Programa de formació per a la inserció laboral dels postgraduats en traducció
Torres-Hostench, Olga
Rovira-Esteva, Sara, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
Montané i Capdevila, Josep, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada)

Publicació: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2007
Resum: Aquesta tesi titulada «Programa de formació per a la inserció laboral dels postgraduats de traducció» pertany al programa de doctorat Teoria de la traducció. Dins els estudis de teoria de la traducció, aquesta tesi pertany a dos àmbits. A l'àmbit dels aspectes professionals de la traducció, i a l'àmbit de la formació de traductors. En el primer capítol de la tesi, a més d'ubicar el nostre treball, fem un repàs dels antecedents de la recerca i els classifiquem en funció dels factors principals que intervenen en la inserció laboral. En el primer capítol també oferim una anàlisi amb comentaris de sociòlegs sobre el món de treball. En el segon capítol, a més de veure les necessitats dels llicenciats, vam realitzar una avaluació inicial del context on volíem realitzar la recerca. També vam parlar amb les coordinacions i a partir de les conclusions d'aquesta anàlisi, vam poder definir millor els objectius de la recerca. En l'estudi exploratori de la recerca en l'edició 2004-2005 van participar 122 postgraduats dels grups següents: màster de Traducció Audiovisual de la UAB, màster de Tradumàtica de la UAB, postgrau de Traducció Jurídica de la UAB, postgrau de Traducció Literària de la UAB i el postgrau de Correcció i Qualitat Lingüística de la UAB. En el tercer capítol hem analitzat els models teòrics i aplicats que podíem fer servir. L'objectiu general de la nostra recerca és «Millorar la formació per a la inserció laboral dels postgraduats que estudien els màsters i postgraus de manera que hi hagi un canvi en els coneixements, habilitats i actituds a l'hora de buscar feina. » Per aconseguir la millora, dissenyem, apliquem i avaluem un programa, i esperem demostrar la hipòtesi general: «Amb el programa que hem dissenyat i aplicat en aquesta tesi, els estudiants milloraran els coneixements, les destreses i les actituds a l'hora de buscar feina. » Per avaluar la recerca, vam optar per dur a terme un estudi exploratori que permetés controlar l'efecte de les variables d'inserció laboral. Per poder controlar millor l'efecte de les variables, vam pensar en un disseny amb uns grups de control i amb un grups experimentals. També vam determinar les variables que configurarien allò que volíem mesurar. També vam dissenyar l'instrument d'avaluació de la recerca: un qüestionari que va permetre avaluar el grau de formació en inserció laboral dels postgraduats a l'inici de la recerca i al final. El programa de millora consta d'una sèrie d'activitats de formació per a la inserció laboral elaborades i realitzades per docents i activitats proposades en un dossier d'activitats anomenat Dossier OIL. Totes les activitats del programa s'han pensat després dels resultats dels qüestionaris, per millorar els resultats més baixos, sobretot en destreses i actituds. El capítol cinquè està dedicat al procés d'aplicació del programa de millora. És una descripció del procés i alhora una avaluació del procés i el capítol sisè conté l'avaluació dels resultats de la recerca. En els resultats, es constata una millora molt notable en els coneixements d'inserció laboral. La millora en destreses també és notable en tots els grups, en gran part també gràcies als continguts dels màsters i postgraus, tot i que esmentarem que els resultats són més alts en les destreses relacionades amb el «saber fer» que no pas amb el «fer». És a dir, les dades són més positives en les destreses «passives» que no pas en les «actives». Les actituds d'inserció laboral canvien relativament poc amb el programa, tret de la dedicació, que augmenta. Si comparem la millora en coneixements, destreses i actituds, veiem que la millora en actituds és la que costa més de millorar. La tesi acaba amb conclusions, reflexions generals i línies futures de recerca.
Resum: «Program for job hunting training applied to translation postgraduates» is a thesis belonging to a doctorate in Translation Theory. In Translation Studies, this thesis lies between translation profession and translator training. Chapter One studies and classifies research background done in Translation Studies according to main factors involved in job hunting. Chapter Two covers graduates needs and analyses research context. Research aims were discussed with postgraduate course coordinators. In our exploratory study carried out in 2004-2005 participated 122 postgraduates from 5 masters in Translation held at Autonoma University of Barcelona (UAB). Chapter Three presents theoretical and applied models used in the research. Main research aim is «to improve job hunting training for translation postgraduates so that there is a change in their knowledge, skills and attitudes towards job hunting». To improve it, a program is designed, applied and evaluated and a general hypothesis is presented: «With the program designed and applied in this thesis, postgraduates will improve their knowledge, skills and attitudes towards job hunting». In order to evaluate research, an exploratory study is carried out in order to control effects on several job hunting variables. To control variable effects, control groups and experimental groups are established. An evaluation research instrument is designed: a questionnaire to evaluate job hunting training of postgraduates at the beginning and at the end of research. Our improvement program consists of activities prepared and carried out by teachers themselves and activities presented in a dossier. Activities have been designed after questionnaires results in order to improve worse results, mainly in skills and attitudes. Chapter Five presents program implementation. It is not only a process description but also a process evaluation. Chapter Six presents research results. In results significant improvement is observed in knowledge about job hunting. Skills also improve in all groups, thanks to master contents, although results are higher in skills related to «know» than to «do», i. e. , results are better in «passive» skills rather than «active» skills. Attitudes towards job hunting do not change a lot with the program but dedication, which increases at the end of the program. When comparing results in knowledge, skills and attitudes, it is observed that attitudes are what it is harder to improve. Thesis finishes with conclusions, final thoughts and future research proposals.
Nota: Consultable des del TDX
Nota: Títol obtingut de la portada digitalitzada
Nota: Tesi doctoral - Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Traducció i Interpretació, Departament de Traducció i Interpretació, 2007
Nota: Bibliografia
Drets: ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Llengua: Català
Document: Tesi doctoral
Matèria: Traducció i interpretació ; Ensenyament ; Traductors ; Oferta i demanda ; Espanya
ISBN: 9788469073711

Adreça alternativa:: https://hdl.handle.net/10803/5268
Adreça alternativa: https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=412932


1084 p, 5.5 MB

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Tesis doctorals

 Registre creat el 2009-05-07, darrera modificació el 2022-11-10   Favorit i Compartir