Results overview: Found 22 records in 0.01 seconds.
Research literature, 3 records found
Course materials, 19 records found
Research literature 3 records found  
1.
144 p, 9.1 MB Modelatge càrrega de treball del pilot en la fase d'aterratge d'un A320 / Martín López, Gonzalo ; Piera Eroles, Miquel Àngel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El present treball de fi de grau té com a objectiu demostrar la importància de la relació entre la memorització de tasques pendents d'execució i el rendiment d'un pilot en cabina durant la fase de aproximació. [...]
El presente trabajo de fin de grado tiene como objetivo demostrar la importancia de la relación entre la memorización de tareas pendientes de ejecución y el rendimiento del piloto en cabina durante la fase de aproximación. [...]
The aim of this end of degree project is to demonstrate the importance between the memorization of pending tasks, the execution and the performance of the pilot in the cockpit during the approach phase. [...]

2020
Grau en Gestió Aeronàutica [829]  
2.
72 p, 1.4 MB Disseny e implementació d'un simulador a events per poder identificar sobrecàrrega de tasques de pilot en cabina / Saldarriaga Vargas, Mateo ; Piera Eroles, Miquel Àngel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En el present treball s'ha implementat en Java un simulador a esdeveniments discrets per poder identificar la sobre-càrrega de tasques que ha de realitzar un pilot en cabina durant la fase d'aproximació. [...]
En el presente trabajo se ha implementado en Java un simulador a eventos discretos para poder identificar la sobre carga de tareas que debe realizar un piloto en cabina durante la fase de aproximación. [...]
In this project, a simulator has been implemented in Java at discrete events in order to identify the over-workload that a cockpit pilot must perform during the approach phase. The time-independent variable update mechanism is an adaptation of the "Activity Exploration" policy where both conditional event-specific matches and generic conditions of ability of pilots' mental activity are considered. [...]

2020
Grau en Gestió Aeronàutica [829]  
3.
82 p, 2.4 MB Modelo de simulación en entorno comercial para validar políticas de embarque / Capilla Campomar, Miriam ; Piera Eroles, Miquel Àngel, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La optimización del proceso de embarque de pasajeros en aeronaves es una de las vías a través de la cual las compañías aéreas pueden reducir el tiempo de escala en los aeropuertos y maximizar la utilización de sus aviones. [...]
La optimització del procés d'embarcament de passatgers en aeronaus és una de les vies a través de la qual les companyies aèries poden reduir el temps d'escala als aeroports i maximitzar la utilització dels seus avions. [...]
The optimization of the passenger boarding process is one of the key factors for airlines to reduce their stopover time at airports and maximize the actual flying time of their aircraft. This project aims to analyze the passengers boarding process in order to design an efficient boarding strategy which helps minimize the overall boarding time whilst taking into account the particular aspects of each passenger and the relationships among them.

2017
Grau en Gestió Aeronàutica [829]  

Course materials 19 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
3 p, 97.0 KB Anàlisi de Sistemes [42632] / Piera Eroles, Miquel Àngel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en angès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.
Esta asignatura se imparte exclusivamente en Inglés. Consultad la versión de la guia en esta lengua.

2020-21
Màster Universitari en Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament / Logistics and Supply Cha [1135]
3 documents
2.
5 p, 104.7 KB Gestió de Recursos Aeroportuaris [42873] / Piera Eroles, Miquel Àngel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La Gestió de recursos en un context dinàmic caracteritzat per constants canvis a causa tant de la incertesa en la durada de les activitats com a les constants pertorbacions a què es veuen sotmesos, és considerat un sistema complex a causa de les interdependències entre activitats i recursos, que incideixen sobre el rendiment del sistema en el seu conjunt. [...]
La Gestión de recursos en un contexto dinámico caracterizado por constantes cambios debido tanto a la incertidumbre en la duración de las actividades como a las constantes perturbaciones a las que se ven sometidos, es considerado un sistema complejo debido a las interdependencias entre actividades y recursos, que inciden sobre el rendimiento del sistema en su conjunto. [...]

2020-21
Màster en Gestió Aeronàutica [1171]
3 documents
3.
8 p, 114.1 KB Modelització i simulació de sistemes [101743] / Piera Eroles, Miquel Àngel ; Omeri, Marsel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
L'assignatura de Modelització i Simulació de Sistemes es podria impartir a diferents graus, perquè el que es pretén és que els estudiants aprenguin a realitzar un model de simulació de qualsevol sistema per poder tenir més coneixement sobre aquest i prendre les millors decisions possibles per poder millorar el seu rendiment. [...]
La asignatura de Modelado y Simulación de Sistemas se podría impartir en diferentes grados, porque lo que se pretende es que los estudiantes aprendan a realizar un modelo de simulación de cualquier sistema para poder tener más conocimiento sobre éste, y tomar las mejores decisiones posibles para poder mejorar su rendimiento. [...]

