UAB Divulga
UABDIVULGA is a popular science magazine of the Universitat Autònoma de Barcelona, ​​which currently includes interviews, theses, progress, issues in depth, a search engine news newsletter and links.
Latest additions:
2014-06-02
15:32

2 p, 101.4 KB
Comprensió de frases passives per part de pacients amb afàsia de Broca / Gavarró, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
Els pacients afectats d’afàsia de Broca no només pateixen dèficits en la producció del llenguatge, sinó que també tenen dificultats en la seva comprensió. Un recent estudi s’ha centrat en la comprensió de frases actives i passives amb complement agent explícit o sense ell en català i castellà, i ha establert que els afectats d’afàsia de Broca entenen perfectament les frases actives, però en canvi presenten dèficits de comprensió pel que fa a les passives, tinguin o no complement agent explícit.
2014
UAB divulga, Maig 2014, p. 1-1  
2014-06-02
15:28

1 p, 44.8 KB
Dinàmiques poblacionals i operacionals de biofiltres de dessulfuració de biogàs / Gabriel, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química)
El biogàs que s’obté a partir del tractament de residus acostuma a contenir compostos, com el sulfur d’hidrogen, que s’han d’eliminar mitjançant processos físics, químics o biològics, els quals es basen en l’activitat biològica de microorganismes capaços d’oxidar el sulfur d’hidrogen que creixen sobre un material de suport inert dins de bioreactors. [...]
2014
UAB divulga, Maig 2014, p. 1-1  
2014-06-02
15:20

1 p, 90.2 KB
El processament per altra pressió allarga la vida útil del formatge fresc comercial / Trujillo, Antonio José (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre Especial de Recerca Planta de Tecnologia dels Aliments)
L'Alta Pressió Hidrostàtica és una tecnologia capaç d'allargar la vida útil dels aliments alhora que manté les seves característiques nutricionals i organolèptiques. El CERPTA (UAB) ha realitzat un dels primers estudis d'aplicació d'aquesta tecnologia en formatge fresc comercial i ha aconseguit gairebé triplicar la vida útil d'aquest producte. [...]
2014
UAB divulga, Maig 2014, p. 1-1  
2014-06-02
15:17

2 p, 82.2 KB
És acceptable posar fi a la vida d’un pacient? / Raich, Rosa M. (Rosa Maria) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Clínica i de la Salut)
A Espanya, Portugal i França està prohibit per llei posar fi a la vida d’un pacient. Tot i això, diversos estudis han demostrat que moltes persones creuen que hauria d’estar permès en determinades circumstàncies. [...]
2014
UAB divulga, Maig 2014, p. 1-1  
2014-06-02
15:15

1 p, 44.0 KB
Factors que influeixen en la distribució geogràfica de la població / Nicolini, Rosella (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada)
Tradicionalment, la teoria econòmica ha explicat la distribució de la població en funció de la distància física respecte als centres d'interès. Un estudi proposa una nova metodologia que introdueix la idea de distància subjectiva, que també té en compte altres variables. [...]
2014
UAB divulga, Maig 2014, p. 1-1  
2014-06-02
15:10

2 p, 95.3 KB
Glissando : un corpus per a estudis prosòdics multidisciplinaris en espanyol i català / Gutiérrez, Yurena María ; Aguilar, Lourdes (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola)
La bibliografia actual sobre prosòdia mostra l’absència de corpus de parla extensos en llengua catalana i castellana que possibilitin l’estudi empíric de l’entonació d’aquests idiomes. El corpus Glissando pretén precisament omplir aquest buit i posar a l’abast de tothom gravacions de veu que permetin caracteritzar l’entonació de cada llengua, establir diferències segons diversos criteris (gènere, estil, registre, etc. [...]
2014
UAB divulga, Maig 2014, p. 1-1  
2014-06-02
15:06

1 p, 74.2 KB
Guanyen més diners els indígenes que han anat a l’escola o els que han viatjat més que la resta? / Ruiz Mallén, Isabel (Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals)
Un estudi realitzat amb tres grups ètnics de l’Amazònia brasilera sobre la influència de l’escolarització i dels viatges a zones urbanes en l’obtenció d’ingressos per part dels indígenes mostra que tots dos factors tenen un impacte positiu. [...]
2014
UAB divulga, Maig 2014, p. 1-1  
2014-06-02
15:01

2 p, 49.5 KB
Identificat un nou mecanisme pel qual un patogen genera resistència als antibiòtics / Barbé García, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia) ; Aranda Rodríguez, Jesús (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia)
Els pacients hospitalitzats, especialment els malalts crítics, són susceptibles a l’acció del microorganisme Acinetobacter baumannii, que pot provocar infeccions greus com septicèmia, pneumònia o meningitis i que té una gran capacitat de desenvolupar resistències a pràcticament tots els antibiòtics en ús clínic. [...]
2014
UAB divulga, Maig 2014, p. 1-2  
2014-06-02
14:57

2 p, 43.5 KB
Influència de l'ètnia en el comportament farmacocinètic dels antibiòtics / Barrantes-González, Melisa (Hospital del Mar (Barcelona, Catalunya). Servei de Farmàcia) ; Grau Cerrato, Santiago (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia)
Un estudi retrospectiu realitzat a l'Hospital del Mar ha investigat la relació entre l'antibiòtic amikacina i l'ètnia dels pacients tractats amb ell entre gener de 2003 i desembre de 2010. Els resultats mostren una menor concentració en sang i una major eliminació del medicament en pacients magribins respecte d’altres pacients. [...]
2014
UAB divulga, Maig 2014, p. 1-2  
2014-06-02
14:48

2 p, 86.2 KB
L’atenció de les rates cap a les seves cries les protegeix contra l’estrès quan són adultes / Nadal i Alemany, Roser (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Neurociències (INc))
Un estudi amb rates mostra que davant d’una situació d’estrès ambiental, la mare augmenta la seva conducta materna cap a les cries, per intentar compensar l’estrès ambiental rebut. Quan són adultes, aquestes cries tenen una menor reactivitat endocrina a l’estrès, afronten més activament noves situacions estressants i manifesten menys interès per situacions noves. [...]
2014
UAB divulga, Maig 2014, p. 1-1