UAB Divulga
UABDIVULGA is a popular science magazine of the Universitat Autònoma de Barcelona, ​​which currently includes interviews, theses, progress, issues in depth, a search engine news newsletter and links.
Latest additions:
2016-04-29
17:48

2 p, 146.0 KB
Com (no) parlar sobre adopció a Espanya / Frekko, Susan E. ; Leinaweaver, Jessaca B. ; Marre, Diana Departament d’Antropologia Social i Cultural (Universitat Autònoma de Barcelona.)
A Espanya, que fins el 2008 va tenir un dels índexs de natalitat més baixos del món i un dels més alts en adopcions internacionals, és difícil parlar sobre adopció en l’àmbit de la família, com així també en l’àmbit de les diferents professions i de la investigació relacionada.
amb la mateixa. Aquestes dificultats de comunicació, com ha.
demostrat aquesta investigació qualitativa, s’originen en la.
coexistència de dos ideals competitius sobre la relació existent entre la creació i el suport a la família i la comunicació sobre la mateixa.

2016
UAB divulga, Abril 2016, p. 1-2  
2016-04-29
17:20

2 p, 131.8 KB
Tires de paper per avaluar la toxicitat de l’aigua / Pujol, Feran Departament de Genètica i Microbiologia (Universitat Autònoma de Barcelona.) ; Vigués, Núria Departament de Genètica i Microbiologia (Universitat Autònoma de Barcelona.) ; Mas Gordi, Jordi Departament de Genètica i Microbiologia (Universitat Autònoma de Barcelona.)
Les tècniques d’anàlisis químiques utilitzades per analitzar mostres d’aigua que poden contenir diversos contaminants tenen certes limitacions. Investigadors del grup de Microbiologia Ambiental del Departament de Genètica i Microbiologia de la UAB han desenvolupat una tècnica senzilla i de baix cost per a la detecció de toxicitat en aigua. [...]
2016
UAB divulga, Abril 2016, p. 1-2  
2016-04-29
16:52

4 p, 182.0 KB
Trajectòries professionals i gènere; parlem de models de carrera en el desenvolupament professional femení? / Selva Olid, Clara Departament de Psicologia Social (Universitat Autònoma de Barcelona.)
La concepció de poder que rodeja els alts càrrecs de responsabilitat encara allunya, dificulta o dilata el camí de la dona cap a la cúspide organitzativa. Aquesta investigació, mitjançant dues sèries d’entrevistes semiestructurades realitzades a vuit dones en un lapse temporal de dotze anys, reconstrueix les seves trajectòries professionals i vitals i atén a les expectatives relatades en les primeres respecte a la realitat produïda a les segones. [...]
2016
UAB divulga, Abril 2016, p. 1-4  
2016-04-29
16:34

3 p, 146.2 KB
Simulacions computacionals justifiquen la presència de formaldehid i metanol a l’espai
El formaldehid i el metanol són les dues molècules basades en carboni més simples, i a partir d’elles es formen altres més complexes. Un estudi recent ha realitzat simulacions computacionals que han permès comprovar que la formació d’aquestes molècules es deu a la hidrogenació successiva a partir de la molècula més simple d’òxid de carboni, a partir de la qual s’afegirien àtoms d’hidrogen que generarien les molècules més grans. [...]
2016
UAB divulga, Abril 2016, p. 1-3  
2016-04-29
16:25

2 p, 149.6 KB
Biòpsia líquida per a la identificació de tumors cerebrals de forma menys invasiva i més efectiva / Seoane Suárez, Joan Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular (Universitat Autònoma de Barcelona.)
La caracterització molecular dels tumors dels pacients i l’estudi de la seva evolució amb el temps són decisius pel correcte tractament del càncer. Tradicionalment, els tumors cerebrals s’han analitzat a partir d’una biòpsia de teixit, que suposa un risc pel pacient i no sempre permet accedir a una part representativa del tumor. [...]
2016
UAB divulga, Abril 2016, p. 1-2  
2016-04-29
16:16

3 p, 198.6 KB
Escolaritat, coneixement local i memòria de treball: Un estudi sobre tres societats caçadores-recol·lectores contemporànies / Reyes García, Victoria (Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals)
Un estudi en poblacions indígenes caçadores-recol·lectores ubicades al Congo, Borneo i Bolívia ha permès evidenciar la diferència entre les formes d’adquisició de coneixement de persones escolaritzades i persones que posseeixen només coneixement de l’ambient local. [...]
2016
UAB divulga, Abril 2016, p. 1-3  
2016-04-29
15:56

4 p, 198.9 KB
Què passaria si l’energia solar fos realment barata? Un experiment mental en el "problema del canvi ambiental" / Bergh, Jeroen Van der (Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Folke, Carl ; Polasky, Stephen ; Scheffer, Marten ; Steffen, Will
Un estudi sobre el desenvolupament de futures energies ha demostrat la necessitat de considerar les conseqüències subjacents d’aquestes. Per això aborda tres possibles escenaris com són continuar amb la producció de petroli, el desenvolupament d’energia solar barata i un canvi gradual a una nova tecnologia renovable. [...]
2016
UAB divulga, Abril 2016, p. 1-4  
2016-04-07
20:05

2 p, 117.7 KB
Estratègies d’afrontament i símptomes depressius en el postpart / Gelabert Arbiol, Estel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Clínica i de la Salut)
Malgrat que la maternitat s’associa a benestar emocional, el període perinatal és una etapa de gran vulnerabilitat a patir algun problema psíquic. Al voltant d’un 10% de les mares tindran una depressió postpart, que afecta tant la mare com el futur desenvolupament de l’infant. [...]
2016
UAB divulga, Març 2016, p. 1-2  
2016-04-07
19:56

2 p, 133.7 KB
Antecedents d’abús emocional, físic i sexual i comorbiditat psiquiàtrica en pacients addictes / Daigre Blanco, Constanza (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Clínica i de la Salut)
Els trastorns mentals i l’addicció han estat temes de recurrent investigació, tanmateix, no s’han realitzat suficients estudis sobre la relació de les experiències de violència en pacients addictes. [...]
2016
UAB divulga, Març 2016, p. 1-2  
2016-04-07
19:36

3 p, 163.5 KB
Factors que influencien l’adopció i l’ús de les comunitats virtuals de pràctica clínica / Lacasta Tintorer, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina) ; Flayeh Beneyto, Souhel ; Manresa Domínguez, Josep Maria (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Infermeria) ; Torán Monserrat, Pere ; Jiménez Zarco, Ana ; Torrent Sellens, Joan ; Saigí Rubió, Francesc
L’any 2009 es va implementar a diferents centres mèdics de Badalona i Sant Adrià de Besòs ECOPIH, una plataforma de comunicació online entre professionals d’Atenció Primària i Atenció Especialitzada per tal d’establir un sistema de comunicació que permeti agilitzar i optimitzar l’atenció que reben els pacients. [...]
2016
UAB divulga, Març 2016, p. 1-3