Grup de Recerca en Infància i Adolescència en Risc Social (IARS)

IARS és un grup de recerca interdisciplinar i interuniversitari que va néixer amb la voluntat de contribuir al desenvolupament de l’acció socioeducativa en l’àmbit de la Infància i l’Adolescència en Risc Social des de la recerca. El grup està format per acadèmics i professionals investigadors que volen aportar estudis i dades que permetin als professionals i als responsables polítics avançar vers una millor atenció i protecció a la infància basant-se en l’evidència empírica, tal com s’està reclamant des de diferents fòrums internacionals. Tot i que en les últimes dècades s’ha avançat molt en l’atenció als infants i joves en risc social, encara hi ha molts obstacles que dificulten a aquest joves una inserció social i laboral exitosa. És per això que la confluència dels esforços de tots els agents socials, professionals, investigadors i gestors és més necessària que mai.

Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2024-03-13
22:29
28 p, 623.9 KB Children's Emotional and Behavioral Response Following a Migration : A Scoping Review / Salazar Andrade, Alejandra (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Sala Roca, Josefina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Teories de l'Educació i Pedagogia Social) ; Rodríguez Pérez, Sara (Universidad de Oviedo)
Background: Migration is a present and pressing phenomenon globally, climate change and political instability continue to rise, and increasingly, populations will be forced to relocate. Efficient strategies must be in place to aid the transition of vulnerable populations - such as children - and designed based on an understanding of their particular needs and risks.
Aim of the review: This article reviewed recent research regarding the mental health of migrant children identifying a wide array of common characteristics to their emotional and behavioral responses following a migration and compiled an extensive list of protective and risk factors. [...]

2023 - 10.1016/j.jmh.2023.100176
Journal of Migration and Health, Vol. 7 (2023)  
2024-03-12
22:11
13 p, 356.1 KB Maternidades tuteladas : vivencias y proyecciones de emancipación de jóvenes madres dentro del sistema de protección catalán / Faustino, Rita ; Sala-Roca, Josefina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Teories de l'Educació i Pedagogia Social) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Infància i Adolescència en Risc Social - IARS
Este trabajo colectivo sobre el tránsito a la vida adulta de jóvenes egresados de sistemas de protección y jóvenes vulnerables compila una serie de capítulos con información actual, relevante, en ocasiones impactante y con reflexiones sobre ese periodo vital y sus protagonistas. [...]
Madrid Dyckinson 2022
El tránsito a la vida adulta de jóvenes de sistemas de protección y jóvenes vulnerables, 2022, p. 81-93  
2024-03-12
22:05
14 p, 428.0 KB La preparación para la autonomía de las personas jóvenes tuteladas : resultados preliminares del proyecto CALEAMI / Arnau-Sabatés, Laura (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Teories de l'Educació i Pedagogia Social) ; Sanz Escutia, Clara (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Sala Roca, Josefina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Teories de l'Educació i Pedagogia Social) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Infància i Adolescència en Risc Social - IARS
Este trabajo colectivo sobre el tránsito a la vida adulta de jóvenes egresados de sistemas de protección y jóvenes vulnerables compila una serie de capítulos con información actual, relevante, en ocasiones impactante y con reflexiones sobre ese periodo vital y sus protagonistas. [...]
Madrid Dyckinson 2022
El tránsito a la vida adulta de jóvenes de sistemas de protección y jóvenes vulnerables, 2022, p. 27-40  
2023-11-15
10:04
36 p, 1004.9 KB Projecte CALEAMI. Estudi longitudinal de la transició dels joves tutelats a la vida independent / Arnau-Sabatés, Laura (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Sala Roca, Josefina (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Catalunya. Departament de Drets Socials ; Federació d'Entitats amb Projectes i Pisos Assistits (FEPA)
El projecte CALEAMI (acrònim en anglès de «Care Leavers Moving into Adulthood», «Transició a la vida adulta dels joves tutelats») neix de la col·laboració entre la Federació d'Entitats amb Projectesi Pisos Assistits(FEPA), el Grup de Recerca en Infància i Adolescència en Risc Social de la Universitat Autònoma de Barcelona (IARS) i la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), amb la finalitat d'analitzar la preparació i la transició a la vida adulta dels joves tutelats a Catalunya. [...]
2023
3 documents
2023-09-18
12:41
5 p, 226.1 KB Sistema de indicadores para la evaluación de los resultados e impacto de los programas y apoyos para la transición de las personas jóvenes tuteladas y egresadas a la vida independiente
Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
2 documents
2023-05-23
17:00
26 p, 654.4 KB Evidencias de validez criterial del Test Situacional de Desarrollo de las Competencias Básicas de Empleabilidad / Jariot, Mercè (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Sala Roca, Josefina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Teories de l'Educació i Pedagogia Social) ; Arnau-Sabatés, Laura (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Teories de l'Educació i Pedagogia Social) ; Ortega, Daniel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada)
Las competencias básicas de empleabilidad son clave para que los jóvenes puedan acceder y mantenerse activos en el mercado laboral, especialmente en un contexto de escasez de empleo. Este estudio presenta la validación criterial de un test diseñado para evaluar el Desarrollo de las Competencias Básicas de Empleabilidad (DCBE) de los jóvenes en edad prelaboral y durante la educación obligatoria. [...]
Basic employability competencesare key for young people to access and remain active in the labour market, especially in a context of job scarcity. This study presents the criteria validation of a test designed to assess the Development of Basic Employability Competences (DCBE) among young people of pre-employment age during compulsory education. [...]

