Pràcticum I [104687]
Torrero Fernández, César
Sierra Baz, Juan Antonio
Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Prevenció i Seguretat Integral

Additional title: Practicum I
Additional title: Prácticum I
Date: 2020-21
Abstract: El projecte de seguretat és l'eina bàsica que ha de fer servir el professional de la seguretat privada, especialment en la seva vessant de gestió o direcció de seguretat, en empreses usuàries, han d'estar continguts des de l'anàlisi de risc, - els estudis estadístics sobre successos i causes, - el marc legal amb les obligacions i imperatius inexcusables, però també les limitacions, - l'organització i models de gestió tant de recursos materials com humans, - la presa de decisions, -el coneixement de l'estat de les arts de la tecnologia aplicable, - els procediments d'actuació; l'entroncament amb la filosofia i ètica empresarial o social, fins a l'anàlisi cost benefici de les mesures de seguretat implantades i així mateix, per no ser exhaustius, altres elements que formen part del currículum del curs. L'assignatura de PRACTICUM I persegueix la finalitat de situar els coneixements teòrics adquirits en les assignatures de primer curs i paral·lelament als quals van adquirint durant el primer semestre en aplicacions pràctiques molt més properes a la praxi real en la qual es trobaran quan exerceixin la professió per a la qual es van preparant. En aquest primer projecte ens centrarem en la realització d'un projecte integral de seguretat en empreses con activitat industrial o comercial, generalment inserides en un polígon industrial, logístic o zona de serveis. Cada alumne de forma individual, escollirà i proposarà al professor, per a la seva aprovació, una empresa diferent de la que pugui obtenir informació suficient sobre la mateixa, i que pugui ser visitat físicament. En un altre cas el professor assignarà un exemple model. Sobre la proposta aprovada, l'alumne desenvoluparà el seu projecte individual que serà avaluat al llarg del semestre. Classificarem la diversitat d'activitats que es realitzen, comprenent els problemes i riscos comuns que es deriven de la ubicació conjunta de totes les empreses aglutinades, i simultàniament els problemes diferenciats de cadascuna d'elles, en virtut 1 de totes les empreses aglutinades, i simultàniament els problemes diferenciats de cadascuna d'elles, en virtut de les seves especificitats, especialment l'activitat que desenvolupen , la configuració arquitectònica, la dimensió, i la cosmogonia particular. En aquestes assignatures de segon any, per no haver-se cursat encara les assignatures tècniques que portin els alumnes al coneixement dels equips, i sistemes de seguretat; les opcions alternatives dins de l'estudi de solucions no poden ser sinó aproximacions genèriques, havent de fer més recolzament en aquest tema en els projectes de cursos més avançats. OBJECTIUS FORMATIUS Aprendre identificar i avaluar els diferents riscos que afecten les empreses i institucions i en virtut d'aquesta anàlisi, consignar objectius i dissenyar programes de protecció, congruents, eficaços i eficients. Aplicar el coneixement sobre l'operativa (modus operandi) habitual utilitzada en els riscos de caràcter criminal, o les lleis físiques que es compleixen en els riscos de tipus tecnològic o catastròfic, per poder crear virtualment escenaris i escenes de risc. Fer servir les taules, que se li facilitaran a l'alumne, per a l'anàlisi qualitativa i quantitativa dels riscos. Comprendre els conceptes de valoració per a la seva correcta aplicació i ompliment. Desenvolupar la capacitat per extreure conclusions de les mateixes i elaborar i dissenyar estratègies de prevenció i protecció, amb l'objectiu prioritari d'evitar danys, o minimitzar els mateixos en el cas que sigui possible. Per a això és imprescindible el coneixement d'equips, l'estat de les arts tècniques disponibles, sistemes i estratègies de protecció que són matèria d'altres assignatures i que, en aquest primer curs de Pràcticum, només podran conèixer de forma incipient. Iniciació a l'elaboració de plans operatius, protocols i procediments d'acció i prevenció.
