Per citar aquest document: https://ddd.uab.cat/record/161649
Didàctica de la llengua oral en educació infantil [103679]
Hernandez Lopez, Manuela
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació

Títol variant: Teaching Oral Language in Early Childhood Education
Títol variant: Didáctica de la lengua oral en educación infantil
Data: 2016-17
Resum: L'assignatura se centra bàsicament en tres àmbits: 1. El desenvolupament de la comunicació i del llenguatge dels infants de 0 a 6 anys, el seu paper en el desenvolupament cognitiu i els factors socials i els models d'intervenció que el faciliten 2. L'ús del llenguatge a l'escola: els recursos educatius i la intervenció docent tant al primer cicle com al segon cicle d'educació infantil. La introducció d'una llengua estrangera a l'educació infantil 3. El plurilingüisme a l'escola. El projecte lingüístic de centre: les dues llengües cooficials, els programes d'immersió i la llengua estrangera. L' acollida i la formació lingüística dels infants provinents d'altres cultures En finalitzar l'assignatura, l'alumnat haurà de: - Haver integrat sabers (lingüístics, psicolingüístics, sociolingüístics i didàctics) relacionats amb els processos d'adquisició i desenvolupament de la llengua oral. - Conèixer les principals característiques del desenvolupament del llenguatge dels nens i de les nenes de 0 a 6 anys. 1 - Conèixer les nocions fonamentals en què es basen les concepcions actuals sobre l'ensenyament i aprenentatge de llengües en contextos i en programes multilingües. - Conèixer els elements que intervenen en la interacció comunicativa i lingüística a l'aula. - Reconèixer i identificar el paper crucial del llenguatge oral en els diferents àmbits de l'ensenyament i l'aprenentatge escola. - Conèixer el currículum de l'etapa i saber dissenyar activitats que desenvolupin les capacitats d'expressió i parla infantils. - Analitzar els diversos tipus d'intervencióque afavoreixen el desenvolupament de la competència comunicativa dels infants i ferpropostes d'intervenció a l'aula. - Analitzar els diversos tipus d'intervenció que afavoreixen el desenvolupament de la competència comunicativa dels infants provinents d'altres cultures i fer propostes d'intervenció a l'aula. - Conèixer els recursos educatius i les propostes metodològiques per al treball de llengua oral a l' aula als dos cicles de l' Educació Infantil i saber analitzar les formes d'intervenció docent. - Saber utilitzar els recursos educatius que faciliten la intervenció docent, permeten millorar les habilitats lingüístiques en contextos multiculturals i plurilingües i promouen l'ús de la llengua catalana a l'escola. - Conèixer els fonaments sociolingüístics i psicolingüístics necessaris per analitzar el tractament de les dues llengües del país a l' escola i per elaborar un projecte d' educació plurilingüe contextualitzat al nostre país. - Tenir informació sobre les polítiques lingüístiques vigents a Catalunya, Espanya i Europa. - Conèixer els fonaments i algunes propostes metodològiques relatives a la introducció d'una llengua estrangera a l'educació infantil. - Saber analitzar els documents oficials, pel que fa l'etapa d'Educació Infantil, que regulen l'activitat lingüística dels centres educatius.
Resum: The course focuses mainly on three areas: 1. The development of communication and language of children from 0 to 6 years, its role in cognitive development and social factors and intervention models that facilitate it. 2. The use of language school: educational resources and educational intervention to both the first cycle and the second cycle of early childhood education. The introduction of a foreign language in early childhood education. 3. Multilingualism in school. The language center project: the two official languages, immersion programs and foreign language. The welcome and language training for children from other cultures. At the end of the course, students will: ● Having integrated knowledge (linguistic, psycholinguistic, sociolinguistic and didactic) processes related to acquisition and development of oral language. ● Know the main characteristics of language development of children from 0 to 6 years. ● Understand the fundamental notions that current conceptions about teaching and learning languages in multilingual contexts and programs are based on. ● Know the elements involved in the classroom communicative and linguistic interaction. ● Recognize and identify the crucial role of oral language in different areas of teaching and learning in school. 