Institut d'Història de la Ciència (IHC)
L’IHC culmina una llarga trajectòria de recerca i docència en Història de la Ciència a la UAB: des de la creació, el 1983, del Seminari d'Història de les Ciències, la seva transformació en Centre d'Història de la Ciència (CEHIC) el 1995, fins a la seva conversió actual en institut de recerca propi. La tasca de l’IHC es centra en la docència en els diferents cicles universitaris (grau, màster i doctorat) i la recerca en la Història de la Ciència dels segles XIX i XX, des de diverses perspectives: les relacions entre la ciència, la política i el poder; el paper dels públics de la ciència com agent actius de construcció de coneixement; la dimensió material, espacial i urbana de la ciència; la història dels processos de medicalització i la de les ciències humanes; i les relacions entre ciència, salut i gènere. L’IHC s’ocupa també de les relacions de la història de la ciència amb disciplines afins com la filosofia, l’antropologia, la sociologia o els Science and Technology Studies (STS).
Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2024-04-06
09:32
12 p, 3.6 MB Ciencia y crisis : auge de la tecnocracia y empoderamiento de sus resistencias (1914-2011) / García Reyes, Juan Carlos (Institució Milà i Fontanals) ; Sastre-Juan, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Història de la Ciència) ; Valentines-Álvarez, Jaume (Universitat Politècnica de Catalunya)
Este ensayo aborda las relaciones entre ciencia y crisis a lo largo del siglo XX, desde las crisis de principios de siglo que culminaron en el crack de 1929 hasta la actual crisis financiera. En la sociedad contemporánea la ciencia ha suscitado malestar y ha sido vista como una amenaza a la civilización y un factor de crisis (el caso más extremo serían los hongos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, pero hay muchos más ejemplos que van desde la automatización hasta la manipulación genética); pero al mismo tiempo la ciencia ha sido reiteradamente invocada como solución a las crisis atribuidas a la volubilidad y el capricho irracionales de la humanidad, y los expertos científicos han sido señalados como los únicos capaces de gestionar los problemas sociales. [...]
2012
Ecléctica. Revista de Estudios Culturales, Núm. 1 (2012) , p. 52-63  
2024-04-06
09:32
8 p, 132.2 KB Estris del segle XXI per a instruments del XIX : la cultura material de la ciència de la universitat a la secundària / Valentines-Álvarez, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Història de la Ciència)
ICT tools can help to develop new pedagogic practices? How? What kind? Which potentialities for the popularization of the material culture of engineering these technologies hold? And for its study and its construction? How we can use the sources and resources of a university heritage web in a high school classroom? How we can use them for breaking disciplinary barriers? These are some of the questions that will arise.
2009 - 10.2436/20.2006.01.129
Actes d'història de la ciència i de la tècnica, Vol. 2, Núm. 1 (2009) , p. 451-458  
2024-04-06
09:32
4 p, 153.9 KB Refugis i la construcció infantil de la ciència / Valentines-Álvarez, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Història de la Ciència)
La Carmeta és una nena com vosaltres. Li agrada jugar, anar a l'escola, estar amb els de casa. . . però viu en una ciutat, Barcelona, que pateix una guerra. Els avions descarreguen les seves bombes i la Carmeta, i molta altra gent, ha de col·laborar a construir refugis. [...]
Barcelona : Generalitat de Catalunya. Departament de Justicia, 2019 (Memòria dibuixada ; 2)
El cel sota terra, 2019  
2024-04-03
05:17
3 p, 561.0 KB História urbana das ciências em Lisboa : a relevância das práticas (tecno)científicas para a (re)escrita da história contemporânea / Sastre-Juan, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Història de la Ciència)
2022 - 10.1590/s0104-59702022000100017
História, ciências, saúde-Manguinhos, Vol. 29 Núm. 1 (Jan.-Mar. 2022) , p. 292-294  
2024-04-03
05:17
6 p, 336.9 KB Benvinguda Sra. Exposició! : arts manuals i habilitats historiogràfiques contra la militarització i nuclearització del món. Exposició ¡Bienvenido Mr. Palomares! Radiografías fenomenológicas y filogenéticas de la nuclearización española: Crónica sobre el blanqueamiento del fetichismo nuclear. Biblioteca de Ciència i Tecnologia, Universitat Autònoma de Barcelona, 29 de maig - 30 de juny de 2023 / Valentines-Álvarez, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Història de la Ciència)
2023
Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnica, Vol. 16 (2023) , p. 371-376  
2023-11-13
11:55
10 p, 175.9 KB Reglament de l'Institut d'Història de la Ciència (IHC) / Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Història de la Ciència
Reglament de funcionament de l'Institut d'Història de la Ciència (iHC), institut propi de la UAB. Aquest reglament va ser aprovat per Acord del Consell de Govern de 14 de març de 2013 i modificat per acord de 17 de març de 2021.
2021  
2023-07-20
06:18
240 p, 24.8 MB La Agrupación Astronómica de Sabadell y la astronomía amateur en Catalunya (1970-1980) / Romero Miranda, Luis ; Roqué, Xavier, dir. ; Ruiz Castell, Pedro, dir.
A la dècada de 1970, l'Agrupació Astronòmica de Sabadell (AAS) es va convertir en la major associació astronòmica d'Espanya. Les seves activitats, centrades des de la seva fundació al 1960 en la divulgació, van adquirir caràcter científic i es van difondre a l'estranger. [...]
En la década de 1970, la Agrupación Astronómica de Sabadell (AAS) se convirtió en la mayor asociación astronómica de España. Sus actividades, centradas desde su fundación en 1960 en la divulgación, adquirieron carácter científico y se difundieron en el extranjero. [...]
In the 1970s, the Agrupación Astronómica de Sabadell (AAS) became the largest astronomical association in Spain. Its activities, focused since its foundation in 1960 on popularization, acquired a scientific character and were disseminated abroad. [...]

