ERC Synergy grant - 2013 - 610028: Quantify the responses of ecosystems and society in a world increasingly rich in N and C but limited in Phosphorus

El fòsfor (P) és un element confinat i finit a la terra, i la perspectiva que es limiti l’accés als seus recursos explotables ja ha desencadenat conflictes geopolítics. A diferència del que passa amb el P, en la majoria d’ecosistemes del planeta s’està produint un ràpid augment de la disponibilitat de carboni (C) i de nitrogen (N). El canvi imminent en l'estequiometria dels elements disponibles que en resulta no té cap equivalent en la història de la Terra i tindrà conseqüències profundes i encara desconegudes per a la vida, el sistema terrestre i la societat humana. Les desviacions que s’estan produint en els balanços de C:N:P als ecosistemes fer força afectaran l'estructura, la funció i la diversitat del sistema terrestre. La crisi en el mercat del P podria pressionar el sistema alimentari mundial i provocar un efecte ambiental en cadena, que abastaria des de l'expansió de terres agrícoles fins a canvis induïts per l’encariment del P en la gestió de la terra, la qual cosa agreujaria encara més el desequilibri estequiomètric en els recursos. No obstant això, els impactes d'aquesta pertorbació humana sense precedents en l'estequiometria elemental són encara un misteri per a la ciència. El projecte IMBALANCE-P proporcionarà una millora en la comprensió i previsió quantitativa d’aquests impactes que permetran desenvolupar una sèrie de polítiques encaminades a disminuir els riscos i a mitigar les conseqüències dels desequilibris estequiomètrics. S’empraran alguns dels models d'avaluació integrada i del sistema terrestre més importants d'Europa, calibrats utilitzant dades de limitació de nutrients en l'ecosistema obtinguts en experiments de camp. El projecte establirà un procés internacional de base científica en la diplomàcia del P.

Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2018-04-25
13:17
Soil microbial CNP and respiration responses to organic matter and nutrient additions: evidence from a tropical soil incubation / Soong, Jennifer L. (Universiteit Antwerpen. Departement Biologie) ; Marañón-Jiménez, Sara (Universidad de Granada. Departamento de Física Aplicada) ; Cotrufo, M. Francesca (Colorado State University. Natural Resource Ecology Laboratory) ; Boeckx, Pascal (University of Ghent. Isotope Biosciencie Laboratory) ; Bode, Samuel (University of Ghent. Isotope Biosciencie Laboratory) ; Guenet, Bertand (Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement) ; Peñuelas, Josep (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Richter, Andreas (Universität Wien. Institut für Mikrobiologie und Ecosystem Wissenschaft) ; Stahl, Clément (Institut national de la recherche agronomique) ; Verbruggen, Erik (Universiteit Antwerpen. Departement Biologie) ; Janssens, Ivan A. (Universiteit Antwerpen. Departement Biologie)
Soil nutrient availability has a strong influence on the fate of soil carbon (C) during microbial decomposition, contributing to Earth’s C balance. While nutrient availability itself can impact microbial physiology and C partitioning between biomass and respiration during soil organic matter decomposition, the availability of labile C inputs may mediate the response of microorganisms to nutrient additions. [...]
2018 - 10.1016/j.soilbio.2018.04.011
Soil biology and biogeochemistry, Vol. 122 (July 2018) , p. 141-149  
2018-04-25
13:11
Geothermally warmed soils reveal persistent increases in the respiratory costs of soil microbes contributing to substantial C losses / Marañón-Jiménez, Sara (Universidad de Granada. Departamento de Física Aplicada) ; Soong, Jennifer L. (University of Antwerp. Department of Biology) ; Leblans, Niki I. W. (Universiteit Antwerpen. Departement Biologie) ; Sigurdsson, Bjarni D. (Landbúnaðarháskóli Íslands) ; Peñuelas, Josep (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Richter, Andreas (Universität Wien. Institut für Mikrobiologie und Ecosystem Wissenschaft) ; Asensio Abella, Ma. Dolores (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Fransen, E. (University of Antwerp. StatUa Center for Statistics)
Increasing temperatures can accelerate soil organic matter decomposition and release large amounts of CO₂ to the atmosphere, potentially inducing positive warming feedbacks. Alterations to the temperature sensitivity and physiological functioning of soil microorganisms may play a key role in these carbon (C) losses. [...]
2018 - 10.1007/s10533-018-0443-0
Biogeochemistry, First published online April 2018  
2018-04-25
13:04
Long-term experimental drought combined with natural extremes accelerate vegetation shift in a Mediterranean holm oak forest / Liu, Daijun (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Ogaya Inurrigarro, Romà (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Barbeta i Margarit, Adrià (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Yang, Xiaohong (Xi nan da xue (China). Key Laboratory of Horticulture Science for Southern Mountainous Regions.) ; Peñuelas, Josep (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals)
Increasing drought combined with natural extremes are expected to accelerate forest die-off and shifts in vegetation in the Mediterranean Basin. However, fewer studies have explored these climate-driven changes in forest ecosystems. [...]
