ERC Synergy grant - 2013 - 610028: Quantify the responses of ecosystems and society in a world increasingly rich in N and C but limited in Phosphorus

El fòsfor (P) és un element confinat i finit a la terra, i la perspectiva que es limiti l’accés als seus recursos explotables ja ha desencadenat conflictes geopolítics. A diferència del que passa amb el P, en la majoria d’ecosistemes del planeta s’està produint un ràpid augment de la disponibilitat de carboni (C) i de nitrogen (N). El canvi imminent en l'estequiometria dels elements disponibles que en resulta no té cap equivalent en la història de la Terra i tindrà conseqüències profundes i encara desconegudes per a la vida, el sistema terrestre i la societat humana. Les desviacions que s’estan produint en els balanços de C:N:P als ecosistemes fer força afectaran l'estructura, la funció i la diversitat del sistema terrestre. La crisi en el mercat del P podria pressionar el sistema alimentari mundial i provocar un efecte ambiental en cadena, que abastaria des de l'expansió de terres agrícoles fins a canvis induïts per l’encariment del P en la gestió de la terra, la qual cosa agreujaria encara més el desequilibri estequiomètric en els recursos. No obstant això, els impactes d'aquesta pertorbació humana sense precedents en l'estequiometria elemental són encara un misteri per a la ciència. El projecte IMBALANCE-P proporcionarà una millora en la comprensió i previsió quantitativa d’aquests impactes que permetran desenvolupar una sèrie de polítiques encaminades a disminuir els riscos i a mitigar les conseqüències dels desequilibris estequiomètrics. S’empraran alguns dels models d'avaluació integrada i del sistema terrestre més importants d'Europa, calibrats utilitzant dades de limitació de nutrients en l'ecosistema obtinguts en experiments de camp. El projecte establirà un procés internacional de base científica en la diplomàcia del P.

Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2021-04-26
03:59
7 p, 804.3 KB Measuring temporal patterns in ecology : The case of mast seeding / Fernández-Martínez, Marcos (University of Antwerp. Department of Biology (Belgium)) ; Peñuelas, Josep (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals)
Properly assessing temporal patterns is a central issue in ecology in order to understand ecosystem processes and their mechanisms. Mast seeding has traditionally been described as a reproductive behavior consisting of highly variable and synchronized reproductive events. [...]
2021 - 10.1002/ece3.7291
Ecology and evolution, Vol. 11, Issue 7 (April 2021) , p. 2990-2996  
2021-03-15
03:50
13 p, 1.5 MB Spatial pattern and environmental drivers of Acid Phosphatase activity in Europe / Sun, Yan (Centre National de la Recherche Scientifique. Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement (France)) ; Goll, Daniel S. (University of Augsburg. Institute of Geography (Germany)) ; Ciais, Philippe (Centre National de la Recherche Scientifique. Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement (France)) ; Peng, Shushi (Peking University. College of Urban and Environmental Sciences. Sino-French Institute for Earth System Science (China)) ; Margalef, Olga (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Asensio, Dolores (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Sardans i Galobart, Jordi (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Peñuelas, Josep (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals)
Acid phosphatase produced by plants and microbes plays a fundamental role in the recycling of soil phosphorus (P). A quantification of the spatial variation in potential acid phosphatase activity (AP) on large spatial scales and its drivers can help to reduce the uncertainty in our understanding of bio-availability of soil P. [...]
2020 - 10.3389/fdata.2019.00051
Frontiers in Big Data, Vol. 2 (January 2020) , art. 51  
2021-03-09
11:40
11 p, 4.1 MB Climate change effects in a Mediterranean forest following 21 consecutive years of experimental drought / Ogaya Inurrigarro, Romà (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Peñuelas, Josep (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals)
Research Highlights: A small, long-term decrease in the water availability in a Mediterranean holm oak forest elicited strong effects on tree stem growth, mortality, and species composition, which led to changes in the ecosystem function and service provision. [...]
2021 - 10.3390/f12030306
Forests, Vol. 12, Issue 3 (March 2021) , art. 306  
2021-02-24
12:27
13 p, 2.9 MB Soil cover improves soil quality in a young walnut forest in the Sichuan Basin, China / Tie, Liehua (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Feng, Maosong (Sichuan Agricultural University. College of Forestry) ; Huang, Congde (Sichuan Agricultural University. College of Forestry) ; Peñuelas, Josep (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Sardans i Galobart, Jordi (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Bai, Wenyu (Sichuan Agricultural University. College of Forestry) ; Han, Dongmiao (Sichuan Agricultural University. College of Forestry) ; Wu, Tao (Sichuan Agricultural University. College of Forestry) ; Li, Wenbing (Sichuan Agricultural University. College of Forestry)
The soil quality index (SQI) is based on several key indicators and is used to assess soil quality. More than 250,000 ha of walnut saplings (Juglans regia L. ) were planted in previous cropland areas in the Sichuan Basin, China, using a range of soil cover types that may affect soil quality with effects that are unclear. [...]
