Workshop MRAMA
Cada any, a finals de novembre, se celebra el workshop sobre Mètodes ràpids i automatització en microbiologia alimentària (MRAMA), a la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB; Bellaterra, Cerdanyola del Vallès), dirigit pels Drs. Marta Capellas Puig i Josep Yuste Puigvert, professors de Ciència i tecnologia dels aliments, i organitzat pel Centre Especial de Recerca Planta de Tecnologia dels Aliments (CERPTA) i el Departament de Ciència animal i dels aliments de la UAB. El workshop MRAMA, d’un contingut aplicat i de futur, amplia i difon els coneixements teòrics i pràctics sobre mètodes innovadors per detectar, comptar, aïllar i caracteritzar ràpidament els microorganismes, i els seus metabòlits, habituals en els aliments i l’aigua. I està destinat a directors i tècnics d'indústries, consultories i laboratoris agroalimentaris, i d'altres sectors (microbiològic, clínic, farmacèutic, cosmètic, químic, mediambiental, etc.); inspectors veterinaris i altre personal de l'administració; estudiants de grau i postgrau, personal tècnic i professors universitaris; personal d'altres centres de recerca; etc.

Més informació a la web del Workshop: http://jornades.uab.cat/workshopmrama/
Darreres entrades:
2016-12-22
13:02
2 p, 172.2 KB Campylobacter. ZOONOSIS del ave al hombre / Monzó, Pascal
2014
Workshop MRAMA. Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, Núm. XIII (2014)  
2016-12-21
22:39
1 p, 100.2 KB XIII Workshop Métodos Rápidos y Automatización en Microbiología Alimentaria / Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments ; Centre Especial de Recerca Planta de Tecnologia dels Aliments (XaRXA, XIT)
25 a 28 de noviembre de 2014. Ponente principal: Dr Daniel Y. C. Fung. Directores: Dra Marta Capellas Puig, Dr Josep Yuste Puigvert.
2014
Workshop MRAMA. Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, Núm. XIII (2014)  
2016-12-21
22:36
4 p, 585.6 KB Implantación de los sistemas de aseguramiento de la calidad en los laboratorios de microbiología de alimentos y aguas / Vandevenne, Corrie Allaert
2014
Workshop MRAMA. Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, Núm. XIII (2014)  
2016-12-21
22:34
6 p, 781.9 KB Considerations in the evaluation of rapid microbiological methods / Eden, Ruth
2014
Workshop MRAMA. Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, Núm. XIII (2014)  
2016-12-21
22:32
4 p, 489.4 KB Rapid methods in the micro world of beer : implementation of a rapid method in a brewery quality analysis system based on a user-friendly validated platform / Zeegers, Petra
2014
Workshop MRAMA. Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, Núm. XIII (2014)  
2016-12-21
22:30
3 p, 301.0 KB Microbiología del abastecimiento de aguas : aspectos sanitarios y ecológicos / Ribas i Soler, Ferran
2014
Workshop MRAMA. Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, Núm. XIII (2014)  
2016-12-21
22:28
3 p, 345.3 KB Food traceability : how microbial ecology can help / Meile, Jean-Christophe
2014
Workshop MRAMA. Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, Núm. XIII (2014)  
2016-12-21
22:08
3 p, 423.4 KB Did you know ... / Siegrist, Jvo
2014
Workshop MRAMA. Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, Núm. XIII (2014)  
2016-12-12
12:31
1024x768, 219.4 KB XV workshop MRAMA (25/11/2016) / Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
Ampliar y difundir los conocimientos teóricos y prácticos sobre métodos innovadores para detectar, contar, aislar y caracterizar rápidamente los microorganismos, y sus metabolitos, habituales en los alimentos y el agua.
To broaden and spread the theoretical and practical knowledge about innovative methods for rapid detection, enumeration, isolation and characterization of foodborne and waterborne microorganisms and their products.

2016
Workshop MRAMA. Bellaterra, Catalunya, 15è : 2016
22 documents
2016-12-12
12:21
1024x768, 205.5 KB XV workshop MRAMA (24/11/2016) / Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
Ampliar y difundir los conocimientos teóricos y prácticos sobre métodos innovadores para detectar, contar, aislar y caracterizar rápidamente los microorganismos, y sus metabolitos, habituales en los alimentos y el agua.
To broaden and spread the theoretical and practical knowledge about innovative methods for rapid detection, enumeration, isolation and characterization of foodborne and waterborne microorganisms and their products.

2016
Workshop MRAMA. Bellaterra, Catalunya, 15è : 2016
75 documents