Abstract: El proyecto de seguridad es la herramienta básica que tiene que manejar el profesional de la seguridad privada, especialmente en su vertiente de gestión o dirección de seguridad, en empresas usuarias, tienen que estar contenidos desde el análisis de riesgo, - los estudios estadísticos sobre sucesos y causas, - el marco legal con las obligaciones e imperativos inexcusables, pero también las limitaciones, - la organización y modelos de gestión tanto de recursos materiales como humanos, - la toma de decisiones, -el conocimiento del estado de las artes de la tecnología aplicable, - los procedimientos de actuación; el entronque con la filosofía y ética empresarial o social, hasta el análisis coste beneficio de las medidas de seguridad implantadas y así mismo, para no ser exhaustivos, otros elementos que forman parte del currículum del curso. La asignatura de PRACTICUM I persigue la finalidad de situar los conocimientos teóricos adquiridos en las asignaturas de primer curso y paralelamente a los cuales van adquiriendo durante el primer semestre en aplicaciones prácticas mucho más cercanas a la praxis real en la cual se encontrarán cuando ejerzan la profesión para la cual se van preparando. En este primer proyecto nos centraremos en la realización de un proyecto integral de seguridad en emprendidas cono actividad industrial o comercial, generalmente insertadas en un polígono industrial, logístico o zona de servicios. Cada alumno de forma individual, escogerá y propondrá al profesor, para su aprobación, una empresa distinta de la que pueda obtener información suficiente sobre la misma, y que pueda ser visitado físicamente. En otro caso el profesor asignará un ejemplo modelo. Sobre la propuesta aprobada, el alumno desarrollará su proyecto individual que será evaluado a lo largo del semestre. Clasificaremos la diversidad de actividades que se realizan, comprendiendo los problemas 1 largo del semestre. Clasificaremos la diversidad de actividades que se realizan, comprendiendo los problemas y riesgos comunes que se derivan de la ubicación conjunta de todas las empresas aglutinadas, y simultáneamente los problemas diferenciados de cada una de ellas, en virtud de sus especificidades, especialmente la actividad que desarrollan, la configuración arquitectónica, la dimensión, y la cosmogonía particular. En estas asignaturas de segundo año, por no haberse cursado todavía las asignaturas técnicas que traigan a los alumnos al conocimiento de los equipos, y sistemas de seguridad; las opciones alternativas dentro del estudio de soluciones no podrán ser sino aproximaciones genéricas, teniendo que hacer mayor espaldarazo en este tema en los proyectos de cursos más avanzados. OBJETIVOS FORMATIVOS Aprender identificar y evaluar los distintos riesgos que afectan a las empresas e instituciones y en virtud de este análisis, consignar objetivos y diseñar programas de protección, congruentes, eficaces y eficientes. Aplicar el conocimiento sobre la operativa (modus operandi) habitual utilizada en los riesgos de carácter criminal, o las leyes físicas que se cumplen en los riesgos de tipo tecnológico o catastrófico, para poder crear virtualmente escenarios y escenas de riesgo. Manejar las tablas, que se le facilitarán al alumno, para el análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos. Comprender los conceptos de valoración para su correcta aplicación y cumplimentación. Desarrollar la capacidad para extraer conclusiones de las mismas y elaborar y diseñar estrategias de prevención y protección, con el objetivo prioritario de evitar daños, o minimizar los mismos en el caso de que sea posible. Para ello es imprescindible el conocimiento de equipos, el estado de las artes técnicas disponibles, sistemas y estrategias de protección que son materia de otras asignaturas y que, en este primer curso de Practicum, solamente podrán conocer de forma incipiente. Iniciación a la elaboración de planes operativos, protocolos y procedimientos de acción y prevención.
Rights: Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, fins i tot amb finalitats comercials, sempre i quan es reconegui l'autoria de l'obra original. Creative Commons
Language: Català, anglès, castellà
Studies: Prevenció i Seguretat Integral [2502501]
Study plan: Grau en Prevenció i Seguretat Integral [1437] ; Grau en Prevenció i Seguretat Integral [831]Català
4 p, 104.0 KB

Anglès
4 p, 103.2 KB

Castellà
5 p, 103.7 KB

The record appears in these collections:
Course materials > Study plans

 Record created 2020-07-24, last modified 2020-10-31   Favorit i Compartir