Inici > Beques > Beques Olga Torres > Característiques > Dotació de la beca

 Característiques 
Adjudicació i renúncia de les beques
Terminis de sol·licitud
Descripció
Condicions
Generals
Altres característiques

Els adjudicataris de la BECA "OLGA TORRES MASSANA" percebran 1.500 €­, tant per períodes d’un quadrimestre com de tot el curs acadèmic. L’ingrés es realitzarà en dos pagaments iguals de 750 €­, el primer abans de la marxa a la universitat de destí i el segon al tornar d’aquesta, a través de domiciliació bancària d’una entitat financera de l’Estat Espanyol.

Per rebre el segon pagament de la beca caldrà superar el 50% dels crèdits matriculats com assignatures del Programa Erasmus, o del programa de Mobilitat de la UAB, sempre i quan aquest percentatge sigui superior a 10 crèdits per semestre. En cas contrari, tan sols percebran el segon pagament de la beca les persones que hagin superat el 100% dels crèdits matriculats.

Els/les estudiants que hagin obtingut una beca per a participar en el Programa Erasmus, o del programa de Mobilitat de la UAB, sense dotació econòmica per part dels programes, poden accedir a la beca "Olga Torres Massana".

Els/les estudiants que realitzin una estada a l’estranger d’un curs acadèmic complet, a més, poden sol·licitar l’ajut per a residència en el marc de la convocatòria ordinària de beques del Ministeri d’Educació i Ciència.