Resultados globales: 21 registros encontrados en 0.02 segundos.
Artículos, Encontrados 3 registros
Documentos de investigación, Encontrados 18 registros
Artículos Encontrados 3 registros  
1.
25 p, 96.7 KB Violencia institucional y violencia de género / Bodelón, Encarna (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Antígona (Dret i societat en perspectiva de gènere))
El objetivo de este artículo es mostrar que para comprender adecuadamente la violencia de género debemos tomar muy seriamente que dicha violencia de género se nutre también de violencias institucionales, de acciones u omisiones realizadas por el Estado y sus autoridades. [...]
The objective of this article is to show that in order to fully understand gender violence, we must be seriously aware that this gender violence is also nourished by institutional violence, i. e. actions or omission carried out by the State and its authorities. [...]

2014
Anales de la Cátedra Francisco Suárez, Núm. 48 (2014) , p. 131-155  
2.
1 p, 72.5 KB Un informe mèdic per a l'escola? / Moreno, Sara, 1978- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
2015
Ara, Núm. 1557 (17 març 2015) , p. 29  
3.
10 p, 38.9 KB Derecho a una familia y abandono. Algunos matices sobre el sistema de acogida a niños en situación de riesgo social / Lalueza Sazatornil, José Luis (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Crespo García, Isabel (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Perinat, Adolfo (Universitat Autònoma de Barcelona)
Las líneas que siguen son un primer análisis de urgencia, fruto de tres años de seguimiento de un total de cerca de 200 niños, niñas y adolescentes entre 6 y 17 años. El contacto con ellos se ha realizado en los centros de acogida de diversas dimensiones en que han sido internados. [...]
1994
Infancia y sociedad, Núm. 27/28 (1994) , p. 337-350  

