Workshop MRAMA

Cada any, a finals de novembre, se celebra el workshop sobre Mètodes ràpids i automatització en microbiologia alimentària (MRAMA), a la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB; Bellaterra, Cerdanyola del Vallès), dirigit per la Dra. Marta Capellas Puig i el Dr. Josep Yuste Puigvert, professors de Ciència i Tecnologia dels aliments, i organitzat pel Centre d’Innovació, Recerca i Transferència en Tecnologia dels Aliments (CIRTTA) i el Departament de Ciència animal i dels aliments de la UAB. El workshop MRAMA, d’un contingut aplicat i de futur, amplia i difon els coneixements teòrics i pràctics sobre mètodes innovadors per detectar, comptar, aïllar i caracteritzar ràpidament els microorganismes, i els seus metabòlits, habituals en els aliments i l’aigua. I està destinat a directors i tècnics d'indústries, consultories i laboratoris agroalimentaris, i d'altres sectors (microbiològic, biotecnològic, clínic, farmacèutic, cosmètic, químic, mediambiental, etc.); inspectors i altre personal de l'administració; estudiants de grau i postgrau, personal tècnic i professors universitaris; personal d'altres centres de recerca; etc.

 

Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2019-12-18
09:47
1 p, 53.0 KB A shining star has arrived. Xth Spanish Workshop on Rapid Methods and Automation in Food Microbiology, November 2011 / Fung, Daniel Y.C. (Kansas State University (Manhattan, KS), Department of Animal Sciences and Industry)
2011
Workshop MRAMA. Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, Núm. X (2011)  
2019-12-18
09:41
1 p, 54.1 KB The Scientific Excellence at Universitat Autònoma de Barcelona International Workshop on Rapid Methods and Automation in Food Microbiology / Fung, Daniel Y.C. (Kansas State University (Manhattan, KS), Department of Animal Sciences and Industry)
2012
Workshop MRAMA. Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, Núm. XI (2012)  
2019-12-16
11:52
1 p, 85.4 KB XVI Workshop Métodos Rápidos y Automatización en Microbiología Alimentaria / Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments ; Centre Especial de Recerca Planta de Tecnologia dels Aliments (XaRXA, XIT)
21 a 24 de noviembre de 2017. Ponente principal: Dr Daniel Y. C. Fung. Directores: Dra Marta Capellas Puig, Dr Josep Yuste Puigvert.
2017
Workshop MRAMA. Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, Núm. XVI (2017)  
2019-12-16
11:49
2 p, 239.6 KB Assessment of feed additives produced from or containing microorganisms - Tackling antimicrobial resistance risks / Brozzi, Rosella (European Food Safety Authority)
2017
Workshop MRAMA. Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, 16è (2017)  
2019-12-16
11:47
7 p, 459.3 KB Zoonosis de origen aviar: Salmonelosis, Campylobacteriosis / Monzó, Pascal (Productos Florida SA)
2017
Workshop MRAMA. Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, XVI (2017)  
2019-12-16
11:46
6 p, 620.9 KB Control microbiológico en alimentos de IV gama. Principales fuentes de contaminación, criterios y tendencias / Torres Rubio, Ana (Florette Ibérica)
2017
Workshop MRAMA. Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, XVI (2017)  
2019-12-16
11:44
11 p, 1.2 MB Control microbiológico en alimentos V gama : normativa, riesgos, técnicas / Martín Martínez, Armando (Eurofins Análisis Alimentario Nordeste SLU)
2017
Workshop MRAMA. Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, XVI (2017)  
2019-12-16
11:40
7 p, 851.6 KB Uncertainty of measurement of microbiological counts / Niemela, Seppo I.
2017
Workshop MRAMA. Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, XVI (2017)  
2019-12-16
11:37
1 p, 87.5 KB L'entrevista : Daniel Y.C. Fung / Universitat Autònoma de Barcelona
2017
Workshop MRAMA. Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, XVI (2017)  
2019-12-11
12:48
1024x768, 303.8 KB XVIII Workshop MRAMA (29/11/2019) / Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
Ampliar y difundir los conocimientos teóricos y prácticos sobre métodos innovadores para detectar, contar, aislar y caracterizar rápidamente los microorganismos, y sus metabolitos, habituales en los alimentos y el agua.
To broaden and spread the theoretical and practical knowledge about innovative methods for rapid detection, enumeration, isolation and characterization of foodborne and waterborne microorganisms and their metabolites.

2019
Workshop MRAMA. Bellaterra, Catalunya, 18è : 2019
18 documents