2021 - 10.3390/f12020236
Forests, Vol. 12, issue 2 (Feb. 2021) , art. 236  
2021-02-24
12:08
31 p, 736.2 KB Potassium control of plant functions : ecological and agricultural implications / Sardans i Galobart, Jordi (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Peñuelas, Josep (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals)
Potassium, mostly as a cation (K+), together with calcium (Ca2+) are the most abundant inorganic chemicals in plant cellular media, but they are rarely discussed. K+ is not a component of molecular or macromolecular plant structures, thus it is more difficult to link it to concrete metabolic pathways than nitrogen or phosphorus. [...]
2021 - 10.3390/plants10020419
Plants, Vol. 10, issue 2 (Feb. 2021) , art. 419  
2020-11-18
11:23
21 p, 2.0 MB Could global intensification of nitrogen fertilisation increase immunogenic proteins and favour the spread of Coeliac pathology? / Peñuelas, Josep (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Zhu, Yong-Guan (Key Chinese Academy of Sciences. Laboratory of Urban Environment and Health (China)) ; Sardans i Galobart, Jordi (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Gargallo-Garriga, Albert (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Janssens, Ivan A. (University of Antwerp. Department of Biology (Belgium)) ; Ciais, Philippe (Institute Pierre Simon Laplace. Laboratory of Climate and Environmental Sciences (France)) ; Obersteiner, Michael (International Institute for Applied Systems Analysis. Ecosystems Services and Management (Austria)) ; Klem, Karel (Czech Academy of Sciences. Global Change Research Institute (Czech Republic)) ; Urban, Otmar (Czech Academy of Sciences. Global Change Research Institute (Czech Republic))
Fertilisation of cereal crops with nitrogen (N) has increased in the last five decades. In particular, the fertilisation of wheat crops increased by nearly one order of magnitude from 1961 to 2010, from 9. [...]
2020 - 10.3390/foods9111602
Foods, Vol. 9, Issue 11 (November 2020) , art. 1602  
2020-11-17
11:59
13 p, 8.2 MB Improved estimates of arctic land surface phenology using Sentinel-2 time series / Descals, Adrià (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Yin, Gaofei (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Peñuelas, Josep (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Verger Ten, Aleixandre (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals)
The high spatial resolution and revisit time of Sentinel-2A/B tandem satellites allow a potentially improved retrieval of land surface phenology (LSP). The biome and regional characteristics, however, greatly constrain the design of the LSP algorithms. [...]
2020 - 10.3390/rs12223738
Remote sensing (Basel), Vol. 12, Issue 22 (November 2020) , art. 3738  
2020-11-06
12:04
17 p, 5.2 MB Evaluation of VEGETATION and PROBA-V Phenology Using PhenoCam and Eddy Covariance Data / Bórnez Mejías, Kevin (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Richardson, Andrew D. (Northern Arizona University. School of Informatics, Computing and Cyber Systems) ; Verger Ten, Aleixandre (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Descals, Adrià (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Peñuelas, Josep (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals)
High-quality retrieval of land surface phenology (LSP) is increasingly important for understanding the effects of climate change on ecosystem function and biosphere-atmosphere interactions. We analyzed four state-of-the-art phenology methods: threshold, logistic-function, moving-average and first derivative based approaches, and retrieved LSP in the North Hemisphere for the period 1999-2017 from Copernicus Global Land Service (CGLS) SPOT-VEGETATION and PROBA-V leaf area index (LAI) 1 km V2. [...]
2020 - 10.3390/rs12183077
Remote sensing (Basel), Vol. 12, Issue 18 (September 2020) , p. 3077  
2020-10-28
11:59
11 p, 1.8 MB Ground level isoprenoid exchanges associated with Pinus pinea trees in a Mediterranean turf / Mu, Zhaobin (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Llusià Benet, Joan (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Peñuelas, Josep (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals)
The emissions of isoprenoids, a kind of biogenic volatile organic compounds (BVOCs), from soils is not well characterized. We quantified the exchange of isoprenoids between soil with litter and atmosphere along a horizontal gradient from the trunks of the trees, in a Mediterranean Pinus pinea plantation with dry and green needle litter to open herbaceous turf during mornings at mid-summer. [...]
2020 - 10.3390/atmos11080809
Atmosphere, Vol. 11, Issue 8 (July 2020) , art. 809  
2020-10-09
15:52
The role of climate, foliar stoichiometry and plant diversity on ecosystem carbon balance / Fernández-Martínez, Marcos (University of Antwerp. Department of Biology (Belgium)) ; Sardans i Galobart, Jordi (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Musavi, Talie (Max Planck Institute for Biogeochemistry. Department Biogeochemical Integration (Germany)) ; Migliavacca, Mirco (Max Planck Institute for Biogeochemistry. Department Biogeochemical Integration (Germany)) ; Iturrate-Garcia, Maitane (Federal Institute of Metrology. Department of Chemical and Biological Metrology (Switzerland)) ; Scholes, Robert J. (University of the Witwatersrand. Global Change Institute (South Africa)) ; Peñuelas, Josep (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Janssens, Ivan A. (University of Antwerp. Department of Biology (Belgium))
Global change is affecting terrestrial carbon (C) balances. The effect of climate on ecosystem C balance has been largely explored, but the roles of other concurrently changing factors, such as diversity and nutrient availability, remain elusive. [...]
2020 - 10.1111/gcb.15385
Global Change Biology, (October 2020)