Documentos de investigación Encontrados 18 registros  1 - 10siguiente  ir al registro:
1.
303 p, 2.3 MB Sincronitzant autonomies : estudi d'un servei de vida independent per a persones amb la síndrome de Down / Moyà-Köhler, Joan, autor. ; Domènech i Argemí, Miquel, supervisor acadèmic. ; Rodríguez Giralt, Israel, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Social
L'aparició del paradigma de la vida independent (VI), juntament amb els canvis en les polítiques i els ajuts per promoure la vida independent de les persones amb diversitat intel·lectual (DI), ha produït un canvi significatiu en la forma en què les organitzacions del sector pensen els serveis d'habitatge per a aquest col·lectiu els darrers 15 anys, a l'estat espanyol, però de forma molt especial a Catalunya. [...]
The emergence of the independent living paradigm (IL), together with changes in policy changes the aids to promote the move out of institutions for people with learning disabilities (LD), has produced a significant change in how the organizations in the field worked out their housing programs in Spain, and in a very special way in Catalonia in the last 15 years. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
2.
283 p, 2.5 MB Factores que influyen en el tiempo de permanencia de los jóvenes extutelados en los recursos residenciales de transición a la autonomía / Comasòlivas Moya, Antonio, autor. ; Sala Roca, Josefina, supervisor acadèmic. ; Marzo, Maite, 1965- supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social
Los jóvenes tutelados y extutelados en Cataluña pueden acceder al programa de vivienda ofrecido por el Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats (ASJTET) -Área de Apoyo a los Jóvenes Tutelados y Extutelados desde los 16 a los 21 años. [...]
In Catalonia, Youth in care and Care leavers can enter in the housing program of the ASJTET while they are 16 to 21 years old. This program provides housing units shared with other youths and supervised by un educator that usually visit it twice per week. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
3.
246 p, 6.4 MB Proceso de institucionalización del asociacionismo LGBTI : factores facilitadores y repercusiones / Aljama Cuenca, Patrícia, autor. ; Pujol i Tarrés, Joan, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Social
La forma institucional que está adquiriendo el asociacionismo LGBTI denota un proceso de institucionalización de las demandas sociales que son reclamadas por el asociacionismo. La base del proyecto político de algunos grupos sociales destaca por su carácter anti-institucional hacia las instituciones por ser organismos que transmiten un modelo patriarcal y heterosexista, limitador de la libertad sexual. [...]
The institutional form that LGBTI associations are acquiring denotes a process of institutionalization of the social demands claimed by the association. The basis of the political project of some social groups stands out for its anti-institutional nature towards institutions because they are organisms that transmit a patriarchal and heterosexist model, which limits sexual freedom. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.
2 documentos
4.
297 p, 1.8 MB Els CREI de Catalunya : intervenció, perfil i evolució dels joves atesos / Sabaté Tomàs, Marta, autor. ; Sala Roca, Josefina, supervisor acadèmic. ; Arnau-Sabatés, Laura, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social
Els Centres Residencials d'Educació Intensiva (CREI) són una tipologia de recurs residencial especialitzat existent a Catalunya per a joves amb problemes greus de comportament, sobre els que no s'ha realitzat cap investigació específica fins el moment. [...]
Els Centres Residencials d'Educació Intensiva (CREI) són una tipologia de recurs residencial especialitzat existent a Catalunya per a joves amb problemes greus de comportament, sobre els que no s'ha realitzat cap investigació específica fins el moment. [...]
Los Centros Residenciales de Educación Intensiva (CREI) son una tipología de recurso residencial especializado existente en Catalunya para jóvenes con problemas graves de comportamiento, sobre los que no se ha realizado ninguna investigación específica hasta el momento. [...]
Residential Centers for Intensive Education (CREI) are a type of specialized residential resource in Catalonia for young people with serious behavioral problems, over which no specific research has been carried out so far. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  
5.
989 p, 7.7 MB Diagnosi de la Xarxa d'Atenció i Recuperació Integral per a les dones en situació de violència masclista / Bodelón, Encarna ; Nicolás Lazo, Gemma ; Antón-Alonso, Fernando ; Tur, Neus ; Barcons Campmajó, Maria ; Arce Becerra, Paula ; Fernández Bessa, Cristina ; Álvarez, Laura ; Martínez, Andrea ; Salvador, Sergi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Antígona (Dret i societat en perspectiva de gènere)
Avaluar la intervenció que es fa amb les dones,adolescents i nens en situació de violència masclista o en risc de patir-la, molt especialment la que fa referència a la consecució d'un habitatge, la inserció laboral i els acolliments d'urgències. [...]
Generalitat de Catalunya. Institut Català de les Dones, 2016 (Informes, estudis i avaluacions)
2 documentos
6.
357 p, 13.1 MB Joves, art urbà i educació comunitària : recerca-acció i etnografia visual al districte Collblanc - La Torrassa (L'Hospitalet de Llobregat) / Grané Feliu, Pere, autor. ; Rifà Valls, Montse, supervisor acadèmic. ; Essomba, Miquel Àngel, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
En aquesta investigació analitzo processos d'educació comunitària a través del graffiti i l'art urbà amb joves. La recerca parteix de la hipòtesi general que el desenvolupament de processos basats en l'educació comunitària a través del graffiti i l'art urbà amb joves permet assolir un conjunt de contribucions positives. [...]
In this research I analyse community education processes through graffiti and street art with young people. The research is based on the general hypothesis that the development of processes based on community education through graffiti and street with young people enables the capacity to achieve a series of positive contributions. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.
2 documentos
7.
320 p, 2.9 MB Centres de planificació familiar a Barcelona (1977-1983) / Fajula Colom, Sara, autor. ; Zarzoso Orellana, Alfons, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filosofia) ; Ortiz, Teresa, (Ortiz Gómez) dir. (Universidad de Granada. Departamento de Historia de la Ciencia) ; Nieto-Galan, Agustí, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Història de la Ciència) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis d'Història de la Ciència
La present tesi mostra com es van crear i com van funcionar els Centres de Planificació Familiar a la província de Barcelona i arreu de Catalunya, en les dècades de 1970 i 1980. La contracepció va estar prohibida durant tot el Franquisme i aquesta recerca estudia la multiplicitat d'agents -les dones del moviment feminista i del moviment veïnal, els professionals mèdics i els primers ajuntaments democràtics- que van lluitar pel dret a la Planificació Familiar i van participar en la creació de nous espais d'atenció mèdica, els Centres de Planificació Familiar. [...]
This thesis shows how Family Planning Clinics were created and operated in the province of Barcelona and throughout Catalonia in the 1970s and 1980s. Contraception was forbidden during Franco's period, and this research studies the multiplicity of the agents -the women of the feminist movement and the local movement, the medical professionals and the first democratic city councils-who fought for the right to Family Planning and participated in the creation of new healthcare areas, the Family Planning Clinics. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  
8.
207 p, 3.2 MB La participación ocupacional como vía de inclusión social en personas con discapacidad física : analizando la relación entre ocupación, entorno y bienestar / Vidaña Moya, Laura, autor. ; Fernández-Castro, Jordi, supervisor acadèmic. ; Ezquerra, Sandra, 1976- supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació
La complejidad del propio concepto de discapacidad, que en los últimos años ha evolucionado a una visión interactiva entre las condiciones de salud y los factores personales y ambientales, requiere dotar de recursos a las personas con discapacidad para que pueden vivir una vida plena y en salud. [...]
Given the complexity of the concept of disability, which in recent years has evolved into an interactive relationship between health conditions and personal and environmental factors, people with disabilities require the provision of resources so that they can live a full and healthy life. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
9.
255 p, 1.5 MB Les Resistències dels infants i adolescents acollits en CRAE's a l'acompanyament educatiu / Villalba Biarnès, Andreu, autor. ; Sala Roca, Josefina, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació
La recerca que a continuació us presentem, vol aprofundir en els processos dels infants i adolescents que viuen en centres residencials d' acció educativa (CRAE). Concretament en aquells que han viscut, en un primer moment, amb una actitud de rebuig conscient en contra la figura de protecció establerta per l'administració que ostenta la seva tutela. [...]
La investigación que a continuación presentamos, quiere profundizar en los procesos de los niños y adolescentes que viven en centros residenciales de acción educativa (CRAE). Concretamente en aquellos que han vivido, en un primer momento, con una actitud de rechazo consciente en contra la figura de protección establecida por la administración que ostenta su tutela. [...]
The research presented aims to study the processes of children and adolescents in residential care centers (CRAE). Specifically those who have lived, at first, with an attitude of conscious rejection against the figure of protection provided by the administration who are their legal tutor. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
10.
224 p, 1.8 MB Ejercicio profesional de operadoras jurídicas que atienden programas de acceso a la justicia para mujeres en situación de violencia / Espíndola Pérez, Anahí, autor. ; Cantera Espinosa, Leonor M. (María) supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Social
La tesis titulada "Ejercicio Profesional de Operadoras Jurídicas que Atienden Programas de Acceso a la Justicia para Mujeres en Situación de Violencia", tiene el objetivo de analizar cómo la violencia comunitaria afecta el ejercicio profesional de atención del personal operativo, que labora en un programa de procuración de la justicia para mujeres que viven o han vivido violencia, en el contexto de México. [...]
The thesis entitled "Professional Exercise of Legal Operators Serving Access to Justice Programs for Women in Situation of Violence", has the objective of analyzing how community violence affects the professional exercise of care of the operative personnel, who works in a program of Justice for women who live or have experienced violence, in the context of Mexico. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  

Documentos de investigación : Encontrados 18 registros   1 - 10siguiente  ir al registro:
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.