Darreres entrades:
2015-05-08
08:05

66 p, 428.6 KB
La invasión en la ciencia ficción y la construcción de la identidad americana / Llorens Serrano, Jaume ; Martín Alegre, Sara ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
This dissertation examines the issue of invasion as represented in American science fiction. American SF appears as a scenario in which to explore national identity-an identity that has been marked by the imaginary of invasion. [...]
Este trabajo examina el tema de la invasión en la ciencia ficción (norte)americana. La CF americana aparece como un escenario en el que explorar la identidad nacional –una identidad que ha estado marcada por el imaginario de la invasión. [...]

2015  
2015-05-08
08:05

61 p, 392.5 KB
De More a Moore : de la utopia al cos, i a l’inrevés / Bosch Martí, Dolors ; Martín Alegre, Sara
Through the graphic novel V for Vendetta by Alan Moore and David Lloyd, I problematize here the act of classification of the subgenres within each genre. This is a literary study that aims to reflect on the utopian genre. [...]
A través de la novel·la gràfica V for Vendetta, d’Alan Moore i David Lloyd, es problematitza aquí l’acte de classificació dins els subgèneres del gènere. Aquest és un estudi literari, un treball que pretén reflexionar entorn al gènere utòpic. [...]

2015  
2015-05-08
08:05

51 p, 241.7 KB
Patriarchal hauntings : re-reading villainy and gender in Daphne du Maurier's 'Rebecca' / Llompart Pons, Auba ; Martín Alegre, Sara ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Daphne du Maurier's popular classic Rebecca (1938) was traditionally marketed as a Gothic romance in which two lovers conquered the evil women that separated them. In more recent years, some feminist critics have provided a very different view of the story as a Gothic narrative about the dangers women suffer under patriarchal control. [...]
El clásico popular Rebecca (1938) de Daphne du Maurier se vendió, en su día, como un romance gótico sobre dos enamorados que vencían a las mujeres malvadas que los separaban. Más recientemente, algunas críticas feministas han dado una visión muy diferente de la historia como una novela gótica sobre los peligros que las mujeres sufren bajo el control patriarcal. [...]

2015  
2015-05-08
08:05

55 p, 895.8 KB
The love marriage : challenging Victorian myths in Anne Brontë's 'The Tenant of Wildfell Hall' / Estañol Lamarca, Montse ; Martín Alegre, Sara ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
La tesina analitza com Anne Brontë desafia el mite del casament romàntic a la novel·la The Tenant of Wildfell Hall. Argumento que aquesta crítica es fa mostrant les conseqüències nefastes d'un matrimoni (entre l'Arthur i l'Helen) basat en l'atracció i en la idea que una dona pot salvar un home de mala vida. [...]
This dissertation analyses the ways in which Anne Brontë challenges the romantic marriage myth in The Tenant of Wildfell Hall. I argue that she does so by the showing the disastrous consequences of a marriage (that of Arthur and Helen) based on attraction and on the idea that a woman can save a fallen man. [...]

2015  
2015-05-08
08:05

88 p, 1.1 MB
L'ascens dels clítics en català / Paradís Pérez, Anna ; Rigau, Gemma ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2015  
2015-05-08
08:05

85 p, 986.6 KB
Estudi sociomorfològica a Manresa : el segment velar en algunes formes del PI i el PS dels verbs anar, fer, veure i haver / Royo Casals, Laia ; Carrera i Sabaté, Josefina ; Lloret, Maria-Rosa ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Des d'una perspectiva sociomorfològica, aquest estudi analitza la correlació que hi ha entre les variables socials de l'edat, el gènere i la classe social i un dels trets morfofonològics més característics del parlar dels joves de Manresa: la presència del segment velar /g/ en la primera persona del singular del present d'indicatiu, i en les persones primera, segona i tercera del singular i en la tercera del plural del present de subjuntiu dels verbs irregulars anar, fer, veure i haver (ex. [...]
2015  
2015-04-15
08:05

59 p, 2.3 MB
Desenvolupament d'un sistema d'informació geogràfica i d'una aplicació mòbil de consulta i recollida de dades / Pinell Milian, Víctor ; Quirós Jiménez, José ; Uribe, Francesc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu d'aquest projecte és crear un Sistema d'Informació Geogràfica (SIG) amb PostgreSQL per tal d'emmagatzemar les dades recollides a una finca situada al Parc Natural de la Serra Collserola, ja que allà el museu desenvolupa un programa de recerca en ecologia evolutiva. [...]
2014  
2015-04-15
08:05

56 p, 4.2 MB
Servei de rutes basat en Open Source Routing Machine / Roma Solà, Gilbert ; Ferrero, Ignacio ; Clos, Manel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquesta memòria descriu la preparació, l'execució i els resultats obtinguts d'implementar un sistema calculador de rutes. El projecte Open Source Routing Machine és un motor calculador de rutes d'alt rendiment que utilitza les dades de OpenStreetMaps per calcular el camí més curt entre dos punts. [...]
Esta memoria describe la preparación, la ejecución y los resultados obtenidos al implementar un sistema calculador de rutas. Con los años, se han implantado criterios de adaptación al software libre, en este caso se ha optado por el entorno OpenStreetMap. [...]

2014  
2015-04-15
08:05

57 p, 3.3 MB
Desenvolupament de visor web per a consulta de guia urbana única dels municipis de Mallorca / Abellà Masdeu, Ester ; Ferrero, Ignacio ; Díaz, Josué ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Disseny i implementació d'aplicació web destinada a consulta d'informació urbana en els municipis de Mallorca. Localització de punts d'interès. Implementació pilot en el municipi de Santa Eugènia, Mallorca.
Diseño e implementación de aplicación web destinada a consulta de información urbana en los municipios de Mallorca. Localización de puntos de interés. Implementación piloto en el municipio de Santa Eugenia, Mallorca.
Design and implementation of web application designed to query information in the urban municipalities of Mallorca. Location of points of interest. Pilot implementation in the municipality of Santa Eugenia, Mallorca.

2014  
2015-04-15
08:05

79 p, 5.7 MB
Creació d'un sistema d'informació i una aplicació web per la visualització i consulta dels plans de Protecció Civil / Prat Calvo, Albert ; Canet Castella, Raquel ; Vargas, Miquel Àngel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
En aquest document es mostra el treball realitzat com a projecte final del Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
El projecte final s'ha realitzat per i amb la col·laboració de la Direcció General de Protecció Civil (DGPC) del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya. L'objectiu del projecte ha estat l'elaboració d'un sistema d'informació geogràfica de la Direcció General de Protecció Civil i un visualitzador sobre plataforma web que permetrà que els diferents tècnics puguin consultar i visualitzar els diferents plans de Protecció Civil.
Es descriuen les fases de definició del projecte, disseny i implementació del sistema d'informació, i disseny i desenvolupament de l'aplicació web. Finalment es mostren els resultats obtinguts amb l'aplicació web i unes conclusions finals dels objectius i coneixements assolits amb el treball de projecte final de màster.

2014