Pensament clàssic de l'Àsia Oriental [101537]
Golden, Sean Valentine
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació

Títol variant: Pensamiento clásico de Asia Oriental
Data: 2016-17
Resum: Objectius generals del títol L'objectiu general és que l'estudiant adquireixi els coneixements i les habilitats lingüístiques, culturals i instrumentals específiques que li permetin resoldre problemes propis de les situacions de contacte intercultural. Els objectius específics són adquirir coneixements bàsics de les estructures socials, econòmiques i polítiques, així com dels costums, creences, ideologies i cultures d'Àsia Oriental, sostinguts en el domini de les llengües d'estudi. Aquests objectius es concreten que en acabar el títol els estudiants seran capaços de Demostrar que posseeixen una perspectiva interdisciplinària per a la comprensió dels aspectes socials, econòmics, polítics, històrics, culturals, de pensament, art i literatura d'Àsia Oriental, així com el domini de les seves llengües, juntament amb una base sòlida dels fonaments d'antropologia, economia, història, política i sociologia, així com de les tecnologies de la informació i la comunicació, necessaris tant per a la pràctica professional en múltiples àmbits socials, econòmics i polítics relacionats amb Àsia Oriental com per a la possible continuïtat del treball acadèmic tradicional i d'avantguarda. Aplicar els seus coneixements de forma professional i eficient en el seu treball relacionat amb Àsia Oriental, bé sigui dins de l'àmbit específic de la llengua, o de l'àmbit d'economia, política i societat, per donar resposta a les demandes actuals en tot el relacionat amb Àsia Oriental, demostrant les competències necessàries per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de l'esmentada àrea. Reunir i interpretar dades rellevants del camp d'estudi d'Àsia Oriental i àrees afins, mitjançant la integració interdisciplinària de les mateixes, per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'economia, política, societat i cultura, amb una perspectiva científica i/o ètica, incloent la sensibilitat davant d'aspectes relacionats amb el gènere i amb d'interculturalitat. Transmetre i comunicar informació, idees, problemes i solucions, així com defensar propostes i 1 Transmetre i comunicar informació, idees, problemes i solucions, així com defensar propostes i justificar resultats en l'àmbit d'Estudis d'Àsia Oriental a un públic tant especialitzat com no especialitzat, de forma oral i escrita. Aplicar les seves competències per emprendre estudis posteriors especialitzats en l'àmbit d'Estudis d'Àsia Oriental amb un alt grau d'autonomia, així com en la investigació aplicada a diversos àmbits de l'economia, política, societat i cultura d'Àsia Oriental. Objectius generals de la UAB Les competències generals de la Universitat Autònoma de Barcelona desenvolupades pels graduats de la titulació d'Estudis d'Àsia Oriental els portaran a: desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-los de manera efectiva, tant a les llengües pròpies com a una tercera llengua; desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom; respectar la diversitat i pluralitat d'idees, persones i situacions; generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional. Objectius específics de l'assignatura Al terminar l'assignatura, els alumnes demostraran: conèixer i comprendre els conceptes bàsics del pensament clàssic d'Àsia Oriental apartir de lectures de traduccions de textos primaris i de material docent explicatiu; aplicar coneixements i comprensió dels conceptes bàsics del pensament clàssic d'Àsia Oriental a través de l'elaboració i defensa d'arguments; poder emetre judicis sobre la interpretació dels conceptes bàsics del pensament clàssic d'Àsia Oriental i sobre la seva aplicació a la resolució de problemes socials, econòmics i polítics, a través de reunir i interpretar dades rellevants; poder comunicar informació, idees, problemes i solucions relacionades amb els conceptes bàsics del pensament clàssic d'Àsia Oriental; haver adquirit les capacitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia en el camp del pensament d'Àsia Oriental. Les qualificacions que indiquen la consecució dels objectius de l'assignatura s'atorguen als alumnes que: hagin demostrat conèixer i comprendre els conceptes bàsics del pensament clàssic d'Àsia Oriental a partir de lectures de traduccions de textos primaris i de material docent explicatiu del camp del pensament clàssic d'Àsia Oriental; sàpiguen aplicar els seus coneixements i comprensió dels conceptes bàsics del pensament clàssic d'Àsia Oriental a casos concrets a partir de l'elaboració i defensa d'arguments i de la resolució de problemes a l'àmbit del pensament d'Àsia Oriental; tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants relacionades amb els conceptes bàsics del pensament clàssic d'Àsia Oriental per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social o ètica; puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions relacionades amb els conceptes bàsics del pensament clàssic d'Àsia Oriental a un públic tant especialitzat com no especialitzat; hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors en el camp del pensament d'Àsia Oriental amb un alt grau d'autonomia.
Resum: Objetivos generales del título El objetivo general es que el estudiante adquiera los conocimientos y las habilidades lingüísticas, culturales e instrumentales específicas que le permitan resolver problemas propios de las situaciones de contacto intercultural. Los objetivos específicos son adquirir conocimientos básicos de las estructuras sociales, económicas y políticas, así como de las costumbres, creencias, ideologías y culturas de Asia Oriental, sostenidos en el dominio de las lenguas de estudio. Estos objetivos se concretan que al terminar el título los estudiantes serán capaces de Demostrar que poseen una perspectiva interdisciplinaria para la comprensión de los aspectos sociales, económicos, políticos, históricos, culturales, de pensamiento, arte y literatura de Asia Oriental, así como el dominio de sus lenguas, junto con una base sólida de los fundamentos de antropología, economía, historia, política y sociología, así como de las tecnologías de la información y la comunicación, necesarios tanto para la práctica profesional en múltiples ámbitos sociales, económicos y políticos relacionados con Asia Oriental como para la posible continuidad del trabajo académico tradicional y de vanguardia. Aplicar sus conocimientos de forma profesional y eficiente en su trabajo relacionado con Asia Oriental, bien sea dentro del ámbito específico de la lengua, o del ámbito de economía, política y sociedad, para dar respuesta a las demandas actuales en todo lo relacionado con Asia Oriental, demostrando las competencias necesarias mediante la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de dicha área. Reunir e interpretar datos relevantes del campo de estudio de Asia Oriental yáreas afines, mediante la integración interdisciplinaria de las mismas, para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de economía, política, sociedad y cultura, con una perspectiva científica y / o ética, incluyendo la sensibilidad ante aspectos relacionados con el género y con de interculturalidad. Transmitir y comunicar información, ideas, problemas y soluciones, así como defender propuestas y justificar 1 Transmitir y comunicar información, ideas, problemas y soluciones, así como defender propuestas y justificar resultados en el ámbito de Estudios de Asia Oriental a un público tanto especializado como no especializado, de forma oral y escrita. Aplicar sus competencias para emprender estudios posteriores especializados en el ámbito de Estudios de Asia Oriental con un alto grado de autonomía, así como en la investigación aplicada a diversos ámbitos de la economía, política, sociedad y cultura de Asia oriental. Objetivos generales de la UAB Las competencias generales de la Universidad Autónoma de Barcelona desarrolladas por los graduados de la titulación de Estudios de Asia Oriental los llevarán a: desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto en las lenguas propias como una tercera lengua; desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo; respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones; generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad profesional. Objetivos específicos de la asignatura Al terminar la asignatura, los alumnos demostrarán: conocer y comprender los conceptos básicos del pensamiento clásico de Asia Oriental a partir de lecturas de traducciones de textos primarios y de material docente explicativo; aplicar conocimientos y comprensión de los conceptos básicos del pensamiento clásico de Asia Oriental a través de la elaboración y defensa de argumentos; poder emitir juicios sobre la interpretación de los conceptos básicos del pensamiento clásico de Asia Oriental y sobre su aplicación a la resolución de problemas sociales, económicos y políticos, a través de reunir e interpretar datos relevantes; poder comunicar información, ideas, problemas y soluciones relacionadas con los conceptos básicos del pensamiento clásico de Asia Oriental; haber adquirido las capacidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía en el campo del pensamiento de Asia Oriental. Las calificaciones que indican la consecución de los objetivos de la asignatura se otorgan a los alumnos que: hayan demostrado conocer y comprender los conceptos básicos del pensamiento clásico de Asia Oriental a partir de lecturas de traducciones de textos primarios y de material docente explicativo del campo del pensamiento clásico de Asia Oriental; sepan aplicar sus conocimientos y comprensión de los conceptos básicos del pensamiento clásico de Asia Oriental a casos concretos a partir de la elaboración y defensa de argumentos y de la resolución de problemas en el ámbito del pensamiento de Asia Oriental; tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes relacionadas con los conceptos básicos del pensamiento clásico de Asia Oriental para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social o ética; puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones relacionadas con los conceptos básicos del pensamiento clásico de Asia Oriental a un público tanto especializado como no especializado; hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores en el campo del pensamiento de Asia Oriental con un alto grado de autonomía.
Drets: Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, fins i tot amb finalitats comercials, sempre i quan es reconegui l'autoria de l'obra original. Creative Commons
Llengua: Català
Titulació: Estudis de l'Àsia Oriental (xinès) [2500244]
Pla d'estudis: Estudis de l'Àsia Oriental [823]Català
18 p, 154.2 KB

Castellà
17 p, 133.9 KB

El registre apareix a les col·leccions:
Materials acadèmics > Guies docents

 Registre creat el 2016-07-15, darrera modificació el 2017-10-14   Favorit i Compartir