2018 - 10.1016/j.envexpbot.2018.02.008
Environmental and experimental botany, Vol. 151 (July 2018) , p. 1-11  
2018-04-25
12:57
16 p, 17.4 MB A MODIS photochemical reflectance index (PRI) as an estimator of isoprene emissions in a temperate deciduous forest / Filella Cubells, Iolanda (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Zhang, Chao (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Seco Guix, Roger (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Potosnak, Mark (DePaul University. Department of Environmental Science and Studies) ; Guenther, Alex (University of California. Department of Earth System Science) ; Karl, Thomas (University of Innsbruck. Institute of Atmospheric and Cryospheric Sciences) ; Gamon, John A. (University of Nebraska-Lincoln. School of Natural Resources) ; Pallardy, Stephen (University of Missouri. Department of Forestry) ; Gu, Lianhong (Oak Ridge National Laboratory. Environmental Sciences Division) ; Kim, Saewung (University of California. Department of Earth System Science) ; Balzarolo, Manuela (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Fernández-Martínez, Marcos (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Peñuelas, Josep (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals)
The quantification of isoprene and monoterpene emissions at the ecosystem level with available models and field measurements is not entirely satisfactory. Remote-sensing techniques can extend the spatial and temporal assessment of isoprenoid fluxes. [...]
2018 - 10.3390/rs10040557
Remote sensing, Vol. 10, No. 4 (April 2018) , art. 557  
2018-04-25
12:55
12 p, 1.7 MB Identification and characterization of inorganic‑phosphate‑solubilizing bacteria from agricultural fields with a rapid isolation method / Zheng, Bang-Xiao (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Ibrahim, Muhammad (Chinese Academy of Sciences. Key Laboratory of Urban Environment and Health) ; Zhang, Ding-Peng (un Yat-sen University. State Key Laboratory of Biocontrol) ; Bi, Qing-Fang (Chinese Academy of Sciences. Key Laboratory of Urban Environment and Health) ; Li, Hong-Zhe (Chinese Academy of Sciences. Key Laboratory of Urban Environment and Health) ; Zhou, Guo-Wei (Chinese Academy of Sciences. State Key Laboratory of Urban and Regional Ecology) ; Ding, Kai (Chinese Academy of Sciences. State Key Laboratory of Urban and Regional Ecology) ; Peñuelas, Josep (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Zhu, Yong-Guan (Chinese Academy of Sciences. Key Laboratory of Urban Environment and Health) ; Yang, Xiao-Ru (Chinese Academy of Sciences. Key Laboratory of Urban Environment and Health)
The ability to solubilize fixed inorganic phosphorus (P) for plant growth is important for increasing crop yield. More P can be released by inoculating soil with inorganic-phosphate-solubilizing bacteria (iPSBs). [...]
2018
AMB express, Vol. 8, issue 47 (March 2018)  
2018-04-25
12:50
9 p, 1.4 MB How to spend a dwindling greenhouse gas budget / Obersteiner, Michael (International Institute for Applied Systems Analysis. Ecosystems Services and Management) ; Bednar, Johannes (International Institute for Applied Systems Analysis. Ecosystems Services and Management) ; Wagner, Fabian (International Institute for Applied Systems Analysis. Ecosystems Services and Management) ; Gasser, Thomas (International Institute for Applied Systems Analysis. Ecosystems Services and Management) ; Ciais, Philippe (Laboratoire des Sciences du Climat et de L’Environnement) ; Forsell, Nicklas (International Institute for Applied Systems Analysis. Ecosystems Services and Management) ; Frank, Stefan (International Institute for Applied Systems Analysis. Ecosystems Services and Management) ; Havlik, Petr (International Institute for Applied Systems Analysis. Ecosystems Services and Management) ; Valin, Hugo (International Institute for Applied Systems Analysis. Ecosystems Services and Management) ; Janssens, Ivan A. (Universiteit Antwerpen. Departement Biologie) ; Peñuelas, Josep (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Schmidt-Traub, Guido (Sustainable Development Solutions Network)
The Paris Agreement is based on emission scenarios that move from a sluggish phase-out of fossil fuels to large-scale late-century negative emissions. Alternative pathways of early deployment of negative emission technologies need to be considered to ensure that climate targets are reached safely and sustainably.
2018 - 10.1038/s41558-017-0045-1
Nature climate change, Vol. 8 (Jan. 2018) , p. 7-10  
2018-04-25
12:32
Spatial variation of soil CO₂, CH₄ and N₂O fluxes across 1 topographical positions in tropical forests of the Guiana Shield / Courtois, Elodie A. (Universiteit Antwerpen. Departement Biologie) ; Stahl, Clément (Universiteit Antwerpen. Departement Biologie) ; Van den -Berge, Joke (Universiteit Antwerpen. Departement Biologie) ; Bréchet, Laëtitia (Universiteit Antwerpen. Departement Biologie) ; Van Langenhove, Leandro (Universiteit Antwerpen. Departement Biologie) ; Richter, Andreas (Universität Wien. Institut für Mikrobiologie und Ecosystem Wissenschaf) ; Urbina Barreto, Ifigenia (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Soong, Jennifer L. (Universiteit Antwerpen. Departement Biologie) ; Peñuelas, Josep (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Janssens, Ivan A. (Universiteit Antwerpen. Departement Biologie)
The spatial variation of soil greenhouse gas fluxes (GHG; carbon dioxide—CO₂, methane—CH₄ and nitrous oxide—N₂O) remains poorly understood in highly complex ecosystems such as tropical forests. [...]
