ERC Synergy grant - 2013 - 610028: Quantify the responses of ecosystems and society in a world increasingly rich in N and C but limited in Phosphorus

El fòsfor (P) és un element confinat i finit a la terra, i la perspectiva que es limiti l’accés als seus recursos explotables ja ha desencadenat conflictes geopolítics. A diferència del que passa amb el P, en la majoria d’ecosistemes del planeta s’està produint un ràpid augment de la disponibilitat de carboni (C) i de nitrogen (N). El canvi imminent en l'estequiometria dels elements disponibles que en resulta no té cap equivalent en la història de la Terra i tindrà conseqüències profundes i encara desconegudes per a la vida, el sistema terrestre i la societat humana. Les desviacions que s’estan produint en els balanços de C:N:P als ecosistemes fer força afectaran l'estructura, la funció i la diversitat del sistema terrestre. La crisi en el mercat del P podria pressionar el sistema alimentari mundial i provocar un efecte ambiental en cadena, que abastaria des de l'expansió de terres agrícoles fins a canvis induïts per l’encariment del P en la gestió de la terra, la qual cosa agreujaria encara més el desequilibri estequiomètric en els recursos. No obstant això, els impactes d'aquesta pertorbació humana sense precedents en l'estequiometria elemental són encara un misteri per a la ciència. El projecte IMBALANCE-P proporcionarà una millora en la comprensió i previsió quantitativa d’aquests impactes que permetran desenvolupar una sèrie de polítiques encaminades a disminuir els riscos i a mitigar les conseqüències dels desequilibris estequiomètrics. S’empraran alguns dels models d'avaluació integrada i del sistema terrestre més importants d'Europa, calibrats utilitzant dades de limitació de nutrients en l'ecosistema obtinguts en experiments de camp. El projecte establirà un procés internacional de base científica en la diplomàcia del P.

Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2019-03-12
17:44
Phenotypic biomarkers of climatic impacts on declining insect populations : A key role for decadal drought, thermal buffering and amplification effects and host plant dynamics / Carnicer i Cols, Jofre (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Stefanescu, Constantí (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Vives Ingla, Maria (Universitat de Barcelona) ; López-Otín, Carlos (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Cortizas, Sofía (Universitat de Barcelona) ; Wheat, Christopher (University of Stockholm) ; Vila Ujaldón, Roger (Institut de Biologia Evolutiva (Barcelona)) ; Llusià Benet, Joan (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Peñuelas, Josep (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals)
Widespread population declines have been reported for diverse Mediterranean butterflies over the last three decades, and have been significantly associated with increased global change impacts. The specific landscape and climatic drivers of these declines remain uncertain for most declining species. [...]
2019 - 10.1111/1365-2656.12933
Journal of Animal Ecology, Vol. 88, Issue 3 (March 2019) , p. 376-391  
2019-03-12
17:43
Life and the five biological laws. Lessons for global change models and sustainability / Peñuelas, Josep (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Baldocchi, Dennis (University of California at Berkeley. Department of Environmental Science)
Life on Earth is the result of a continuous accumulation of information by combination and innovation using endo- (inside the organism) and exosomatic (outside the organism) energy. Sustenance occurs through cycles of life and death. [...]
2019 - 10.1016/j.ecocom.2019.02.001
Ecological complexity, Vol. 38 (April 2019) , p. 11-14  
2019-03-12
17:38
12 p, 3.1 MB Automatic high-frequency measurements of full soil greenhouse gas fluxes in a tropical forest / Alice Courtois,Elodie (University of Antwerp. Department of Biology) ; Stahl, Clément (Université des Antilles. AgroParisTech) ; Burban, Benoit (Université des Antilles. AgroParisTech) ; Berge, Joke Van den (University of Antwerp. Department of Biology) ; Berveiller, Daniel (Université Paris-sud. Centre National de la Recherche Scientifique) ; Bréchet, Laëtitia (University of Antwerp. Department of Biology) ; Larned Soong, Jennifer (Lawrence Berkeley National Laboratory. Climate and Ecosystem Sciences Division) ; Arriga, Nicola (University of Antwerp. Department of Biology) ; Peñuelas, Josep (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; August Janssens, Ivan (University of Antwerp. Department of Biology)
Measuring in situ soil fluxes of carbon dioxide (CO2), methane (CH4), and nitrous oxide (N2O) continuously at high frequency requires appropriate technology. We tested the combination of a commercial automated soil CO2 flux chamber system (LI-8100A) with a CH4 and N2O analyzer (Picarro G2308) in a tropical rainforest for 4 months. [...]
2019 - 10.5194/bg-16-785-2019
Biogeosciences, Vol. 16, Issue 3 (February 2019) , 785-796  
2019-03-12
17:18
Responses of greenhouse-gas emissions to land-use change from rice to jasmine production in subtropical China / Wang, Chun (Fujian Normal University. Key Laboratory of Wetland Ecology and Environment) ; Li, Xiang (Fujian Electric Power) ; Min, Qingwen (Zhongguo ke xue yuan. Institute of Geographical Sciences and Natural Resources Research) ; Wang, Weiqi (Fujian Normal University. Institute of Geography) ; Sardans i Galobart, Jordi (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Zeng, Congsheng (Fujian Normal University. Key Laboratory of Humid Subtropical Eco-geographical Process) ; Tong, Chuan (Fujian Normal University. Institute of Geography) ; Peñuelas, Josep (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals)
We studied the impacts of an increasingly common change in land use from paddy field to jasmine fields on the emission of greenhouse gases (GHGs), which have supposed the transformation of more than 1200 ha only in the last decade in the surroundings of Fuzhou city in response to economic changes. [...]
2019 - 10.1016/j.atmosenv.2018.12.032
Atmospheric Environment, Vol. 201 (March 2019) , p. 391-401  
2019-03-12
17:15
The response of stocks of C, N, and P to plant invasion in the coastal wetlands of China / Wang, Weiqi (Fujian Normal University. Institute of Geography) ; Sardans i Galobart, Jordi (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Wang, Chun (Fujian Normal University. Key Laboratory of Wetland Ecology and Environment) ; Zeng, Congsheng (Fujian Normal University. Key Laboratory of Humid Subtropical Eco-geographical Process) ; Tong, Chuan (Fujian Normal University. Institute of Geography) ; Chen, Guixiang (Fujian Normal University. Key Laboratory of Humid Subtropical Eco-geographical Process) ; Huang, Jiafang (Fujian Normal University. Key Laboratory of Humid Subtropical Eco-geographical Process) ; Pan, Haoran (Guangxi Mangrove Research Center) ; Peguero Gutiérrez, Guillermo (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Vallicrosa Pou, Helena (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Peñuelas, Josep (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals)
The increasing success of invasive plant species in wetland areas can threaten their capacity to store carbon, nitrogen, and phosphorus (C, N, and P). Here, we have investigated the relationships between the different stocks of soil organic carbon (SOC), and total C, N, and P pools in the plant–soil system from eight different wetland areas across the South‐East coast of China, where the invasive tallgrass Spartina alterniflora has replaced the native tall grasses Phragmites australis and the mangrove communities, originally dominated by the native species Kandelia obovata and Avicennia marina. [...]
2019 - 10.1111/gcb.14491
Global Change Biology, Vol. 25, Issue 2 (February 2019) , p. 733-743  
2019-03-12
17:10
8 p, 2.0 MB Responses to soil pH gradients of inorganic phosphate solubilizing bacteria community / Zheng, Bang-Xiao (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Zhang, Ding-Peng (Sun Yat-sen University. Key Laboratory of Biodiversity Dynamics and Conservation of Guangdong Higher Education Institutes) ; Wang, Yu (State Chinese Academy of Sciences. Key Laboratory of Soil and Sustainable Agriculture) ; Hao, Xiu-Li (University of Copenhagen. Department of Plant and Environmental Sciences) ; Wadaan, Mohammed A. M. (King Saud University. Zoology Department) ; Hozzein, Wael N. (King Saud University. Zoology Department) ; Peñuelas, Josep (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Zhu, Yong-Guan (Chinese Academy of Sciences. Key Laboratory of Urban Environment and Health) ; Yang, Xiao-Ru (Chinese Academy of Sciences. Key Laboratory of Urban Environment and Health)
Soil pH is commonly considered a dominant factor affecting the function of microbiota. Few studies, however, have focused on communities of bacteria able to solubilize inorganic phosphate (iPSB), which are important for the mobilization of soil phosphorus (P), because finding an effective method to assess the abundance and diversity of iPSB communities is difficult. [...]
2019 - 10.1038/s41598-018-37003-w
Scientific Reports, Vol. 9 (January 2019) , art. 25  
2019-03-12
17:07
Spatio-temporal downscaling of gridded crop model yield estimates based on machine learning / Folberth, Christian (International Institute for Applied Systems Analysis) ; Baklanov, Artem (International Institute for Applied Systems Analysis) ; Balkovič, Juraj (Comenius University in Bratislava. Department of Soil Science) ; Skalský, Rastislav (National Agricultural and Food Centre, Soil Science and Conservation Research Institute) ; Khabarov, Nikolay (International Institute for Applied Systems Analysis) ; Obersteiner, Michael (International Institute for Applied Systems Analysis)
Global gridded crop models (GGCMs) are essential tools for estimating agricultural crop yields and externalities at large scales, typically at coarse spatial resolutions. Higher resolution estimates are required for robust agricultural assessments at regional and local scales, where the applicability of GGCMs is often limited by low data availability and high computational demand. [...]
