La Informació científica i tecnològica : una perspectiva documental per observar, descriure, analitzar i difondre l'R+D+I / per Llorenç Arguimbau Vivó ; directora: M. Eulàlia Fuentes i Pujol
Arguimbau Vivó, Llorenç
Fuentes i Pujol, Ma. Eulàlia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana. Àrea de Biblioteconomia i Documentació)
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana

Publicació: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2011
Resum: El cicle de la Recerca, el Desenvolupament i la Innovació (R+D+I) ocupa una posició estratègica, ja que promou el coneixement científic i el creixement econòmic en un entorn internacional marcadament dinàmic. Degut a l'estat actual altament competitiu de l'R+D+I a la major part del món, hi ha una clara necessitat de mesurar, analitzar i avaluar qualsevol sistema d'R+D+I per tal de valorar la seva posició relativa, promoure el seu funcionament eficaç, detectar les seves fortaleses i debilitats, millorar la presa de decisions, realitzar canvis d'orientació en les polítiques científiques, etc. L'estudi i l'avaluació de qualsevol sistema de recerca o qualsevol àrea científica no és fàcil degut a diferents factors, incloent la transformació constant de l'objecte d'anàlisi, la pluralitat d'agents, la varietat i heterogeneïtat de les fonts d'informació, la dificultat per accedir a les dades, etc. Aquest estudi adopta la següent hipòtesi: a més de donar suport directament al cicle científic i tecnològic, els especialistes en documentació estan capacitats per gestionar i estudiar la informació científica de manera eficient, ràpida i precisa. En darrera instància, l'objectiu és promoure el progrés en la ciència i la tecnologia. La tesi se centra a Espanya i més concretament en els territoris de llengua i cultura catalanes (especialment Catalunya, però també el País Valencià, les Illes Balears i Andorra), amb comparacions a nivell internacional. La tesi cobreix un període màxim de dotze anys (1997-2008). El nucli de la tesi consisteix en un compendi de sis articles publicats en el trienni 2008-2010 a un portal web i cinc revistes científiques. Aquest compendi de publicacions ha estat dissenyat per complir amb els següents objectius: 1. Definir el marc conceptual de l'R+D+I i detectar problemes relacionats amb l'estudi de la informació científica i tecnològica. 2. Estudiar les principals fonts d'informació especialitzada en R+D+I. 3. Descriure la metodologia de disseny i posada en funcionament d'un portal web sobre ciència i tecnologia. 4. Aplicar una perspectiva cienciomètrica (agents, recursos i resultats) a la descripció i anàlisi d'una àrea científica (microbiologia) i un tipus de document (tesis). En Ciències de la Informació, però, les anàlisis solen limitar-se a les dades bibliomètriques derivades de la producció científica en termes d'articles, mentre que altres elements clau del cicle global d'R+D+I tendeixen a ser descuidats. Un sistema de recerca està format per agents, recursos humans i econòmics, i la documentació científica i tecnològica resultant, sovint en forma de revistes i articles científics, tesis doctorals i altres documents. Equipats amb aquesta informació, els experts científics i els polítics seran capaços de fer anàlisis significatives i, en conseqüència, prendre les decisions més adequades.
Resum: The cycle of research, development, and innovation (R&D&I) occupies a strategic position, as these components promote scientific knowledge and economic growth in a markedly dynamic international environment. Given the current highly competitive state of R&D&I throughout most of the world, there is a clear need to measure, analyze, and estimate any R&D&I system in order to gauge its relative position, promote its effective functioning, detect its strengths and weaknesses, improve decision-making, implement changes of orientation in the scientific policies, etc. Studying and assessing any research system or any scientific area is not easy due to different factors, including the ongoing transformation of the analysis object; the plurality of agents; the variety and heterogeneity of the information sources; the difficulty in accessing the data, etc. This study adopts the following hypothesis: in addition to support directly the scientific and technological cycle, documentation specialists are able to manage and study the scientific information efficiently, rapidly, and precisely. Ultimately, the goal is to promote progress in science and technology. The thesis focuses on Spain and more specifically on the territories of Catalan language and culture (especially Catalonia, but also the Valencian Country, Balearic Islands and Andorra), with comparisons made at international level. The thesis covers a maximum period of twelve years (1997-2008). The core of the thesis consists of a compendium of six articles published in the 2008-2010 triennium in a web portal, and five scientific journals. This compendium of publications was designed to meet the following objectives: 1. To define the conceptual framework of R&D&I and to detect problems associated with the study of scientific and technological information. udy the main sources of specialized information on R&D&I. 3. To describe the design methodology and implementation of a web portal on science and technology. 4. To apply a scientometric perspective (agents, resources and results) to the description and analysis of a scientific area (microbiology) and a document type (theses). In Information Science, however, analyses are commonly limited to bibliometric data arising from scientific output in terms of articles, while other key elements of the R&D&I global cycle tend to be neglected. A research system is made up of: agents; human and economic resources; and the resulting scientific and technological documentation, often in the form of scientific journals and articles, doctoral theses and other documents. Equipped with this information, scientific experts and policy-makers will be able to carry out significant analyses and, thereby, make the most appropriate decisions.
Nota: Bibliografia
Nota: Tesi doctoral - Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Filosofia i Lletres, Departament de Filologia Catalana, 2010
Nota: Descripció del recurs: el 16-06-2011
Drets: ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Llengua: Català.
Document: Tesis i dissertacions electròniques ; doctoralThesis
Matèria: Documentació científica ; Catalunya ; Espanya
ISBN: 9788469373408

Adreça alternativa: http://hdl.handle.net/10803/4852
Adreça original: http://www.tdx.cat/TDX-0124111-114835


198 p, 2.5 MB

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Tesis doctorals

 Registre creat el 2012-09-13, darrera modificació el 2017-10-21   Favorit i Compartir