Els infants d'origen immigrat i l'educació infantil a Catalunya : La percepció dels mestres a partir de l'anàlisi del discurs (Metodologia Video-cued Multivocal Ethnography)
Vingut Riggall, Marta Ana
Bertran Tarrés, Marta, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social)
Brougère, Gilles, dir. (Université París 13)
Solé Planas, M. Rosa tut. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació)
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació

Títol variant: Children of Immigrant Origins and Early Childhood Education in Catalonia : Teacher perceptions throughout Video-Cued Multivocal Ethnography
Títol variant: Los niños y niñas de Origen Inmigrado y la Educación Infantil en Cataluña : la percepción maestros a partir del análisis del discurso (Metodología Video-cued Multivocal Ethnography)
Publicació: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2014
Descripció: 1 recurs electrònic (400 p.)
Resum: "Els Infants d'Origen Immigrat i l'Escola Infantil a Catalunya" és el títol de la tesi doctoral presentada que deriva d'una investigació iniciada juntament amb el grup de recerca GRADASEL (Grup de Recerca d'Atenció a la Diversitat: Aspectes Socioculturals, Emocionals i Lingüístics") de la Universitat Autònoma de Barcelona, tot seguint la línia d'investigació de l'antropòleg Nord-americà Joseph Tobin centrada en l'acollida d'alumnat immigrat a l'escola infantil des d'una perspectiva transcultural. Els objectius de la recerca desenvolupada a Catalunya se centren a detectar quina és la percepció que tenen els mestres de l'escola infantil respecte de l'alumnat d'origen immigrat, així com les necessitats que es desprenen del seu discurs. L'enfocament metodològic abordat en la recerca pretén escoltar la veu dels diferents agents implicats en l'acció educativa de l'escola infantil a partir del que Tobin anomena "Video-cued Multivocal Ethnography". Aquest mètode de fonamentació etnogràfica es basa en l'anàlisi del discurs de grups de discussió (focus groups) a partir dels comentaris i observacions que fan els participants en veure uns vídeos etnogràfics que mostren el que seria un dia habitual a l'escola. D'acord amb els principis metodològics, el vídeo etnogràfic es converteix en una eina protectiva per a estimular la reflexió sobre la pràctica educativa tot provocant que emergeixi un discurs espontani entre els agents educatius que posi de manifest els seus valors personals i educatius. L'anàlisi del discurs ha donat lloc a l'organització dels resultats en quatre blocs: - Aproximació al marc educatiu de l'etapa Infantil: la recerca s'inicia amb l'anàlisi del context educatiu de l'etapa infantil de manera genèrica, tot entenent que aquest determina el marc en el qual es valora l'educació de l'alumnat d'origen immigrat. De l'anàlisi es desprèn un discurs que posa l'accent sobre la tendència escolaritzadora de l'etapa infantil i un neguit pels continguts d'aprenentatge cognitiu, en especial vers la lectura i l'escriptura. - L'etapa infantil i l'alumnat d'origen immigrat: les percepcions dels mestres mostren com la diversitat cultural es considera part inherent a la diversitat de l'alumnat, ignorant les especificitats derivades del contacte entre cultures o la influència dels valors i estereotips socials en el desenvolupament de la identitat. Tot i que en l'etapa infantil les valoracions són afectuoses vers aquest tipus d'alumnat, la percepció varia en funció de la quantitat acollida. S'evidencia que preval una percepció multicultural de l'educació i no tant intercultural. - La relació Escola - Família: es fa palesa una distància entre l'escola i la família, considerant-se ambdós com a àmbits educatius separats, on la manca de comunicació i de relació genera tensió i exigències mútues, especialment en centres de tendència més escolaritzadora. Aquesta distància s'agreuja en el cas de famílies d'origen immigrat, alimentant o mantenint estereotips quan n'hi ha. Això no obstant, també es constaten iniciatives d'acostament significatives. - Llengua i Aprenentatge: es reconeix la importància de vetllar per una adquisició natural de la llengua vehicular i s'empren mesures diverses i flexibles per a estimular-ne l'aprenentatge en els estadis inicials, però es deixa d'estimular un cop s'adquireix una competència conversacional bàsica. Es constata també una clara preocupació per la llengua catalana, especialment davant l'ús estès del castellà en els entorns socials. Les llengües d'origen dels alumnes no es fan presents a l'escola, desaprofitant el seu potencial educatiu de cara al foment de la competència plurilingüe.
Resum: "Children of Immigrant Origins and Early Childhood Education in Catalonia" is the title of the doctoral thesis presented stemming from an investigation initiated together with the GRADASEL research group (Research Group for Attention to Diversity: Socio-cultural, Emotional and Linguistic Aspects") of the Universitat Autònoma de Barcelona, following American anthropologist Joseph Tobin's research line focusing on the reception of immigrant students in ECE from a cross-cultural perspective. The objectives of the research carried out in Catalonia focus on detecting ECE teacher perceptions regarding children of immigrant origins, as well as the needs that emerge from their discourse. The methodological approach addressed in the research aims to listen to the voices of the ECE teachers throughout Tobin's ''Video-cued Multivocal Ethnography". Such methodology, of ethnographic foundation, is based on focus group discourse analysis once having viewed school ethnographic videos. In accordance to the methodological principles, the ethnographic video becomes a projective tool stimulating reflection on educational practice bringing spontaneous discourse to the fore regarding personal values and educational expectations. The results of the analysis have been organized in four extensive blocks: - Approach to ECE: the research begins analysing ECE settings in a generic way, understanding that this determines the context in which children of immigrant origin's education must be considered. The analysis proves a schoolifying tendency and concern over cognitive contents, especially reading and writing. - ECE and children of immigrant origins: teacher discourse shows how cultural diversity is considered as an intrinsic part of children's diversity, ignoring the specificities arising from culture contact or the influence of social values and stereotypes in identity development. Although evaluations regarding the children are affectionate, perception varies depending on the amount of such children in the school. A multicultural perception prevails over intercultural education. - School and family relationship: distance between school and families becomes evident, considered as being separate educational institutions, where a lack of communication and relationship generates tension and mutual demands, especially in more academical schools. Such distance increases in the case of immigrant origin families, nurturing stereotyped perceptions. However, significant approaching initiatives become evident. - Language and learning: natural acquisition of the school's vehicular language is enhanced and various flexible measures stimulating learning are applied in the early stages, although forgotten once general conversation skills are achieved. Alongside, concern over the Catalan language is also made evident, especially due to the expansion of the Spanish language in social environments. Children's languages of origin are not present in school, wasting educational potential towards developing a plurilingual competence.
Nota: Tesi doctoral - Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació, 2014
Drets: ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Llengua: Català
Document: Tesis i dissertacions electròniques ; doctoralThesis ; Versió publicada
Matèria: Video etnografia ; Immigració ; Educació infantil
ISBN: 9788449045219

Adreça alternativa: https://hdl.handle.net/10803/284132
Podeu consultar el fulletó de divulgació a: https://ddd.uab.cat/record/130217


587 p, 3.5 MB

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Tesis doctorals

 Registre creat el 2014-12-18, darrera modificació el 2021-06-13   Favorit i Compartir