La Influència de l'ús de jocs d'estratègia en l'aprenentatge de la resolució de problemes de matemàtiques a l'educació secundària / Anna Navarro Farré; Director: Jordi Deulofeu Piquet
Navarro Farré, Anna
Deulofeu Piquet, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals)
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals

Publicació: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2013
Descripció: 1 recurs electrònic (236 p.)
Resum: El present treball estudia les influències de l'ús dels jocs d'estratègia en l'aprenentatge de la resolució de problemes de matemàtiques a l'educació secundària. En concret s'analitza si hi ha evidències de canvis en la comprensió de l'enunciat, en la resolució dels problemes, en les estratègies heurístiques utilitzades i en el llenguatge emprat per expressar les resolucions dels problemes. Aquest estudi consta de l'anàlisi de problemes d'alumnes de secundària abans i després de treballar amb jocs d'estratègia. Per fer aquest estudi, hem dissenyat un instrument de recollida de dades format per quatre problemes, hem escollit una mostra d'alumnes de secundària (alumnes de 1r, 2n ,3r d'ESO i alumnes, també de secundària, que segueixen un programa d'estimulació del talent en matemàtiques ESTALMAT). Hem escollit quatre jocs d'estratègia la resolució dels quals és similar a la resolució dels problemes. Hem fet unes sessions per treballar els jocs i les heurístiques concretes per cada joc. Hem recollit les dades del protocol de problemes en dues fases: la fase 1, abans de treballar els jocs i la fase 2, després de treballar-los. Per poder comparar les dues fases i valorar la millora, hem considerat 5 aspectes diferents dels problemes per a l'anàlisi de les seves resolucions: la resposta subjectiva que cada alumne fa sobre si ha resolt el problema, la resposta objectiva de si han resolt el problema, la comprensió de l'enunciat, l'estratègia heurística utilitzada, i l'expressió de la resolució. Hem definit índex de comprensibilitat, índex facilitat i índex anàlisi de les estratègies heurístiques per poder analitzar les resolucions dels problemes de cada grup i de la mostra total en cada fase i comparar les millores per grups, per fases i per cada problema. També hem fet, per cada característica definida, una anàlisi de la millora global de tots els problemes per cada nivell. Finalment, hem fet un estudi de casos per exposar exemples de millores de les resolucions dels problemes després de treballar els jocs i mostrar evidències de la influència de l'ús de jocs en la resolució dels problemes segons la opinió dels alumnes que realment han millorat. Pel que fa als resultats hem pogut constatar que: la comprensibilitat, la facilitat i l'índex d'anàlisi augmenta per la mostra total d'alumnes en tots els problemes en la segona fase respecte a la primera. És a dir, que després de treballar els jocs, els alumnes entenen millor l'enunciat dels problemes, els resolen millor i, en general, utilitzen més estratègies heurístiques per resoldre els problemes. Tanmateix, aquesta millora varia segons els problemes i els grups. Pel que fa a la descripció de la resolució hem observat que, hi ha una clara millora en el següent sentit: al passar a la fase 2 disminueix en tots els problemes l'ús del LL1 i LL2 (que són cap llenguatge i llenguatge verbal) mentre que augmenten els LL3 i LL4 (que són llenguatge gràfic i llenguatge numèric). El conjunt de resultats obtinguts ens han permès arribar a la conclusió que treballar amb jocs d'estratègia amb alumnes de secundària és una bona eina per la millora de l'aprenentatge de la resolució de problemes de matemàtiques. D'acord amb les dades del nostre estudi, després de treballar amb petits jocs d'estratègia, els alumnes troben més fàcil els problemes, comprenen més bé l'enunciat, s' incrementa l'ús d'heurístiques apropiades, utilitzen llenguatges més adequats i resolen millor els problemes.
Resum: The following assignment studies the influence on the use of strategy games in the learning of solving maths problems in Secondary Education. We have analysed specifically if there are some changes in the comprehension of the statement, in the solving of the problems, in the heuristic strategies used and in the language used to express the solution of the problems. This study is about the analysis of problems of Secondary Education students before and after working with strategy games. To make this study we have designed a data collecting tool formed by four problems, we have chosen a group of Secondary Education students (1st, 2nd and 3rd ESO students and also some student , Secondary Education ones, that are followinga stimulating program of talent in Maths, ESTALMAT). We have chosen four strategy games where the solving of them is similar to the solving of problems. We have done different sessions to work with the games and the adequate heuristics for every game. So we have collected the data of the protocol of the problems in two different parts: Part 1, before working with the games and Part 2, after working with them. To compare both parts and value the improvement, we haven't taken a look at the problem solution, but we have considered 5 different aspects of the problems to analyse in their solving: The subjective answer that every student gives if he or she has solved the problem, the objective answer if they have solved the problem, the statement comprehension, the heuristic strategy used, and the expression of the solving. We have defined the comprehension index, the facility index and analysis index to be able to analyse the solving of the problems in every group and in the total amount in each part and to compare the improvement among the groups, the parts and in every problem. Regarding every defined characteristic, we have also done an analysis of the global improvement in every problem at every level. Finally, we have made a study of cases to give examples of the improvement on the solving of the problems after working with the games and showing evidence of the influence on the use of games when solving the problems regarding the opinion of the students that have really improved. Regarding the results we have deduced that: The understanding, the facility and the analysis index rises up for the total amount of students in all the problems at the second part regarding the first one. That is to say, after working with the games the students understand the statement of the problems better, they solve them in a better way and in general they use more heuristic strategies to solve the problems. So this improvement varies according to the problems and the groups. Regarding the description of the solving, we have observed that there is a clear improvement in the following: The use of LL1 and LL2 (standing for no language or spoken language) is minimized when reaching the second part whereas LL3 and LL4 (standing for graphic language and numeric language ) are augmented. The whole of the final results has led us to the conclusion that working with strategy games with students of Secondary Education is a good tool for improving the learning of solving Maths problems. According to the data of our study, after working with little strategy games, the students find the problems easier, they understand the statement better, the use of proper heuristics has risen up, adequate languages are used and they are solving better.
Nota: Tesi doctoral - Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals, 2013
Drets: ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Llengua: Català
Document: Tesis i dissertacions electròniques ; Tesi doctoral
Matèria: Jocs en l'ensenyament de la matemàtica ; Matemàtica ; Ensenyament secundari
ISBN: 9788449039546

Adreça alternativa: https://hdl.handle.net/10803/125922


236 p, 4.7 MB

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Tesis doctorals

 Registre creat el 2014-02-03, darrera modificació el 2021-08-21   Favorit i Compartir