Departament de Ciència Animal i dels Aliments, 2009
Nota: Bibliografia
Drets: ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Llengua: Català
Document: Tesis i dissertacions electròniques ; Tesi doctoral
Matèria: Porcs ; Espermatozoides
ISBN: 9788469320440

Adreça alternativa:: https://hdl.handle.net/10803/5715


193 p, 1.5 MB

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Tesis doctorals

 Registre creat el 2011-02-23, darrera modificació el 2021-08-22   Favorit i Compartir