Datasets


Conjunts de dades finals de recerca o dades associades a una publicació dels grups i centres de recerca de la UAB. El programa H2020 estableix que, a partir de 2017, els datasets que siguin el resultat d’un projecte finançat s’hauran de publicar, per defecte, en obert, complint els criteris FAIR (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable) 

Darreres entrades: