Les propietats del concepte de qualitat en la informació radiofònica
Tamborero Viadiu, Vicenç
Lorite, Nicolás, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat)
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual

Publicació: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015
Descripció: 1 recurs electrònic (315 p.)
Resum: La tesi que es presenta es centra en la descripció de la presència i importància de les propietats que configuren el concepte de qualitat en la informació radiofònica. Es posa de manifest que la qualitat és susceptible de ser estudiada en l'àmbit de la informació dels mitjans de comunicació. Alhora, la fonamentació teòrica evidencia la multidimensionalitat del concepte i la seva significació en base a atributs o propietats. El treball recull les principals aportacions sobre qualitat informativa en el marc de la ràdio, prenent també com a referència d'altres experiències i anàlisis del sector audiovisual. La intenció de l'autor és la d'aprofundir en el coneixement del concepte de qualitat, sense defugir les consideracions que permeten observar, encara que sigui vagament, els seus límits, la seva definició i els elements que el minven o el potencien. En el marc teòric, es juga entre la raonable abstracció de la qualitat i la seva necessària contrastabilitat. Necessita referents per a poder existir, però requereix l'acceptació d'un marge de tolerança sobre la seva variabilitat. La combinació de metodologies qualitatives i quantitatives ha permès aprofundir en les propietats que configuren el concepte de qualitat, establint un mètode de valoració consistent en mesurar la vinculació de les propietats amb l'objecte central d'estudi en quatre fases, durant els anys 1997, 2004, 2009 i 2014. S'ha pogut també destriar la valoració en dos grups diferenciats: els oients i els professionals dels mitjans en el territori de Catalunya. La tesi constata que són quatre els eixos que principalment vertebren la qualitat en la informació radiofònica: el contingut, la forma, la imatge corporativa i la credibilitat. Justament, la credibilitat és la propietat que presenta una proximitat més gran a la qualitat. Pel seu cantó, el grup de propietats vinculades al contingut, com per exemple l'objectivitat, la profunditat en els temes, el tractament de les fonts o la diversitat, es situen per darrera de la credibilitat en la mateixa jerarquia de proximitat a la qualitat. Per contra, les propietats vinculades a la imatge corporativa, com la independència del mitjà, la imatge del mitjà, l'estabilitat professional o la dimensió del mitjà, ocupen el darrer lloc en les valoracions dels grups de propietats. En un terme mig, es situen les propietats relacionades amb la forma, com l'encert tècnic, l'estil de conducció, el bon so o l'encert lingüístic. L'estudi realitzat permet acotar un concepte de qualitat informativa a la ràdio que es defineix de la següent manera: "La qualitat de la informació radiofònica és un concepte multidimensional pròxim a la seva credibilitat, que es determina en bona mesura pel contingut d'aquesta informació, en menor mesura per la forma que presenta i que està influenciat per la imatge corporativa del mitjà des del que es difon, essent l'audiència el seu destinatari final i els periodistes, els productors principals". En definitiva, totes les consideracions que es desprenen de les dades obtingudes apunten a concedir a la qualitat un paper transcendent, cabdal i que rau en diverses dimensions de la producció informativa radiofònica.
Resum: The thesis presented here focuses on the description of the presence and importance of the properties which go to shape the concept of quality in the information provided on the radio. This work shows that quality is susceptible to being studied in the field of information provided by the means of communication. At the same time, the theoretical framework proves the multidimensionality of the concept and its meaning based on attributes and properties. This work brings together the main contributions concerning the quality of information in the framework of radio, taking as its point of reference various experiences and analysis of the audiovisual sector. The intention of the author is to provide a study in depth of the knowledge pertaining to the concept of this quality, without avoiding those considerations that permit us to observe, even though it may be only in a vague fashion, the limits of the quality, its definition, and those elements that affect it in either a positive or negative way, enhancing it or diminishing it. The theoretical framework is played out between the reasonable abstraction of the concept and its necessary ability to be contrasted. It needs references in order to be able to exist, but it requires the acceptance of a margin of tolerance concerning its variability. The combination of qualitative and quantitative methodologies has enabled a study to be made in depth of the properties which go to make up the concept of quality, establishing a valuation method which consists of measuring the connection of properties with the central object of the study in four phases, for the years 1997, 2004, 2009 and 2014. It has also been possible to separate the valuation into two different groups: the listeners and the radio professionals. The thesis establishes that there are four central ideas which go to make up the concept of quality in information provided on the radio: contents, form, corporate image and credibility. The latter, to be precise, is the property which appears closest in terms to quality. As to the group of properties connected to contents, such as, for example, objectivity, studying subjects in depth, the treatment of sources, and diversity, these are to be found below credibility in the same hierarchy of proximity to quality. By contrast, the properties connected to corporate image, such as the independence of the media in question, its image, professional stability and the importance of the media, occupy the last place in valuations of the groups of properties. In the middle of the hierarchy, we find the properties related to form, such as technical skill, the style of presentation, the quality of sound and linguistic skills. The study that has been carried out permits the provision of a concept of the quality of information on the radio that can be defined in the following way: "The quality of information on the radio is a multidimensional concept closely connected to its credibility, which is determined to a large degree by the contents of this information, and to a lesser degree by the way in which this information is presented to the public, and the manner in which the information is influenced by the corporate image of the media in question, the listeners being the information's final destination and the journalists its main producers. " To sum up, all the conclusions that one can draw from the data obtained seem to confirm that quality plays a transcendental and fundamental role, and that it is present in various dimensions in the production of information on the radio.
Nota: Tesi doctoral - Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual, 2014
Drets: L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons Creative Commons
Llengua: Català.
Document: Tesis i dissertacions electròniques ; doctoralThesis ; publishedVersion
Matèria: Qualitat ; Calidad ; Quality ; Infromació ; Información ; Infromation ; Ràdio ; Radio
ISBN: 9788449055515

Adreça alternativa: http://hdl.handle.net/10803/308509


315 p, 4.2 MB

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Tesis doctorals

 Registre creat el 2015-09-21, darrera modificació el 2017-10-14   Favorit i Compartir