Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural - Labcompublica

El Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural – Labcompublica de la UAB, és un grup d’investigació consolidat i reconegut per la Generalitat de Catalunya (SGR976). Es va crear l’any 2012, com a resultat de la fusió del Feminari Dones i Cultura de Masses i el Laboratori de Comunicació Pública.
Les investigacions d’aquests equips van coincidir en assenyalar que el periodisme ha centrat la seva mirada en les institucions, les entitats i les dades abstractes. Com a conseqüència d’aquesta deshumanització, és necessari que les investigacions s’orientin a desenvolupar metodologies i eines innovadores per facilitar que una ciutadania cada vegada més plural, pugui exercir els seus drets democràtics, començant per disposar d’una informació completa i comprensible. .
En els darrers anys, hem desenvolupat una metodologia per a la millora de la transparència de les administracions públiques locals, aplicant un procediment d’avaluació rigorós i una estratègia de comunicació eficaç. Els resultats d’aquest treball han demostrat que es pot contribuir a la millora de la comunicació pública des de l’àmbit acadèmic universitari. Partint d’aquesta experiència, desenvolupem també un projecte perquè les entitats sense ànim de lucre disposin de recursos que els hi facilitin diagnosticar l’estat de la seva comunicació i millorar-la..
Per assolir aquests objectius, l’equip ha desenvolupat diferent eines, com el Mapa Interactiu dels Mitjans de Comunicació a Catalunya o el Mapa Infoparticipa, i actualment també està desenvolupant les plataformes HumanismePlural.com i TransparEnt.info.

Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2020-06-22
12:48
11 p, 1.1 MB Informe TransparEnt València (maig 2020) / Molina Rodríguez-Navas, Pedro
Bellaterra : Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP-UAB); Ajuntament de València, 2020  
2020-03-30
18:36
25 p, 3.1 MB Acción política, fuentes de información periodística y conocimiento ciudadano / Molina Rodríguez-Navas, Pedro (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Corcoy, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació) ; Aguilar Pérez, Antonio (Universitat Autònoma de Barcelona. Laboratori de Comunicació Pública)
La participación ciudadana requiere de un periodismo que centre la atención en las mujeres y los hombres como sujetos agentes de la democracia. Los medios digitales ofrecen hoy posibilidades para hacer visibles a los seres humanos de cualquier condición como protagonistas activos, facilitando tanto su participación en la construcción de conocimiento sobre el pasado como su intervención en la definición del presente y del futuro colectivo. [...]
The citizen participation requires a journalism that focuses its attention to women and men as agent subjects of the democracy. Digital media nowadays offer possibilities in order to make human beings of all conditions visible as active protagonists, facilitating their participation in the construction of knowledge of the past, as well as in the definition of the present and the collective future. [...]

Valladolid : Sociedad Española de Periodística, 2011
XVII Congreso Internacional "Periodísmo político: nuevos retos, nuevas prácticas", 2011, p. 161-185  
2020-03-29
20:16
20 p, 494.4 KB La entrevista colectiva: metodología y aplicaciones como fuente de recursos para la construcción de un conocimiento plural / Molina Rodríguez-Navas, Pedro (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat)
2009
Historia y Fuentes Orales. "Las fuentes orales entre la memoria y la historia". La complementariedad con otras fuentes., 2009, p. 198-218  
2020-03-29
19:47
11 p, 54.7 KB Comunicación y memoria: aportaciones ciudadanas para la construcción de un conocimiento plural / Molina Rodríguez-Navas, Pedro (Universitat Autònoma de Barcelona)
Una explicación de la historia en que los individuos no aparecen como sujetos activos de cambio refuerza modelos que tienden a negar la importancia de la participación ciudadana en las políticas locales. [...]
An explanation of the story where individuals haven't shown like active subjects of change, support those models that tend to deny the importance of the citizen's participation in the local politics. [...]