2019 - 10.1016/j.agrformet.2018.09.021
Agricultural and Forest Meteorology, Vol. 264 (January 2019) , p. 1-15  
2019-01-21
13:00
The effects of local climate on the correlation between weather and seed production differ in two species with contrasting masting habit / Bogdziewicz, Michał (Department of Systematic Zoology, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University) ; Szymkowiak, Jakub (Population Ecology Lab, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University) ; Fernández Martínez, Marcos (Centre of Excellence PLECO (Plant and Ecosystems), Department of Biology, University of Antwerp) ; Peñuelas, Josep (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Espelta Morral, Josep Maria (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals)
Many plant species present inter-annual cycles of seed production (mast seeding), with synchronized high seed production across populations in some years. Weather is believed to be centrally involved in triggering masting. [...]
2019 - 10.1016/j.agrformet.2019.01.016
Agricultural and Forest Meteorology, Vol. 268 (April 2019) , p.109-115  
2019-01-10
10:40
13 p, 8.1 MB Tree sapling responses to 10 years of experimental manipulation of temperature, nutrient availability, and shrub cover at the Pyrenean treeline / Angulo, Maria A. (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Ninot Sugrañes, Josep M. (Universitat de Barcelona. Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals) ; Peñuelas, Josep (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Cornelissen, Johannes H. C. (Vrije Universiteit Amsterdam. Department of Ecological Science) ; Grau Fernández, Oriol (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals)
Treelines are sensitive to environmental changes, but few studies provide a mechanistic approach to understand treeline dynamics based on field experiments. The aim of this study was to determine how changes in the abiotic and/or biotic conditions associated with global change affect the performance of tree seedlings (later saplings) at the treeline in a 10-year experiment. [...]
2018 - 10.3389/fpls.2018.01871
Frontiers in Plant Science, Vol. 9 (January 2019) , art. 1871  
2019-01-09
17:34
18 p, 6.5 MB Traditional plant functional groups explain variation in economic but not size‐related traits across the tundra biome / Thomas, H. J. D. (University of Edinburgh. School of Geosciences) ; Myers‐Smith, I. H. (University of Edinburgh. School of Geosciences) ; Bjorkman, A. D. (University of Edinburgh. School of Geosciences) ; Elmendorf, S. C. (University of Colorado. Institute of Arctic and Alpine Research) ; Blok, D. (Lund University. Department of Physical Geography and Ecosystem Science) ; Cornelissen, J. H. C. (Vrije Universiteit. Department of Ecological Science) ; Forbes, B. C. (University of Lapland. Arctic Centre) ; Hollister, R. D. (Grand Valley State University. Biology Department) ; Normand, S. (Aarhus University. Department of Bioscience) ; Prevéy, J. S. (WSL Institute for Snow and Avalanche Research SLF) ; Rixen, C. (WSL Institute for Snow and Avalanche Research SLF) ; Schaepman‐Strub, G. (University of Zurich. Department of Evolutionary Biology and Environmental Studies) ; Wilmking, M. (University of Zurich. Department of Evolutionary Biology and Environmental Studies) ; Wipf, S. (WSL Institute for Snow and Avalanche Research SLF) ; Cornwell, W. K. (University of New South Wales. School of Biological Earth and Environmental Sciences) ; Kattge, J. (Max Planck Institute for Biogeochemistry) ; Goetz, S. J. (Northern Arizona University. School of Informatics, Computing, and Cyber Systems) ; Guay, K. C. (Bigelow Laboratory for Ocean Sciences) ; Alatalo, J. M. (Qatar University. Department of Biological and Environmental Sciences) ; Anadon‐Rosell, A. (Greifswald University. Institute for Botany and Landscape Ecology) ; Angers‐Blondin, S. (University of Edinburgh. School of Geosciences) ; Berner, L. T. (Northern Arizona University. School of Informatics, Computing, and Cyber Systems) ; Björk, R. G. (University of Gothenburg. Department of Earth Sciences) ; Buchwal, A. (University of Gothenburg. Department of Earth Sciences) ; Buras, A. (Wageningen University and Research. Forest Ecology and Forest Management) ; Carbognani, M. (University of Parma. Department of Chemistry, Life Sciences and Environmental Sustainability) ; Christie, K. (The Alaska Department of Fish and Game) ; Siegwart Collier, L. (Memorial University of Newfoundland. Department of Biology) ; Cooper, E. J. (Universitat de Tromsø. Department of Arctic and Marine Biology) ; Eskelinen, A. (German Centre for Integrative Biodiversity Research (iDiv)) ; Frei, E. R. (University of British Columbia. Department of Geography) ; Grau Fernández, Oriol (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Grogan, P. (Queen's University. Department of Biology) ; Hallinger, M. (Swedish Agricultural University. Biology Department) ; Heijmans, M. M. P. D. (Wageningen University & Research. Plant Ecology and Nature Conservation Group) ; Hermanutz, L. (Memorial University of Newfoundland. Department of Biology) ; Hudson, J. M. G. (British Columbia Public Service) ; Hülber, K. (University of Vienna. Department of Botany and Biodiversity Research) ; Iturrate‐Garcia, M. (University of Zurich. Department of Evolutionary Biology and Environmental Studies) ; Iversen, C. M. (Oak Ridge National Laboratory. Climate Change Science Institute) ; Jaroszynska, F. (University of Bergen. Department of Biology) ; Johnstone, J. F. (University of Saskatchewan. Department of Biology) ; Kaarlejärvi, E. (Umeå University. Department of Ecology and Environmental Sciences) ; Kulonen, A. (University of Bergen. Department of Biology) ; Lamarque, L. J. (University of Quebec at Trois-Rivieres. Département des Sciences de l'Environnement) ; Lévesque, E. (University of Quebec at Trois-Rivieres. Département des Sciences de l'Environnement) ; Little, C. J. (University of Zurich. Department of Evolutionary Biology and Environmental Studies) ; Michelsen, A. (University of Copenhagen. Department of Biology) ; Milbau, A. (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek) ; Nabe‐Nielsen, J. (Aarhus University. Department of Bioscience) ; Nielsen, S. S. (Aarhus University. Department of Bioscience) ; Ninot, J. M. (Universitat de Barcelona. Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals) ; Oberbauer, S. F. (Florida International University. Department of Biological Science) ; Olofsson, J. (Umeå University. Department of Ecology and Environmental Sciences) ; Onipchenko, V. G. (Lomonosov Moscow State University. Department of Geobotany) ; Petraglia, A. (Università di Parma. Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale) ; Rumpf, S. B. (Universität Wien. Department of Botany and Biodiversity Research) ; Semenchuk, P. R. (Universitat de Tromsø. Department of Arctic and Marine Biology) ; Soudzilovskaia, N. A. (Universiteit Leiden. Centrum voor Milieuwetenschappen) ; Spasojevic, M. J. (University of California. Department of Biology) ; Speed, J. D. M. (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) ; Tape, K. D. (University of Alaska. Water and Environmental Research Center) ; Beest, M. te (Umeå University. Department of Ecology and Environmental Sciences) ; Tomaselli, M. (Università di Parma. Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale) ; Trant, A. (Memorial University of Newfoundland. Department of Biology) ; Treier, U. A. (Aarhus University. Department of Bioscience) ; Venn, S. (Australian National University. Research School of Biology) ; Vowles, T. (Göteborgs universitet . Institutionen för geovetenskaper) ; Weijers, S. (Universität Bonn. Geographisches Institut) ; Zamin, T. (Queen's University. Department of Biology) ; Atkin, O. K. (Australian National University. Research School of Biology) ; Bahn, M. (Universität Innsbruck. Institut für Ökologie) ; Blonder, B. (University of Oxford. Environmental Change Institute) ; Campetella, G. (Università di Camerino. Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria) ; Cerabolini, B. E. L. (Università degli Studi dell'Insubria. Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate) ; Chapin III, F. S. (University of Alaska. Institute of Arctic Biology) ; Dainese, M. (Würzburg Universität. Lehrstuhl für Tierökologie und Tropenbiologie) ; Vries, F. T. de (University of Manchester. School of Earth and Environmental Sciences) ; Díaz, S. (Universidad Nacional de Córdoba. Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal) ; Green, W. (Harvard University. Department of Organismic and Evolutionary Biology) ; Jackson, R. B. (Stanford University. Department of Earth System Science) ; Manning, P. (Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung) ; Niinemets, Ü. (Eesti Maaülikool. Põllumajandus- ja keskkonnainstituut) ; Ozinga, W. A. (Über Wageningen University & Research) ; Peñuelas, Josep (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Reich, P. B. (University of Minnesota. Department of Forest Resources) ; Schamp, B. (Algoma University. Department of Biology) ; Sheremetev, S. (Komarov Botanical Institute) ; Bodegom, P. M. van (Universiteit Leiden. Centrum voor Milieuwetenschappen)
Aim Plant functional groups are widely used in community ecology and earth system modelling to describe trait variation within and across plant communities. However, this approach rests on the assumption that functional groups explain a large proportion of trait variation among species. [...]
2018 - 10.1111/geb.12783
Global ecology and biogeography, Published online Nov. 2018 2018