2023  
2023-07-20
06:17
14.0 MB Aspiraciones psicológicas en el aula : maestros midiendo la inteligencia infantil en españa (1900-1934) / Núñez Araya, Génesis ; Mülberger, Annette, dir.
Aquesta tesi doctoral estudia el mesurament de la intel·ligència, com una pràctica de la qual es va apropiar el col·lectiu de mestres espanyols al primer terç del segle XX. He analitzat aquest procés a través de la incorporació gradual d'una formació psicològica cada vegada més actualitzada i pràctica. [...]
La presente tesis doctoral estudia la medición de la inteligencia, como una práctica de la que se apropió el colectivo de maestros españoles en el primer tercio del siglo XX. He analizado este proceso a través de la paulatina incorporación de una formación psicológica cada vez más actualizada y práctica. [...]
This doctoral thesis studies the measurement of intelligence, practiced by Spanish teachers in the first third of the 20th century. I have analyzed this appropriation process through the gradual incorporation a psychological training that was increasingly up-dated and practical oriented. [...]

2023  
2023-05-22
07:47
5.4 MB Cultura material i ensenyament de l'anatomia a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, 1860s-1940s / Torres Gallardo, Begoña ; Morente Parra, María Isabel, dir. ; Zarzoso, Alfons, dir. ; Nieto-Galan, Agustí, dir.
En aquesta tesi s'estudia i analitza la materialitat emprada en l'ensenyament de la medicina de la Universitat de Barcelona des dels anys 60 del segle XIX als anys 40 del segle XX. És a dir, el període d'instauració i consolidació d'una nova universitat impulsada per l'Estat liberal espanyol i de creació d'un nou model d'ensenyament superior de la medicina, on l'anatomia juga un paper central al mateix temps que redefineix els seus continguts disciplinars. [...]
En esta tesis se estudia y analiza la materialidad utilizada en la enseñanza de la medicina de la Universidad de Barcelona desde los años 60 del siglo XIX a los años 40 del siglo XX. Es decir, el período de instauración y consolidación de una nueva universidad impulsada por el Estado liberal español y de creación de un nuevo modelo de enseñanza superior de la medicina, donde la anatomía juega un papel central al mismo tiempo que redefine sus contenidos disciplinares. [...]
In this thesis, it is studied and analysed the materiality used in the teaching of medicine at the University of Barcelona from the 60s of the 19th century to the 40s of the 20th century. In other words, the period of establishment and consolidation of a new university promoted by the Spanish liberal state and creation of a new educational model of medicine, where anatomy plays a central role and, at the same time, redefines its disciplinary contents. [...]

2022  
2023-05-22
07:47
937.3 KB Computational intractability, artificial intelligence, and the Cold War / Poveda Figueroa, Javier Ramiro ; Kurt Sturm, Thomas, dir.
Aquesta tesi té com a objectiu explicar el descobriment de la intractibilitat computacional fora de la intel·ligència artificial durant la Guerra Freda. La intractibilitat computacional és un concepte descobert en la lògica matemàtica que explica si un algorisme informàtic no pot resoldre un problema particular en un temps raonable (P) o no (NP). [...]
Esta tesis tiene como objetivo explicar el descubrimiento de la intratabilidad computacional fuera de la inteligencia artificial durante la Guerra Fría. La intratabilidad computacional es un concepto descubierto en la lógica matemática que explica si un algoritmo informático no puede resolver un problema particular en un tiempo razonable (P) o no (NP). [...]
This thesis aims to explain the discovery of computational intractability outside artificial intelligence during the Cold War. Computational intractability is a concept discovered in mathematical logic which explains whether a computer algorithm cannot solve a particular problem in a reasonable amount of time (P) or not (NP). [...]

2022  
Enfocat a:
Jordi Bigues - Fons Palomares (380)
Antoni Lloret (254)
Ramón Ortiz Fornaguera (429)
Ramón Ortiz Fornaguera. Correspondència (298) Ramón Ortiz Fornaguera. Documents (83) Ramón Ortiz Fornaguera. Treballs originals (48)
Pedro Pascual (3,346)
Pedro Pascual, apunts (43) Pedro Pascual, correspondència (3,303)
Ferran Sunyer i Balaguer (1,159)
Ferran Sunyer i Balaguer, correspondència (1,159)
Miquel Tomàs Ondiviela  (263)