2022 - 10.25115/ejrep.v20i57.5088
Revista electrónica de investigación psicoeducativa y psicopedagógica, Vol. 20(2) Núm. 57 (2022), p. 377-402  
2023-02-22
16:10
4 p, 112.8 KB Instrumentos de Evaluación e Investigación en Pedagogía Social : presentación del monográfico / Arnau-Sabatés, Laura (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Jariot, Mercè (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Sala Roca, Josefina (Universitat Autònoma de Barcelona)
Presentación del monográfico Instrumentos de Evaluación e investigación en Pedagogía Social.
Presentation of the monograph Evaluation and Research Instruments in Social Pedagogy.

Sociedad Iberoamericana de Pedagogia Social, 2021 - 10.7179/PSRI_2021.37.00
Pedagogía social, Núm. 37 (2021) , p. 17-19
2 documents
2023-02-14
16:09
16 p, 299.3 KB Análisis del modelo teórico del test situacional de desarrollo de competencias básicas de empleabilidad : la perspectiva de los trabajadores / Jariot, Mercè (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Sala Roca, Josefina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Teories de l'Educació i Pedagogia Social) ; Arnau-Sabatés, Laura (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Teories de l'Educació i Pedagogia Social) ; Marzo Arpón, Maite (Universitat Ramon Llull. Departament d'Educació social i treball social)
El objetivo de este estudio es analizar desde la perspectiva de los trabajadores el modelo de empleabilidad del grupo de investigación IARS vinculado al Test Situacional de Desarrollo de las competencias Básicas de empleabilidad. [...]
The aim of this study is to analyse, from the workers' perspective, the employability model developed by the research group IARS linked to the Situational Test for measuring the Development of Basic Employability Competences (Test Situacional de Desarrollo de las Competencias Básicas de Empleabilidad). [...]
O objetivo deste estudo é analisar sob a ótica dos trabalhadores o modelo de empregabilidade do grupo de investigação IARS vinculado ao Teste Situacional para o Desenvolvimento de Competências Básicas de Empregabilidade. [...]

Sociedad Iberoamericana de Pedagogia Social, 2021 - 10.7179/PSRI_2021.37.01
Pedagogía social, Núm. 37 (2021) p. 23-38
2 documents
2023-02-13
17:15
14 p, 230.0 KB Los recursos residenciales para la transición hacia la vida adulta de los jóvenes tutelados en Cataluña / Comasòlivas Moya, Antonio (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Sala Roca, Josefina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Teories de l'Educació i Pedagogia Social) ; Marzo Arpón, Maite (Universitat Ramon Llull)
Los jóvenes tutelados y extutelados en Cataluña pueden acceder al programa de vivienda de apoyo a la emancipación desde los 16 a los 21 años. El objetivo de este estudio es describir los recursos residenciales de transición a la vida adulta para los jóvenes extutelados en Cataluña, así como el perfil de los jóvenes, sus educadores y la labor que en éstos se realiza. [...]
In Catalonia, Youths in care and Care leavers can apply for a housing program from 16 up to 21 to support their emancipation process. The aim of this study is to describe the housing program for transitioning to adult life for former foster youths in Catalonia, as well as the profile of young people, their educators and the work carried out in them. [...]
Os jovens tutelados e extutelados em Catalunha podem aceder ao programa resi¬dencial de apoio à emancipação dos os 16 aos 21 anos. O objectivo deste estudo é descrever os recursos residenciais de transição à vida adulta para os jovens extutelados em Catalunha, bem como definir o perfil dos jovens, dos educado¬res e o trabalho que estes realizam. [...]

Sociedad Iberoamericana de Pedagogia Social, 2018 - 10.7179/PSRI_2018.31.10
Pedagogía social, Núm. 31 (2018) , p. 125-137
2 documents
2023-02-09
11:54
21 p, 142.5 KB Hacia una nueva conceptualización del control parental desde la teoría de la autodeterminación / Rodríguez Menéndez, María Carmen (Universidad de Oviedo. Departamento de Ciencias de la Educación) ; Viñuela-Hernández, Ma. Paulina (Universidad de Oviedo. Departamento de Ciencias de la Educación) ; Rodríguez Pérez, Sara (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Teories de l'Educació i Pedagogia Social)
Research developed on parental educational styles, specifically research that has studied the «parental control» dimension, has been carried out on a variety of conceptualizations of this concept. This heterogeneity in the use of the concept has had a direct effect on results of the research. [...]
Las investigaciones desarrolladas sobre los estilos educativos parentales, específicamente, aquellas en las que se aborda el estudio del «control parental», se han realizado sobre múltiples conceptualizaciones de este término. [...]
La recherché sur les styles d'éducation des parents, en particulier, ceux dans lesquels l'étude du «contrôle parental» est abordée, a été réalisée sur de multiples conceptualisations de ce terme. [...]

Ediciones Universidad de Salamanca 2018 - 10.14201/teoredu301179199
Teoría de la educación, Vol. 30 Núm. 1 (2018) , p. 179-199