1 ● Know the curriculum of the stage and know how to design activities that develop the capacities of expression and children's speech. ● Analyze the various types of interventions that favor the development of communicative competence of children and make proposals for intervention in the classroom. ● Analyze the various types of interventions that favor the development of communicative competence of children from other cultures and make proposals for intervention in the classroom. ● Know the educational and methodological resources for the work of oral language in the classroom to the two cycles of Early Childhood Education and know how to analyze the forms of educational intervention proposals. ● Know how to use educational resources that facilitate the educational intervention can improve language skills in multicultural and multilingual contexts and promote the use of Catalan in school. ● Know the sociolinguistic and psycholinguistic foundations necessary to analyze the treatment of the two languages of the country in school and to develop a multilingual education project contextualized. ● Have information on language policies in force in Catalonia, Spain and Europe. ● Know the basics and some methodological proposals for the introduction of a foreign language in early childhood education. ● Can analyze official documents regarding the kindergarten stage, which regulate linguistic activity of schools.
Resum: La asignatura se centra básicamente en tres ámbitos: 1. El desarrollo de la comunicación y del lenguaje de los niños de 0 a 6 años, su papel en el desarrollo cognitivo y los factores sociales y los modelos de intervención que lo facilitan. 2. El uso del lenguaje a la escuela: los recursos educativos y la intervención docente tanto al primer ciclo como al segundo ciclo de educación infantil. La introducción de una lengua extranjera en la educación infantil. 3. El plurilingüismo en la escuela. El proyecto lingüístico de centro: las dos lenguas cooficiales, los programas de inmersión y la lengua extranjera. La acogida y la formación lingüística de los niños provenientes de otras culturas. Al finalizar la asignatura, el alumnado tendrá que: Haber integrado saberes (lingüísticos, psicolingüísticos, sociolingüísticos y didácticos) relacionados con los procesos de adquisición y desarrollo de la lengua oral. Conocer las principales características del desarrollo del lenguaje de los niños y de las niñas de 0 a 6 años. Conocer las nociones fundamentales en que se basan las concepciones actuales sobre la enseñanza y aprendizaje de lenguas en contextos y en programas multilingües. Conocer los elementos que intervienen en la interacción comunicativa y lingüística al aula. Reconocer e identificar el papel crucial del lenguaje oral en los diferentes ámbitos de la enseñanza y el aprendizaje escolar. Conocer el currículum de la etapa y saber diseñar actividades que desarrollen las capacidades de expresión y habla infantiles. Analizar los diversos tipos de intervención que favorecen el desarrollo de la competencia comunicativa 1 Analizar los diversos tipos de intervención que favorecen el desarrollo de la competencia comunicativa de los niños y hacer propuestas de intervención al aula. Analizar los diversos tipos de intervención que favorecen el desarrollo de la competencia comunicativa de los niños provenientes otras culturas y hacer propuestas de intervención en el aula. Conocer los recursos educativos y las propuestas metodológicas para el trabajo de lengua oral en el aula a los dos ciclos de la Educación Infantil y saber analizar las formas de intervención docente. Saber utilizar los recursos educativos que facilitan la intervención docente, permiten mejorar las habilidades lingüísticas en contextos multiculturales y plurilingües y promueven el uso de la lengua catalana en la escuela. Conocer los fundamentos sociolingüísticos y psicolingüísticos necesarios para analizar el tratamiento de las dos lenguas del país en la escuela y para elaborar un proyecto de educación plurilingüe contextualizado. Tener información sobre las políticas lingüísticas vigentes en Cataluña, España y Europa. Conocer los fundamentos y algunas propuestas metodológicas relativas a la introducción de una lengua extranjera en la educación infantil. Saber analizar los documentos oficiales, respecto a la etapa de Educación Infantil, que regulan la actividad lingüística de los centros educativos.
Drets: Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, fins i tot amb finalitats comercials, sempre i quan es reconegui l'autoria de l'obra original. Creative Commons
Llengua: Català
Titulació: Educació Infantil [2500797]
Pla d'estudis: Graduat o Graduada en Educació infantil [847]Català
8 p, 90.5 KB

Anglès
8 p, 88.6 KB

Castellà
8 p, 90.6 KB

El registre apareix a les col·leccions:
Materials de curs > Programes de curs (Guies docents)

 Registre creat el 2016-07-15, darrera modificació el 2017-10-14   Favorit i Compartir