SORT : Statistics and Operations Research Transactions
SORT (ISSN 1696-2281 / ISSN electrònic 2013-8830) és una publicació semestral d'àmbit internacional coeditada per l'Idescat i quatre universitats catalanes (Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat de Girona) i amb la col•laboració de la Regió Espanyola de la Societat Internacional de Biometria. Publicada íntegrament en anglès (amb resums en català), promou la publicació d'articles originals d'estadística aplicada i metodologia estadística, investigació operativa, estadística oficial i biometria, així com la recensió de llibres i altres publicacions en aquests àmbits. SORT es publica des del 2003 i representa la tercera sèrie de Qüestiió (Quaderns d'Estadística i Investigació Operativa), publicada per l'Idescat des del 1992.
Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2020-04-06
13:19
Contribuciones de Albert Prat a la Estadística Industrial y la Calidad / Peña Sánchez de Rivera, Daniel (Universidad Carlos III de Madrid)
2006
SORT : statistics and operations research transactions, Special issue. Albert Prat in memoriam (April 2006) (Albert Prat i l'estadística)  
2020-04-06
13:04
A Tribute to Albert / Tiao, George C.
2006
SORT : statistics and operations research transactions, Special issue. Albert Prat in memoriam (April 2006) (Albert Prat i l'estadística)  
2020-04-06
12:56
L'Albert Prat i la docència / Valls Colom, Moisès
2006
SORT : statistics and operations research transactions, Special issue. Albert Prat in memoriam (April 2006) (Albert Prat i la docència)  
2020-04-06
12:51
Albert Prat y la reforma de la enseñanza de la Estadística en las ingenierías españolas / Romero Villafranca, Rafael (Universitat Politècnica de València)
2006
SORT : statistics and operations research transactions, Special issue. Albert Prat in memoriam (April 2006) (Albert Prat i la docència)  
2020-04-06
12:47
Testimoni / Ràfols Salvador, Milena (Universitat Politècnica de Catalunya)
2006
SORT : statistics and operations research transactions, Special issue. Albert Prat in memoriam (April 2006) (Albert Prat i la docència)  
2020-04-06
12:43
Més que un professor / Pàmies Vilà, Rosa (Universitat Politècnica de Catalunya)
2006
SORT : statistics and operations research transactions, Special issue. Albert Prat in memoriam (April 2006) (Albert Prat i la docència)  
2020-04-06
12:34
Testimoni / Bisbal, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Resistència de Materials i Estructures Arquitectòniques a l'Enginyeria)
2006
SORT : statistics and operations research transactions, Special issue. Albert Prat in memoriam (April 2006) (Albert Prat i la docència)  
2020-03-19
15:12
36 p, 1.4 MB Los métodos estadísticos de control en los procesos industriales continuos (1a i 2a part) de J. Torrens-Ibern. Cuadernos de Estadística Aplicada e Investigación Operativa, vol. II, fasc. 3, 1963 i vol. II, fasc. 4, 1963. / Torrens-Ibern, Joaquim
2009
SORT : statistics and operations research transactions, Special issue (December 2009) , p. 191-252 (Centenari del naixement de Joaquim Torrens-Ibern)  
2020-03-19
15:03
4 p, 136.3 KB El professor J. Torrens-Ibern i l'ensenyament de l'estadística a la Llicenciatura de Psicologia / Doménech Massons, José M. (Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Epidemiologia i de Diagnòstic en Psicopatologia del Desenvolupament)
2009
SORT : statistics and operations research transactions, Special issue (December 2009) , p. 187-190 (Centenari del naixement de Joaquim Torrens-Ibern)  
2020-03-19
14:20
4 p, 116.5 KB Contribucions del professor Joaquim Torrens-Ibern als estudis de Psicologia a Catalunya / Siguan i Soler, Miquel (Universitat de Barcelona)
2009
SORT : statistics and operations research transactions, Special issue (December 2009) , p. 183-186 (Centenari del naixement de Joaquim Torrens-Ibern)