Guadalajara (Mexico): International Oral History Association, 2008
Congreso Internacional de Historia Oral Los diálogos de la historia oral con el tiempo presente. Guadalajara (Mexico), 15 : 2008  
2019-12-02
19:36
10 p, 1.1 MB 10è informe TransparEnt, 2018-2019 / Molina Rodríguez-Navas, Pedro (Universitat Autònoma de Barcelona)
Universitat Autònoma de Barcelona, 2017 - 10.5565/ddd.uab.cat/215479  
2019-07-30
12:31
18 p, 2.2 MB Modelos de información para la rendición de cuentas de las administraciones locales. 5: Noticias. / Molina Rodríguez-Navas, Pedro (Universitat Autònoma de Barcelona)
Esta guía es resultado del proyecto de Investigación Metodologías y modelos de información para el seguimiento de la acción de los responsables de los gobiernos locales y la rendición de cuentas (CSO2015-64568-R), financiado por la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, del Ministerio de Economía y Competitividad de España y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad. [...]
UAB: Laboratorio de Periodismo y Comunicación para la Ciudadanía Plural, Universidad Autónoma de Barcelona, 2019 (Modelos de información para la rendición de cuentas de las administraciones locales; 5)  
2019-07-30
12:30
12 p, 1.2 MB Modelos de información para la rendición de cuentas de las administraciones locales. 4: Cartas de servicios / Molina Rodríguez-Navas, Pedro (Universitat Autònoma de Barcelona)
Esta guía es resultado del proyecto de Investigación Metodologías y modelos de información para el seguimiento de la acción de los responsables de los gobiernos locales y la rendición de cuentas (CSO2015-64568-R), financiado por la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, del Ministerio de Economía y Competitividad de España y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad. [...]
UAB: Laboratorio de Periodismo y Comunicación para la Ciudadanía Plural, Universidad Autónoma de Barcelona, 2019 (Modelos de información para la rendición de cuentas de las administraciones locales; 4)  
2019-07-30
12:29
22 p, 2.6 MB Modelos de información para la rendición de cuentas de las administraciones locales. 3: Rendición de cuentas / Molina Rodríguez-Navas, Pedro (Universitat Autònoma de Barcelona)
Esta guía es resultado del proyecto de Investigación Metodologías y modelos de información para el seguimiento de la acción de los responsables de los gobiernos locales y la rendición de cuentas (CSO2015-64568-R), financiado por la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, del Ministerio de Economía y Competitividad de España y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad. [...]
UAB: Laboratorio de Periodismo y Comunicación para la Ciudadanía Plural, Universidad Autónoma de Barcelona, 2019 (Modelos de información para la rendición de cuentas de las administraciones locales; 2)  
2019-07-30
12:27
14 p, 1.5 MB Modelos de información para la rendición de cuentas de las administraciones locales. 2: Vinculación de informaciones / Molina Rodríguez-Navas, Pedro (Universitat Autònoma de Barcelona)
Esta guía es resultado del proyecto de Investigación Metodologías y modelos de información para el seguimiento de la acción de los responsables de los gobiernos locales y la rendición de cuentas (CSO2015-64568-R), financiado por la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, del Ministerio de Economía y Competitividad de España y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad. [...]
UAB: Laboratorio de Periodismo y Comunicación para la Ciudadanía Plural, Universidad Autónoma de Barcelona, 2019 (Modelos de información para la rendición de cuentas de las administraciones locales; 2)  
2019-07-30
12:25
7 p, 724.6 KB Modelos de información para la rendición de cuentas de las administraciones locales. 1: El menú de los sitios web corporativos / Molina Rodríguez-Navas, Pedro (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Corcoy, Marta
Esta guía es resultado del proyecto de Investigación Metodologías y modelos de información para el seguimiento de la acción de los responsables de los gobiernos locales y la rendición de cuentas (CSO2015-64568-R), financiado por la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, del Ministerio de Economía y Competitividad de España y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad. [...]
UAB: Laboratorio de Periodismo y Comunicación para la Ciudadanía Plural, Universidad Autónoma de Barcelona, 2019 (Modelos de información para la rendición de cuentas de las administraciones locales; 1)