2020-21
Grau en Gestió Aeronàutica [829]
3 documents
4.
5 p, 104.1 KB Modelatge i simulació de sistemes logístics aeroportuaris [101739] / Piera Eroles, Miquel Àngel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
L'objectiu fonamental de l'assignatura és que l'alumne aprengui a especificar formalment les relacions cause-efecte que apareixen en la pràctica operativa aeroportuaria, centrant-se en la interacció entre els diferents processos que intervenen tant en l'escala de les aeronaus en un aeroport com en la gestió de les trajectories en el costat aire. [...]
El objectivo fundamental de la assignatura es que el alumno aprenda a especificar formalmente las relaciones causa-efecto que aparecen en la práctica operativa aeroportuaria, centrándose en la interacción entre los distintos procesos que intervienen en la escala de la aeronave en un aeropuerto. [...]

2020-21
Grau en Gestió Aeronàutica [829]
3 documents
5.
3 p, 97.0 KB Anàlisi de Sistemes [42632] / Piera Eroles, Miquel Àngel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en angès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.
Esta asignatura se imparte exclusivamente en Inglés. Consultad la versión de la guia en esta lengua.

2019-20
Màster Universitari en Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament / Logistics and Supply Cha [1135]
3 documents
6.
5 p, 104.5 KB Gestió de Recursos Aeroportuaris [42873] / Piera Eroles, Miquel Àngel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La Gestió de recursos en un context dinàmic caracteritzat per constants canvis a causa tant de la incertesa en la durada de les activitats com a les constants pertorbacions a què es veuen sotmesos, és considerat un sistema complex a causa de les interdependències entre activitats i recursos, que incideixen sobre el rendiment del sistema en el seu conjunt. [...]
La Gestión de recursos en un contexto dinámico caracterizado por constantes cambios debido tanto a la incertidumbre en la duración de las actividades como a las constantes perturbaciones a las que se ven sometidos, es considerado un sistema complejo debido a las interdependencias entre actividades y recursos, que inciden sobre el rendimiento del sistema en su conjunto. [...]

2019-20
Màster en Gestió Aeronàutica [1171]
3 documents
7.
5 p, 104.0 KB Modelatge i simulació de sistemes logístics aeroportuaris [101739] / Piera Eroles, Miquel Àngel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu fonamental de l'assignatura és que l'alumne aprengui a especificar formalment les relacions cause-efecte que apareixen en la pràctica operativa aeroportuaria, centrant-se en la interacció entre els diferents processos que intervenen en l'escala de les aeronaus en un aeroport. [...]
El objectivo fundamental de la assignatura es que el alumno aprenda a especificar formalmente las relaciones causa-efecto que aparecen en la práctica operativa aeroportuaria, centrándose en la interacción entre los distintos procesos que intervienen en la escala de la aeronave en un aeropuerto. [...]

2019-20
Grau en Gestió Aeronàutica [829]
3 documents
8.
5 p, 78.6 KB Gestió de Recursos Aeroportuaris [42873] / Piera Eroles, Miquel Àngel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La Gestió de recursos en un context dinàmic caracteritzat per constants canvis a causa tant de la incertesa en la durada de les activitats com a les constants pertorbacions a què es veuen sotmesos, és considerat un sistema complex a causa de les interdependències entre activitats i recursos, que incideixen sobre el rendiment del sistema en el seu conjunt. [...]
La Gestión de recursos en un contexto dinámico caracterizado por constantes cambios debido tanto a la incertidumbre en la duración de las actividades como a las constantes perturbaciones a las que se ven sometidos, es considerado un sistema complejo debido a las interdependencias entre actividades y recursos, que inciden sobre el rendimiento del sistema en su conjunto. [...]

2018-19
Màster en Gestió Aeronàutica [1171]
2 documents
9.
5 p, 78.9 KB Modelatge i simulació de sistemes logístics aeroportuaris [101739] / Piera Eroles, Miquel Àngel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu fonamental de l'assignatura és que l'alumne aprengui a especificar formalment les relacions cause-efecte que apareixen en la pràctica operativa aeroportuaria, centrant-se en la interacció entre els diferents processos que intervenen en l'escala de les aeronaus en un aeroport. [...]
2018-19
Grau en Gestió Aeronàutica [829]  
10.
5 p, 81.1 KB Anàlisi de Sistemes [42632] / Piera Eroles, Miquel Àngel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
It is well accepted that a supply chain (SC) is a complex system due to the difficulty to understand the underlying dynamics and its interdependencies, which can drastically affect its behaviour, and in consequence generates uncertainty to properly coordinate the different operations. [...]
2018-19
Màster Universitari en Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament / Logistics and Supply Cha [1135]  

Course materials : 19 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.