2018 - 10.1007/s10021-018-0232-6
Ecosystems, First online 28 February 2018  
2018-04-25
12:25
On the causes of trends in the seasonal amplitude of atmospheric CO₂ / Piao, Shilong (Sino-French Institute for Earth System Science) ; Liu, Zhuo (Sino-French Institute for Earth System Science) ; Wang, Yilong (Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environment) ; Ciais, Philippe (Laboratoire des Sciences du Climat et de L’Environnement) ; Yao, Yitong (Sino-French Institute for Earth System Science) ; Peng, Shushi (Sino-French Institute for Earth System Science) ; Chevallier, Frédéric (Laboratoire des Sciences du Climat et de L’Environnement) ; Friedlingstein, Pierre (University of Exeter. College of Engineering, Mathematics and Physical Sciences) ; Janssens, Ivan A. (Universiteit Antwerpen. Departement Biologie) ; Peñuelas, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Sitch, Stephen (University of Exeter. College of Engineering, Mathematics and Physical Sciences) ; Wang, Tao (Zhongguo ke xue yuan. Institute of Tibetan Plateau Research)
No consensus has yet been reached on the major factors driving the observed increase in the seasonal amplitude of atmospheric CO₂ in the northern latitudes. In this study, we used atmospheric CO₂ records from 26 northern hemisphere stations with a temporal coverage longer than 15 years, and an atmospheric transport model prescribed with net biome productivity (NBP) from an ensemble of nine terrestrial ecosystem models, to attribute change in the seasonal amplitude of atmospheric CO₂. [...]
2018 - 10.1111/gcb.13909
Global change biology, Vol. 24, issue 2 (Feb. 2018) , p. 608-616
2 documents
2018-04-25
11:30
21 p, 4.0 MB ORCHIDEE-SOM : modeling soil organic carbon (SOC) and dissolved organic carbon (DOC) dynamics along vertical soil profiles in Europe / Camino Serrano, Marta (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Guenet, Bertrand (Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement) ; Luyssaert, Sebastiaan (University Amsterdam. Department of Ecological Sciences) ; Ciais, Philippe (Laboratoire des Sciences du Climat et de L’Environnement) ; Bastrikov, Vladislav (Laboratoire des Sciences du Climat et de L’Environnement) ; De Vos, Bruno (INBO. Research Institute for Nature and Forest) ; Gielen, Bert (University of Antwerp. Department of Biology) ; Gleixner, Gerd (Max Planck Institute for Biogeochemistry) ; Jornet-Puig, Albert (Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environment) ; Kaiser, Klaus (Martin Luther University. Soil Science and Soil Protection) ; Kothawala, Dolly (Evolutionary Biology Centre. Department of Limnology) ; Lauerwald, Ronny (University of Exeter. College of Engineering, Mathematics and Physical Sciences) ; Peñuelas, Josep (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Schrumpf, Marion (Max Planck Institute for Biogeochemistry) ; Vicca, Sara (Universiteit Antwerpen. Departement Biology) ; Vuichard, Nicolas (Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environment) ; Walmsley, David (Leuphana Universität Lüneburg. Institute of Ecology, Faculty of Sustainability) ; Janssens, Ivan A. (Universiteit Antwerpen. Departement Biology)
Current land surface models (LSMs) typically represent soils in a very simplistic way, assuming soil organic carbon (SOC) as a bulk, and thus impeding a correct representation of deep soil carbon dynamics. [...]
2018 - 10.5194/gmd-11-937-2018
Geoscientific model development, Vol. 11, issue 3 (March 2018) , p. 937-957  
2018-04-25
11:22
The large mean body size of mammalian herbivores explains the productivity paradox during the last glacial maximum / Zhu, Dan (Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement) ; Ciais, Philippe (Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement) ; Chang, Jinfeng (Laboratoire des Sciences du Climat et de L’Environnement) ; Krinner, Gerhard (Université Grenoble Alpes. Institut de Géosciences de l’Environnement) ; Peng, Shushi (Sino-French Institute for Earth System Science) ; Viovy, Nicolas (Laboratoire des Sciences du Climat et de L’Environnement) ; Peñuelas, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Zimov, Sergey (Tikhookeanskiĭ institut geografii (Rossiĭskai︠a︡ akademii︠a︡ nauk))
Large herbivores are a major agent in ecosystems, influencing vegetation structure, and carbon and nutrient flows. During the last glacial period, a mammoth steppe ecosystem prevailed in the unglaciated northern lands, supporting a high diversity and density of megafaunal herbivores. [...]
2018 - 10.1038/s41559-018-0481-y
Nature ecology and evolution, Vol. 2, issue 4 (April 2018) , p. 640–649